لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۲

آرامش در قم به علت جو سنگين امنيتي، از ديد يک فعال سياسي


(rm) صدا |
اکبر کرمي (فعال سياسي، قم): راهپيمايي يا گزارشي ناشي از تجمع دانشجويان و جوانان در قم به گوش من نرسيده است، فقط دو سه شب پيش همزمان با تظاهراتي که در تهران برگزار مي شد، فلکه ميثم قم پاتوق جوانها است، ظاهرا يک درگيري مختصري بين پليس 110 با جواناني که آنجا بودند شکل گرفته و يکي از جوانها هم به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. مهدي خلجي (راديوفردا): با توجه به اينکه به هر حال قم يکي از مهمترين کانونهاي سياسي در ايران هست، به نظر شما چطور دامنه نا آراميها که به تبريز و اصفهان و شهرهاي بزرگ کشيده شده، به قم کشيده نشده؟ اکبر کرمي: جو قم خيلي سنگين است. يعني از يک طرف به واسطه اينکه کانون مديريت گروههاي فشار احتمالا بايد در قم باشد، و از طرفي ديگر جو مذهبي و سنتي قم همه دست به دست هم مي دهد، به نظر مي رسد که هر گونه تغيير و تحولي در قم به شدت زير نظر است و من فکر مي کنم که به شدت هم با آن برخورد شود. بنابراين عليرغم اينکه فوق العاده نارضايتي زياد است و از روندي که در مملکت بوجود آمده است، تنگناهايي که براي منتخبين مردم در مجلس و دولت بوجود آمده و مردم فوق العاده از اين مسئله شاکي هستند، اما به خاطر همين جو سنگين و فشارهاي فوق العاده اي که در قم وجود دارد، من فکر مي کنم که امکان بروز و ظهور پيدا نمي کند به اين زودي. م.خ.: شما مي گوييد در قم حجم نارضايتي ها بسيار زياد است. چه نشانه هايي وجود دارد بر اين زياد بودن حد نارضايتي ها در قم؟ اکبر کرمي: نسل جوان قم، از همه آن نرمها و در واقع الگوهايي که طي اين 20 سال حکومت سعي کرده که در جامعه ترويج بکند، به شدت فاصله گرفتند. شما اگر در شهر قم مثلا فرض کنيد که چند ساعت بچرخيد، کاملا متوجه مي شويد که يک سبک و سياقها و يک فرمها و لباس پوشيدنها و رفتارهايي را از جوانان مي بينيد که نمود بارز نافرماني مدني است. نمود بارز اين است که اينها به آن چيزهايي که از ايشان مي خواهند پشت پا زده اند و سعي کردند که يک شيوه زندگي خاصي را که خودشان مي پسندند انتخاب کنند، شيوه اي که به شدت حاکميت سعي مي کند که با آن در بيفتد و آنرا نفي مي کند. اين از يک طرف. نامه هايي که در قم توسط روحانيون و هم مکلاها و فعالين سياسي قم منتشر مي شود، همه دال بر اين است که نارضايتي فوق العاده است. اخيرا هم نامه اي که متشر شده بود، تعداد زيادي از شخصيتهاي روحاني قم امضاء کرده بودند و از نامه اعتراض آميز و به حق نمايندگان مجلس دفاع کرده بودند. اين را بگذاريد کنار تنگناهايي که در قم به شدت در زمينه اينترنت تحميل کردند. من فکر مي کنم سانسوري که در زمينه اينترنت دارد اعمال مي شود، در هيچ جاي ايران به اندازه قم نباشد. يکي از دلايل ديگري که باعث مي شود که هنوز مردم با اميدواري نتوانند به جريانهاي اعتراضي که در دانشگاهها و بعضي از شهرهاي ايران وجود دارد بپيوندن و بتوانند اعتراض خودشان را به صورت آشکار تري بيان بکنند، نبود يک سازماندهي، مديريت و چشم انداز مناسبي براي اين جريانهاي اعتراضي است. در واقع اگر آلترناتيو وجود مي داشت و رهبري مشخصي براي اين جريانهاي اعتراضي موجود بود، استقبال مردم از اين اعتراضها و ابراز تنفرشان از شرايطي که به سمت ديکتاتوري دارد پيش مي رود و مي توانستند خيل بيشتري به اين جريانات بپيوندند و ظهور و بروز بيشتري نشان داده شود. با وجود کشيده شدن دامنه نا آراميها و تظاهرات ضد حکومتي از تهران به ساير شهرها، شهر قم در آرامش به سر مي برد. اکبر کرمي، فعال سياسي در قم، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که اين مسئله به علت جو سنگين مذهبي و امنيتي شهر قم و همچنين قرار گيري کانونهاي مديريت گروههاي سرکوبگر و شبه نظاميان حزب اللهي در اين شهر است. وي مي افزايد که تنها در يک مورد درگيري کوچکي بين جوانان و پليس 110 به گوش رسيد. وي مي گويد که جوانان شهر قم به صورتهاي مختلف سعي در ابراز مخالفت با الگوهايي مي کنند که در طي 20 سال اخير از طرف حکومت بر آنها تحميل مي شود. وي مي گويد که اگر رهبري مشخصي براي اين جريانهاي اعتراضي وجود داشت، استقبال مردم از اين اعتراضها بيشتر بود و خيل بيشتري به اين جريانات مي پبوستند و ظهور و بروز بيشتري نشان داده مي شد.
XS
SM
MD
LG