لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۲

آخرين تحولات بحران خاورميانه: مذاكرات اسرائيل و فلسطيني ها بر سر تحويل قسمت هاي بيشتري از نوار غزه


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): مقامات امنيتي اسرائيلي وفلسطيني روزپنجشنبه گفتگوهاي بيشتري براي تحويل کنترل بخش هائي ازنوارغزه به نيروهاي فلسطيني به عمل آوردند. درهمين حال شيمون پرز نخست وزير پيشين اسرائيل روزپنجشنبه به مدت يک سال به رياست حزب مخالف کارگرانتخاب شد. امير مصدق كاتوزان (راديوفردا): ياسرعبد ربو وزيرامور دولتي فلسطيني که به دنبال گفتگوهاي جداگانه فلسطينيان با جان ولف فرستاده ويژه آمريکا صحبت مي کرد، گفت ديدارطرفين فلسطيني واسرائيلي درمنطقه ارز که ازاسرائيل به سوي نوارغزه مي رود، صورت گرفت. وي افزود مقامات آمريکا نيز دراين گفتگوها حضورداشتند. آقاي عبد ربو گفت اين گفتگوها به جائي نرسيد، زيرا اسرائيل اصراردارد کنترل راه اصلي شمال به جنوب را که ازغزه مي گذرد دردست داشته باشد. اما تماس ها ادامه خواهد داشت. يک منبع اسرائيلي که به هيات اين کشورنزديک است، گفت محمد دحلان سرپرست امورامنيتي فلسطيني به اتفاق ژنرال عبد الرزاق المجيده با ژنرال اسرائيلي آموس گيلاد هماهنگ کننده فعاليت هاي اسرائيل درسرزمين هاي فلسطيني و ژنرال دورون آلموگ رئيس اسرائيلي نوارغزه ديدارکردند. به گفته اين منبع، جان ولف فرستاده آمريکا نيزدراين ديدارحضورداشت. پيشتر، آقاي ولف با آريل شارون نخست وزيراسرائيل ديدارکرده بود. راديواسرائيل گزارش داد آقاي شارون شکايت ازآن دارد که فلسطينيان به سختي پا به روند صلح مي گذارند. به گزارش راديو اسرائيل، ژنرال موفاز وزيردفاع اسرائيل محمد دحلان سرپرست امورامنيتي فلسطيني را متهم کرده است ازگفتگوهاي جديد امنيتي با ژنرال گيلاد طفره مي رود. ژنرال موفازگفت دحلان وگيلاد گفتگوهائي را درتعطيلات آخرهفته گذشته به منظورخروج نيروهاي اسرائيل ازبخش هائي ازغزه وجانشين شدن آن ها با نيروهاي وابسته به تشکيلات خود گردان فلسطيني آغازکردند. اما ازآخرين جلسه گفتگوها درشامگاه سه شنبه به بعد، دسترسي به آقاي دحلان مقدورنبوده است. درهمين حال، شيمون پرز نخست وزير پيشين اسرائيل روزپنجشنبه به مدت يک سال به رياست حزب مخالف آشوب زده کارگرانتخاب شد. آقاي پرزکه چندي نيزبه عنوان وزيرامورخارجه اسرائيل خدمت کرده است، دريک کنفرانس ويژه حزب کارگرکه درنقطه اي واقع درشمال تل آويو برگزارشد، نزديک به 50 درصد ازآرا را به خود اختصاص داد. آقاي پرز که چند ماهي بيشتر با هشتاد سالگي خود فاصله ندارد، کنترل حزب کارگر را که دستخوش آشفتگي و بي نظمي است، در يک دوره انتقالي برعهده مي گيرد. وي جانشين آمرام مينزا مي شود که دراوايل ماه مه گذشته وسه ماه پس ازشکست سخت حزب کارگردرانتخابات پارلماني در ماه ژانويه از رياست اين حزب استعفا کرد. مقامات امنيتی اسرائيلی وفلسطينی گفتگوهای بيشتری روزپنجشنبه برای تحويل کنترل بخش هائی ازنوارغزه به نيروهای فلسطينی به عمل آوردند. مقامات آمريكا نيز در اين گفتگوها شركت داشتند. در همين حال شيمون پرز نخست وزير پيشين اسرائيل روزپنجشنبه به مدت يک سال به رياست حزب مخالف کارگرانتخاب شد.
XS
SM
MD
LG