لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۶

کميته اطلاعاتی سنای آمريکا شايعات مربوط به كشته شدن صدام حسين را تاييد نكرد


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديو فردا): رهبران کميته اطلاعاتی سنای آمريکا روزيکشنبه ابرازاميدواری کردند جستجوهای گسترده ای که هم اينک برای پيدا کردن صدام حسين رئيس جمهوری برکنارشده عراق جريان دارد، به زودی به نتيجه برسد. ليلي صدر (راديو فردا): سناتور پت رابرتس، سناتورجمهوری خواه ايالت کانزاس ورئيس کميته اطلاعاتی مجلس سنا، دريک برنامه تلويزيونی روز يکشنبه گفت پيش بينی می کند جستجوهای گسترده ای که هم اکنون برای دانستن سرنوشت صدام حسين درعراق جريان دارد، به زودی به نتيجه برسد. وی گفت نه او ونه سناتور جی راکفلر، سناتور دمکرات ايالت ويرجينيای باختری و معاون کميته اطلاعاتی سنا، هيچکدام تاکنون ازسرنوشت صدام حسين آگاه نشده اند و تصورنمی کند که وزارت دفاع آمريکا نيزاطلاعی دراين باره داشته باشد. وی افزود اما با تلاش های بسيارگسترده ای که درجريان است، انتظاردارد به زودی موضوع روشن شود. سناتور راکفلرنيزابرازاميدواری کرد او وسناتور رابرتس به زودی ازواقعيت ماجرا آگاه شوند، اماافزود فعلا ما نمی دانيم واقعيت چيست. قانونگذاران آمريکا به دنبال گزارش های جديدی درباره سرنوشت صدام حسين ومحل اقامت او به اظهارنظر پرداخته بودند. ازجمله اين گزارش ها، اطلاعاتی است که عبد حميد محمود التکريتی، يکی ازدستياران ارشد صدام حسين ارائه داده است. به گفته تکريتی که هفته گذشته بازداشت شد، صدام حسين وپسرانش عدی وقصی زنده هستند. آن ها پس ازسقوط بغداد به سوريه گريختند، ولی مجددا به عراق بازگشتند. اما روزنامه آبزرور چاپ لندن به نقل ازمنابع نظامی گزارش داده است کارشناسان آمريکا پس ازانجام آزمايش دی ان ای روی بقايای اجسادی انسانی، ابرازنظر کردند که بقايا متعلق به صدام حسين ويکی ازپسرانش بوده است. روزنامه آبزرور درگزارش خود افزوده بود اين بقايا هفته گذشته ازستونی ازاتومبيل ها درصحرای باختری عراق درنزديکی سوريه به دست آمده است. نيروهای آمريکا به دنبال دريافت اطلاعاتی درمورد اين که صدام حسين وعده ای ازافراد خانواده اش درحال حرکت درآن منطقه هستند، اتومبيل ها را متوقف کردند. اين گزارش هنوز درواشنگتن مورد تاييد قرارنگرفته است. مقامات آمريکا روزشنبه تاييد کردند نيروهای عمليات ويژه وعوامل اطلاعاتی شبه نظامی آمريکا درعراق با اطلاعاتی که از عبد حميد محمود التکريتی دستيارارشد صدام به دست آمده است، جستجوی مسلحانه گسترده ای را برای پيدا کردن وی دردست انجام دارند. با اين حال مقامات مسئول نسبت به صحت اين اطلاعات ظنين هستند. ملک عبد الله پادشاه اردن نيز روزيکشنبه درمصاحبه ای با شبکه تلويزيونی ای بی سی ABC گفت اطمينان دارد که صدام حسين هنوز زنده است، مگرآن که دليل قاطعی درمورد فوت اوبه دست آيد. کميته اطلاعاتی سنای آمريکا ابراز اميدواري كرد جستجوهای گسترده برای پيدا کردن صدام حسين رئيس حكومت سابق عراق، بزودي به نتيجه برسد. سناتور پت رابرتس، سناتورجمهوری خواه ايالت کانزاس ورئيس کميته اطلاعاتی مجلس سنا، دريک برنامه تلويزيونی روز يکشنبه گفت تاکنون ازسرنوشت صدام حسين آگاه نشده اند و تصورنمی کند که وزارت دفاع آمريکا نيزاطلاعی دراين باره داشته باشد. از سوي ديگر روزنامه آبزرور چاپ لندن به نقل ازمنابع نظامی گزارش داده است کارشناسان آمريکا پس ازانجام آزمايش دی ان ای روی بقايای اجسادی انسانی، ابرازنظر کردند که بقايا متعلق به صدام حسين ويکی ازپسرانش بوده است. اين گزارش هنوز درواشنگتن مورد تاييد قرارنگرفته است.
XS
SM
MD
LG