لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۳

بي اطلاعي همسر مهدي امين زاده از محل نگهداري و وضعيت همسرش


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده در روزهاي اخير که نام فرزندانشان را در فهرست اعلام شده دانشجويان بازداشت شده نديده اند، نگران سرنوشت آنان هستند و مي گويند حذف نام آنها از اين فهرست به معناي آن است که هيچ نهاد حکومتي جمهوري اسلامي حاضر نيست مسئوليت حفظ جان فرزندان آنان را بر عهده بگيرد. ساعتي پيش با آيدين حسنلو، همسر مهدي امين زاده عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و يکي از دانشجويان بازداشت شده در وقايع اخير گفتگو کردم و از احوال آقاي امين زاده سراغ گرفتم. خانم حسنلو که از محل دادستاني تهران به راديوفردا مي گويد: آيدين حسنلو (همسر مهدي امين زاده ، تهران): آقاي مرتضوي فعلا شفاها گفتند که ايشان توسط من بازداشت شده و اينکه الان هم در زندان اوين است و هيچ اجازه ملاقات هم به من نمي دهند. ايشان امروز به من گفت که شما هيچ سمتي نداريد که بخواهيد ايشان را ببينيد. فقط وکيل وي. و من مطئمن هستم که به وکيل وي هم اجازه ملاقات نمي دهد، اجازه تماس تلفني به من نمي دهد. مي گويد الان تحت بازجويي است و من خيلي سرم شلوغ است و ما اينقدر بي کار نيستيم و وقت نداريم که بخواهيم به ايشان زنگ بگوييم پاشو و زنگ بزن به خانه ات. ولي حالش خوب است و الان در کنار دانشجويان ديگر است. من گفتم که ايشان الان در انفرادي است، تحت فشار است. گفت که نه، ما اصلا اين همه انفرادي نداريم که بخواهيم ايشان و اين همه دانشجو را بگذاريم در انفرادي. اينکه اصلا جواب درستي نمي دهند. امروز دو بار بادي گارهايشان مرا تفتيش کردند. اينقدر که مي ترسند. م.م.ر.: امروز کجا رفته بودي که مي گويي بادي گاردها تفتيشت کردند؟ آيدين حسنلو: رفتم دفتر آقاي مرتضوي، دادستاني تهران. م.م.ر.: رفتي که تقاضاي ملاقات بدي؟ آيدين حسنلو: وکالتنامه را تحويل دهم و تقاضاي ملاقات بگيرم. م.م.ر.: تا الان هنوز پاسخ مثبتي نگرفتي؟ آيدين حسنلو: نه اصلا. ايشان به من ديروز گفت که اوين است. زنگ زدم اوين. دم در اوين رفتم. گفتند که نه، ما اينجا اصلا چنين کسي را نداريم. ولي بعدا زنگ زدند اوين گفتند که اسم ايشان در ليست دست نوشته ها است و نمي دانم چرا زنداني ها بايد برايشان فرق کند. حالا آيا محل نگهداريشان تفاوت مي کند، آنان را جاي ديگر بازداشت مي کنند، دانشجويان جاي ديگر هستند، نمي دانم. م.م.ر.: چند وقت پيش که خانواده هاي بازداشت شده ها رفته بودند دانشگاه تهران و بعدش هم رفتند جلوي مجلس، چه نتيجه اي گرفتند؟ آيدين حسنلو: من در تحصن مجلس شرکت کردم. يک کميته سه نفره تشکيل دادند. ولي نمايندگان مجلس وقتي پسر خود نماينده هاي مجلس را مي گيرند چه توقعي مي شود از آن داشت. فقط مي توانند يک کمي فشار بياورند. نماينده هايي که قول مساعدت و همکاري دادند، حتي آقاي کروبي گفت که من خودم پيگيري مي کنم. ولي از روز شنبه تا حالا هيچ خبري به من ندادند. من هيچ اطلاعي از وي ندارم. م.م.ر.: پسر کدام نماينده را گرفتند؟ آيدين حسنلو: آقاي شيرزاد، نماينده اصفهان. من فقط نگران سلامتي اش هستم. نگران وضعيت جسمي و روحي ايش هستم. با توجه به کارهايي که اينها مي کنند، اجازه ملاقات و تلفن را به من نمي دهند، من نگران هستم که ايشان تحت شکنجه نباشد، تحت فشار نباشد، کما اينکه آخرين باري که ايشان بازداشت شده مورد فشارهاي روحي و جسمي فراواني قرار گرفته. اين کاري که قبلا اينها کردند نشان مي دهد که قادرند که اين کار را بکنند. من خيلي نگران وضعيت وي هستم. اصلا نمي دانم به کي بگويم. من الان نمي دانم همسرم کجاست و به چه جرمي بازداشت شده است. م.م.ر.: کجا بازداشتشان کردند؟ در تجمعها بوده است يا در منزل؟ آيدين حسنلو: مهدي امين زاده به صورت خيلي فجيعي بازداشت شده است. جلوي چشم من با اسپري گاز اشک آور، سوار يک ماشين شخصي بوديم که لباس شخصي ها حمله کردند به ماشينمان و جالب اين است که ايشان با حکم قاضي مرتضوي، حکم برايشان صادر شده، ولي اينقدر وحشيانه مورد حمله قرار گرفتند و اين همه آسيب به ما رساندند و اسپري را جلوي چشم ايشان گرفته بودند و او را مي کشاندند به داخل ماشين. منزل ما مورد تفتيش قرار گرفته. من دو بار رفتم ديدن آقاي مرتضوي، هر دو بار گفتند که تو داري دروغ مي گويي و اينطوري وي را بازداشت نکرديم، بلکه حکم به او نشان داديم. م.م.ر.: اتهام وي را مشخص کرده بودند در آن حکم؟ آيدين حسنلو: اصلا حکمي نشان ندادند. نه به من و نه به خودش. من نمي دانم به چه اتهامي دستگير شده است. م.م.ر.: به کداميک از سازمانهاي جهاني حقوق بشر مراجعه کرديد يا نامه داديد؟ آيدين حسنلو: من به کميسيون اصل نود و حقوق بشر اسلامي نامه نوشتم و به ايشان اولتيماتوم دادم که اگر تا شنبه همسرم را آزاد نکنند، ديگر به مراجع داخلي کاري ندارم. جلوي در سازمان ملل تحصن مي کنم، همراه با بچه هاي شوراي تهران دفتر تحکيم. آيدين حسنلو، همسر مهدي امين زاده عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و يکي از دانشجويان بازداشت شده در وقايع اخير، از محل دادستاني تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که هيچ اطلاعي از وضعيت همسرش و محل نگهداري وي ندارد. سعيد مرتضوي، دادستان عمومي تهران به وي گفته است که مهدي امين زاده در اوين نگهداري مي شود و دادستاني آنقدر بيکار نيست که به وي بگويد به خانه اش تلفن کند. وي مي گويد که در تماس با اوين به وي گفته شد که مهدي امين زاده در اين زندان نگهداري نيست. همسر مهدي امين زاده مي افزايد که در تحصن خانواده دانشجويان در مجلس حضور داشته است، اما به گفته وي وقتي پسر نماينده اصفهان را نيز بازداشت مي کنند، از نمايندگان مجلس نيز کاري بر نمي آيد. وي درباره نحوه بازداشت همسرش مي گويد که عده اي از شبه نظاميان لباس شخصي حزب الله به اتومبيلي که وي و همسرش در آن بودند حمله کردند و بدون نشان دادن حکمي از دادستاني، با استفاده از اسپري گاز اشک آور مهدي امين زاده را کشان کشان به داخل ماشين بردند، در حاليکه بنا بر ادعاي دادستان عمومي تهران، وي با نشان دادن حکم بازداشت شده است.
XS
SM
MD
LG