لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۳

طرح سازمان مجاهدين خلق براي ترور اعضاي جداشده خود در اروپا، از ديد دو عضو پيشين و يك مدافع


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان: (راديو فردا): روزنامه فيگارو به نقل از سازمان امنيت فرانسه، خبر داده است كه مسئولان امنيتي اين كشور، پس از دستگيري اعضا و مسئولان سازمان مجاهدين خلق در هفته گذشته، پي بردند كه اين سازمان درصدد اجراي طرح قتل مخالفان جداشده خود بوده است كه رهبري مجاهدين خلق، آنان را متهم به همكاري با وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ميكند. يكي از اين جداشدگان، اردشير پرهيزگاري كه مي گويد پس از سالها عضويت در اين سازمان و فعاليت در پايگاههاي آن در عراق، در پي اختلافات دروني زنداني و سپس در سال 1381، از آن جدا شده است، مي افزايد اطلاعات سازمان امنيت فرانسه، با مشاهدات شخصي او طي سالهاي 1376 تا 1381، مطابقت دارد. اردشير پرهيزگاري: در طي سالهاي اخير، يكي از مشكلاتي كه هميشه آقاي رجوي طرح مي‌كرد، مشكل مخالفين سياسي‌اش در اروپا بود و ميگفت مجموعه انرژي كه اينها از ما مي گيرند خيلي زياد است. اينها دارند به ما ضربه مي زنند، به ما خيانت مي كنند و جو عمومي هم درواقع جوري تحريك مي كرد كه آنجا در جلسه عمومي، مرتبا شعار بايد اعدام شوند، بايد كشته شوند، اينها از پاسدارها بدترند، جنايتكارند و به تمام مخالفين سياسي اين حرفها را مي زدند. همانجا طي همين نشستها، بارها و بارها، يعني از سال 76 تا 81 كه من از آنجا خارج شدم، تقريبا در تمامي بحثها اين صحبت آقاي رجوي مرتبا تكرار مي شد به عنوان يك فصل مشترك تمام بحثها، كه حرفش اين بود كه بله شما درست مي گوييد، اينها خائن اند، اينها بايد كشته شوند، ولي ما الان مسئوليت يك آلترناتيو سياسي را داريم و در بيرون و اروپا و خارج از ايران، آز آنجايي كه به اين ديد به ما نگاه مي كنند، ما نمي توانيم پرونده خودمان را خراب كنيم. بنابراين تا زماني كه اين هست، اگر روزي پيروز شديم، يعني اين روال ادامه داشت، به عنوان يك طرف حساب سياسي، به عنوان يك آلترناتيو به قدرت رسيديم، كه آن موقع تصميم مي گيريم با اينها چه كار كنيم. ولي اگر روزي ما شكست بخوريم، بر هر مجاهد خلقي است، بر هر افسر آزادي بخشي است، هر كس اين كار را نكند، بي غيرت است، بايد شخصا طراحي كنيم، با هر وسيله اي كه شده، سلاح سرد، سلاح گرم، در اروپا تهيه اش هيچ كاري ندارد، برويد عمليات را انجام دهيد، هرچند تعداد كه توانستيد بكشيد، بعد هم برويد خودتان را به پليس معرفي كنيد، زندانهاي اروپا مثل هتل چهارستاره است، نه مثل اوين است و نه مثل زندانهاي كشورهاي جهان سوم. اين سخناني بود كه بارها و بارها در هر جلسه و نشستي فصل مشترك تمام بحثها قرار ميگرفت. ا ك: آنچه را اردشير پرهيزگاري مي گويد، عضو ديگر پيشين شوراي مركزي سازمان مجاهدين خلق كه در پي 20 سال فعاليت، سال گذشته با خروج از عراق، از اين سازمان كناره گرفت، تاييد مي كند و مي گويد وي و شماري ديگر از جداشدگان اين سازمان در اروپا، در حدود شش ماه پيش به اطلاعاتي در مورد احتمال ترور اعضاي جداشده اين سازمان دسترسي پيدا كرده، آنرا در اختيار پليس قرار دادند. مسعود طيبي: ما حدود شش ماه پيش از طريق يكي از اعضاي خود سازمان كه در كشورهاي اروپايي فعاليت مي كرد و از اين ارگان جدا شده بود، مطلع شديم كه سازمان مجاهدين چنين طرحي دارد، ما هم كاري از دستمان برنمي آيد، جز اينكه پليس را در جريان قرار دهيم كه جان ما در خطر است و تقاضاي حفاظت كنيم. ا ك: پليس كدام كشورها؟ مسعود طيبي: نروژ، سوئد، آلمان و هلند، به طور مستقيم مطلع كرديم پليس كشورهاي مذكور را كه چنين طرحي برايمان درنظر گرفتند، آنها هم به ما ملاقات دادند كه صحبتهاي ما را بشنوند در اين زمينه، دلايلمان را بهشون ارائه كنيم. ا.م.ك.: منبع اطلاعاتي كه پليس كشورهاي اروپايي داشتند و بعد فيگارو چاپ كرده، يعني در حقيقت خود شما ها بوديد، حرف شماها است عليه مجاهدين؟ مسعود طيبي: اين بخشي از آن است، نه تمامش، چرا كه در ابتدا به ساكن، تمام اطلاعاتي را كه ما بهشون داديم، اول با ديده ناباوري بهش نگاه مي كردند، اينطور نبود كه درجا حرف ما را بپذيرند. تحقيقاتي را انجام دادند تا به يك سند مشخص رسيدند، وگرنه موضوع مال شش ماه قبل است. ا.م.ك.: چطور در اين مدت اين همه اعضا آمدند بيرون و هيچ كدامشان حتي يك تير هم بهشون شليك نشده؟ مسعود طيبي: درصورتي اين امر اجرا مي شد كه سازمان مجاهدين قطعا به اين نقطه برسد كه خط و استراتژي اش شكست خورده و آن موقع تصفيه حساب مي كند. اينطور هم نيست كه اعضاي قبلي سازمان كه از اين سازمان جدا شده اند، يك تلنگر هم بهشون نخورده باشد. اخيرا حدود هشت ماه قبل مادر رضوان 70 ساله ما در شهر يوتوگوري سوئد، مورد حمله قرار گرفت خونشون، تمام خونشون را از بين بردند، ايشان به پليس مراجعه كردند، حتي از قاب عكس و آلبوم اينها نگذشتند. دفتر پيوند بود كه در سال 76، دو بار مورد حمله قرارگرفته، مسئول اين كميسيون و مشكلات استراتژيكي شوراي ملي مقاومت پس از 13 سپتامبر 2002 از طريق تلويزيون سيماي آزادي، فرمان قتل منو بيان كرد كه طيبي بايد كشته شود و فرمان قتل من به عنوان يك سند در هر دادگاه، حاضرم اين را ارائه بدهم و تمام اينها با شواهد مشخص توسط پليسهاي كشورهاي مذكور در دسترس است، اينطور نيست كه اينها به افراد ناراضي كاري نداشته باشند. تهديدهايي شده، خود پليس كشورها بچه ها را خبرميكردند، دوستان ما را كه اين تهديدها در موردتون شده و مي گفتند بايد خودتون مواظب باشيد و حتي در اين رابطه اخير به طور مشخص خواستند كه اگر مي خواهيد براي شما حفاظت در نظر گرفته شود. و ما گفتيم كه قطعا اين را مي خواهيم، چون اصلا احساس امنيت، حتي در خاك اروپا نميكنيم. ا.م.ك.: آيا دليلي دارد كه اين تهديدها به ادعايتان افزايش پيدا كرده؟ مسعود طيبي: دقيقا جرم ما اين است كه اسرار را هويدا ميكرديم. به خاطر اينكه از عملكردها، خطوط و سياستهاي مجاهدين انتقاد مي كرديم و آنرا قبول نداشتيم و مي گفتيم در راه جنبش دموكراسي مردم ايران، به طور واقعي سد ايجاد كرده و به طور مشخص از آوريل 2003 كه در سميناري ويژه در شهر پاريس، به ابتكار بيش از 30 تن از اعضا و كادرهاي سازمان مجاهدين، برگزارشد كه اهداف و خطوط اين سازمان مورد نقد قرار گرفته بود، رهبري اين سازمان، ‌اين موضوع را در دستور كار خودش قرار داد كه اين افراد بايد از سر راه برداشته شوند، قبلا فقط به عنوان طرح بود، در سال 76، بعدها، در حدود هفت ماه قبل، گفتند اعضاي بخش اطلاعات وارد خاك اروپا شده براي پيگيري اين قضيه و بطور مشخص از دوماه قبل اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و ما به جد احساس ناامني مي كرديم. ا.م.ك.: درحاليكه مسعود طيبي و ديگر اعضاي جداشده از سازمان مجاهدين خلق و آنچنانكه گزارش شده، سازمان امنيت فرانسه، رهبري اين سازمان را متهم به طراحي ترور مخالفان سازمان ميكند، مدافعان اين سازمان، هرگونه اتهامي از اين نوع را رد مي كنند. از جمله اين مدافعان، منوچهر سخايي از اعضاي شوراي ملي مقاومت، ائتلاف دربرگيرنده سازمان مجاهدين خلق است كه هنگام طرح اتهامات تروريستي عليه مجاهدين خلق در هفته گذشته، گفت: منوچهر سخايي: اين حركتي كه انجام شده، كاملا روشن است كه در مقابل باج هايي است كه اين رژيم از جيب ملت ايران به دولتهاي خارجي ميدهد، براي اينكه مبارزين و حركت هايشان را كند بكند، ولي اينها هيچ نتيجه اي از اين كار نمي بينند و در شرايط فعلي به نظر من وظيفه همه آزاديخواهان دنيا و همه كساني كه به حقوق بشر احترام مي گذارند، است كه درمقابل اين حركت بايستند و اجازه ندهند كه اين كارهاي واقعا ضد انساني و قرون وسطايي در اين قرني كه ما به طرف آزاديها پيش مي رويم، صورت بگيرد. ا.م.ك.:: با اين همه اتهامات اخير به مجاهدين خلق، باعث شده است، برخي از كارشناسان مبارزه با تروريسم، شاهين ترازو را به ضرر رهبري سازمان مجاهدين خلق، سنگينتر ببينند. در پي انتشار خبري در روزنامه فيگارو، چاپ پاريس، به نقل از منابع اطلاعاتي - امنيتي فرانسه، مبني بر اينكه سازمان مجاهدين خلق برنامه اي داشت براي ترور اعضاي جداشده خود كه در اروپا زندگي مي كنند، اردشير پرهيزگاري، يك عضو جداشده اين سازمان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد مسعود رجوي، رئيس سازمان مجاهدين خلق، بارها به عناصر اين سازمان توصيه مي كرد كه در صورتي كه در برنامه خود شكست خوردند، اعضاي جداشده را در اروپا بيابند و به قتل برسانند. مسعود طيبي، عضو سابق ديگر مجاهدين در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اطلاعات پليس فرانسه در اين باره بعضا بر مبناي اطلاعاتي كه او و ساير جداشدگان به ماموران امنيتي در كشورهاي اروپا دادند. منوچهر سخايي، يك عضو شوراي ملي مقاومت، وابسته به مجاهدين، در مصاحبه با راديوفردا دستگيري عناصر ارشد سازمان مجاهدين خلق در فرانسه را يك عمل ضد انساني و قرون وسطايي توصيف مي كند و مي گويد جمهوري اسلامي براي اين گونه اقدامات به دولت هاي خارجي باج مي پردازد.
XS
SM
MD
LG