لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۹

فنلاند تهديد كرد كه عدم موافقت با بازرسي سازمان ملل از تاسيسات اتمي ايران، به قطع گفتگوهاي اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي منجر خواهد شد


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): فنلاند روزپنجشنبه اعلام کرد اگرايران به درخواست هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي درمورد انجام بازرسي هاي سختگيرانه تري ازتاسيسات اتمي اين کشورترتيب اثرندهد، ادامه گفتگوهاي خود با اتحاديه اروپا را به خطرخواهد انداخت. بيژن فرهودي (راديوفردا): اظهارات ارکي توميوجا وزيرامورخارجه فنلاند به دنبال انتقادهاي هفته گذشته سازمان بين المللي انرژي اتمي ازايران درمورد عدم تبعيت ازمعاهده جلوگيري ازگسترش سلاح هاي اتمي عنوان شده است. آقاي توميوجا درمصاحبه اي با خبرگزاري رويترگفت تا زماني که ايران پاسخي به درخواست سازمان بين المللي انرژي اتمي نداده است، چشم انداز ادامه گفتگوهاي اتحاديه اروپا با ايران بسيارتيره و مبهم است. وي افزود: اين سئوال مطرح است که ايران بايد چه کند. ايرانيان اهميت اين گفتگوها را درک مي کنند وخود بايد درباره ادامه آن تصميم بگيرند. خبرگزاري رويتردرگزارشي نوشت ايران مصرانه مي گويد برنامه اتمي اين کشور جنبه مسالمت آميزدارد وبراي تنوع بخشيدن به منابع برق ايران است ونه توليد سلاح هاي اتمي. رويتر درگزارش خود افزود: اتحاديه اروپا شريک عمده تجاري ايران است وطرفين چند ماه است گفتگوهائي براي تقويت مبادلات بازرگاني و مناسبات سياسي بين طرفين انجام داده اند. اقدام اتحاديه پانزده عضوي اروپا درگفتگو با ايران، اين اتحاديه را ازآمريکا که سال پيش ايران را بخشي ازيک محوراهريمني دانست، دورمي کند. با اين حال پرزيدنت بوش و رهبران اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در واشنگتن وعده دادند براي جلوگيري ازاقدام ايران به توليد سلاح هاي اتمي، با يکديگرهمکاري کنند. رومانو پرودي رئيس کميسيون اروپا گفت همه روزه گفتگوئي با ايران دراين زمينه جريان دارد. وزيرامورخارجه فنلاند همچنين به دنبال تظاهرات دانشجوئي اخيرايران عليه روحانيوني که رهبري جمهوري اسلامي را برعهده دارند، حمايت خود را ازعوامل اصلاح طلب ايران اعلام کرد. رهبران دانشجوئي ايران مي گويند صدها تن ازدانشجويان درپي تظاهرات اخيربازداشت شده اند که اطلاعي ازمحل بازداشت بسياري ازآن ها دردست نيست. وزيرامورخارجه فنلاند درعين حال خاطرنشان ساخت هنوز روشن نيست دولت هاي اتحاديه اروپا تا چه ميزان و چه اقدامي بايد درپاسخ به ايران عمل آورند. وي افزود: آنچه را که ما خواستارآن هستيم اين است که ببينيم تمامي کساني که درايران کم و بيش به گونه اي دمکراتيک انتخاب شده اند، يعني اکثر نمايندگان مجلس و رئيس جمهوري، توانائي اعمال قدرت واقعي را داشته باشند. وزير امورخارجه فنلاند روز پنجشنبه اعلام كرد اگر ايران به درخواست هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي در مورد انجام بازرسي هاي سختگيرانه تر از تاسيسات اتمي ترتيب اثر ندهد، ادامه گفتگوهاي خود با اتحاديه اروپا را به خطر خواهد انداخت. وي گفت ايران اهميت اين گفتگو ها را درك مي كند و بايد در باره ادامه آن تصميم بگيرد.
XS
SM
MD
LG