لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۳

هفتمين روزاعتصاب غذاي شماري از دانشجويان داشگاه اصفهان و علوم پزشكي


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديو فردا): اعتصاب غذاي عده اي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي در اعتراض با برخوردهاي مقامات با دانشجويان وارد هشتمين روز خود شده است. يكي از دانشجوياني كه دست به اعتصاب غذا زده است و عضو شوراي مركزي انجمنهاي اسلامي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اين شهر است، در گفتگو با همكارم امير مصدق كاتوزيان، از شمار اعتصاب كنندگان و اهداف آنها ميگويد: يكي از دانشجويان اعتصاب كننده: امروز روز هفتم تمام شد و فردا مي شود روز هشتم. با 14 نفر شروع شد، روزهاي ديگر هم افرادي ديگر افزوده شدند و حالا هم خبر رسيد كه در خوابگاههاي علوم پزشكي از 4 روز پيش تا كنون، تعدادي اعتصاب غذا كردند كه امروز با مراجعه به دفتر انجمن اسلامي، اين موضوع را هم به اطلاع ما رساندند. ولي آمار دقيقي از تعداد اين افراد نداريم. حدس مي زنيم بالاي 25 نفر باشند. امير مصدق كاتوزيان(راديو فردا): مسئولاني كه يا شما تماس گرفتند، چه كساني بودند كه به درخواست شما رسيدگي كنند؟ دانشجوي اعتصاب كننده: يك سري مسئولان دولتي، مسئولان دانشگاه، نمايندگان مجلس، يك سري نمايندگاني بودند از ادارات دولتي كه ما هيچيك از خواسته هايمان به اينها مربوط نيست. خواسته هايمان درواقع همه از قوه قضائيه است و هيچگونه توجهي از جانب آنها نشده تا كنون، ولي ما به مقاومتمان تا رسيدن به خواسته هايمان ادامه ميدهيم. ا. م . ك: واين خواسته ها چي هستند؟ دانشجوي اعتصاب كننده: خواسته هايمان، شامل آزادي زندانيان كوي دانشگاه، دانشگاه تهران و تبريز، دانشجويان دستگير شده در وقايع اخير، دانش آموزان و فعالان سياسي و روزنامه نگاراني كه كلا در اين مدت دستگير شدند. مورد سوم هم برخورد با عوامل خودسر كه بيشتر مي ريزند در دانشگاهها و برنامه هاي دانشجويان را بهم ميريزند. اعتصاب غذاي عده اي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي در اعتراض با برخوردهاي مقامات با دانشجويان و مردمي كه خواهان برخي از مطالبات اند، وارد هفتمين روز خود شده است. يكي از دانشجوياني كه دست به اعتصاب غذا زده است و عضو شوراي مركزي انجمنهاي اسلامي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اين شهر است، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: امروز روز هفتم اعتصاب غذاست كه با 14 نفر شروع شد، روزهاي ديگر هم افرادي ديگر افزوده شدند و حالا هم حدس ميزنيم بالاي 25 نفر باشند. وي مي گويد خواسته هاي دانشجويان آزادي بازداشت شدگان وقاعي اخير و برخورد با عوامل خودسر كه برنامه هاي دانشجويان را بهم ميريزند.
XS
SM
MD
LG