لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۸

پروژه سرکوب تمامي فعالان سياسي و دانشجويي، از ديد يک فعال دانشجويي


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): به نظر مي رسد در پيشاپيش تدارکاتي که براي برگذاري بزرگداشت روز 18 تير در جريان است، مقامات قوه قضاييه و ديگر نهادهاي بنياد گرا در صددند با مجازات شديد بازداشت شدگان، با ايجاد وحشت در بين دانشجويان، مانع برگزاري مراسم 18 تير شوند. به باور هادي کحال زاده، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در تهران، پروژه اي براي سرکوب کليه نيروهاي سياسي مخالف در جريان است. هادي کحال زاده (عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، تهران): آنطور که براي ما و بسياري از فعالان دانشجويي مشخص است، اين هست که پروژه اي در حال اجراء است براي سرکوب تمامي فعالان سياسي و دانشجويي در کشور و به دنبال تعريف يک سناريوي جديد هستند که به ميزان کششي که در نيروهاي حاکميت وجود داشته باشد، آن را ادامه خواهند داد. مشخصا به نظر مي رسد که اين دفعه عزمشان بسيار جدي است که بخشي از نيروهاي ملي - مذهبي، تحکيم وحدت و بخشي از جبهه مشارکت را مورد حمله قرار دهند وبراي هميشه از حضور نيروهاي فعال سياسي در عرصه ايران راحت شوند و پرونده آنها را به عنوان عوامل تحول و تحرکي که در درون کشور است، پرونده آنها را ببندند و فضا را کاملا در دست بگيرند و از هر نوع حرکت و تحولي در کشور توسط نيروهاي داخلي جلوگيري کنند. و يک دستي کاملي را در فضاي سياسي کشور ايجاد بکنند. ف.ز.: با توجه به اعتراضات گسترده اي که مي شود، آيا موفق خواهند شد به اين هدف دست پيدا کنند، يعني تمام کساني را که مورد نظرشان هست بازداشت کنند و صدايشان را ساکت کنند؟ هادي کحال زاده: برآورد مشخصي بنده حقيقتا ندارم، اينکه آيا در کوتاه مدت اين جوابگو هست يا نه، اما در بلند مدت مطمئنا ادامه اين برخوردها منجر به استحاله اي از درون اين نيروهاي سرکوبگر و ريزش شديد بدنه اجتماعي آنها خواهد داشت، چون بسياري از طرفداران و بدنه اجتماعي آنها کشش اين برخوردها را در بلند مدت مطمئنا به شکست خواهد انجاميد. در پيشاپيش تدارکاتي که براي برگذاري بزرگداشت روز 18 تير در جريان است، مقامات قوه قضاييه و ديگر نهادهاي بنياد گرا در صددند با مجازات شديد بازداشت شدگان، با ايجاد وحشت در بين دانشجويان، مانع برگزاري مراسم 18 تير شوند. هادي کحال زاده، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که پروژه اي در حال اجراء است براي سرکوب تمامي فعالان سياسي و دانشجويي در کشور و به نظر مي رسد که اين دفعه عزمشان بسيار جدي است که بخشي از نيروهاي ملي - مذهبي، تحکيم وحدت و بخشي از جبهه مشارکت را مورد حمله قرار دهند وبراي هميشه از حضور نيروهاي فعال سياسي در عرصه ايران راحت شوند. وي مي افزايد که در بلند مدت مطمئنا ادامه اين برخوردها منجر به استحاله اي از درون اين نيروهاي سرکوبگر و ريزش شديد بدنه اجتماعي آنها خواهد شد.
XS
SM
MD
LG