لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۴

سرخوردگي و خستگي مردم ايران از اسلام سياسي، از ديد يک روزنامه فرانسوي


(rm) صدا |
در يکي از شيک ترين گالريهاي تهران که زيبا ترين فروشگاههاي ايران در آن قرار گرفته است و رستورانهاي Fast Food، رستورانهايي که غذا را به سبک غرب سرپايي تحويل مشتريان مي دهند، زني بلندگو به دست با صداي لرزان مي گويد: خواهران، حجاب اسلامي را رعايت کنيد. در ميان صدها خانم و دختر جواني که در راهروهاي گالري قدم مي زنند، توجه چنداني به هشدارهاي زن بلندگو به دست ندارند. زلفهاي رنگ شده و بي رنگ نه تنها از زير روسريهاي ابريشمي که سر خورده اند و پايين افتاده اند ديده مي شود، بلکه برخي روسريها را مانند زيبا ترين دختران غرب بر شانه انداخته اند. پسراني که شيک ترين تي شرتهاي غرب را بر تن دارند، گاهي در کنار دختران مشغول قدم زدن هستند و گاهي دورتر لبخندي بر لب مي آورند و گاهي نيز يواشکي دست دوست دختر خود را در دست مي فشارند. برونو فيليپ پس از شرح مشاهداتش در تهران در روزنامه لوموند مي نويسد: منظره اي که شرح داده شد، در جمهوري اسلامي که اين روزها به صفحه هر تلوزيون که نگاه کني و به صداي هر راديو گوش کني و يا روزنامه اي ورق بزني، خبر از سرکوب دانشجويان و جوانان را مي شنوي، رژيمي که قصد دارد به هر ترتيب که شده، هنوز که هنوز است سر نخها را در دست داشته باشد، اما رفتار جوانان و مردم ايران چهره ديگري از اين جامعه نشان مي دهد. مردمي که ديگر از فرمانهاي مذهبي خسته شده اند و به رغم افزايش فشارها، آشکارا به آنچه که رژيم مي گويد، بي محلي نشان مي دهند. اما نبايد فراموش کرد که بي توجهي جوانان و مردم به سياست رژيم نيست، بلکه همه در نوعي سکوت روشنفکرانه فرو رفته اند، زيرا به گفته يک کارگردان جوان، قدرتي که آيت الله ها در ايران داشتند و اصلاح طلباني که با محمد خاتمي ظاهر شدند، امروز ارزش خود را در مقابل مردم ايران از دست داده اند. از آنچه که در ايران مي گذرد دور افتاده اند، از جمهوري که لقب اسلامي را به دنبال خود يدک مي کشد، اگر حرام بودن نوشيدن مشروبات الکلي و رعايت حجاب اسلامي را از آن بگيرند، ديگر از اسلام سياسي خبري نيست. رونو فيليپ در روزنامه لوموند مي نويسد: هنرمندان، روشنفکران، جوانان، زنان، معتقدان و کمتر معتقدان و خلاصه همه مردم ايران از اسلام سياسي خسته شده اند، به همين خاطر انتقاد از گوشه خانه ها به ميان خيابانها کشيده شده است، تا آنجا که چند تن از آيت الله هاي بزرگ قم نيز با مردم هم صدا شده اند. امروز آتشي زير خاکستر در ايران به وجود آمده است. در يکي از شيک ترين گالريهاي تهران که زيبا ترين فروشگاههاي ايران در آن قرار گرفته است، زني بلندگو به دست با صداي لرزان مي گويد: خواهران، حجاب اسلامي را رعايت کنيد. در ميان صدها خانم و دختر جواني که در راهروهاي گالري قدم مي زنند، توجه چنداني به هشدارهاي زن بلندگو به دست ندارند. برونو فيليپ پس از شرح مشاهداتش در تهران در روزنامه لوموند نوشت که مردم ايران از فرمانهاي مذهبي خسته شده اند و به رغم افزايش فشارها، آشکارا به آنچه که رژيم مي گويد، بي محلي نشان مي دهند. به گفته يک کارگردان جوان، قدرتي که آيت الله ها در ايران داشتند و اصلاح طلباني که با محمد خاتمي ظاهر شدند، امروز ارزش خود را در مقابل مردم ايران از دست داده اند. همه مردم ايران از اسلام سياسي خسته شده اند، به همين خاطر انتقاد از گوشه خانه ها به ميان خيابانها کشيده شده است، تا آنجا که چند تن از آيت الله هاي بزرگ قم نيز با مردم هم صدا شده اند. امروز آتشي زير خاکستر در ايران به وجود آمده است.
XS
SM
MD
LG