لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ تهران ۱۷:۵۷

سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه: روسيه مانعي در راه همکاري هسته اي با جمهوري اسلامي نمي بيند


(rm) صدا |
الکساندر ياکوونکو سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه دريک کنفرانس مطبوعاتي درمسکواعلام کرد: فعاليت ما براي تکميل نيروگاه اتمي بوشهرادامه خواهد يافت. ما مانعي در راه همکاري با ايران دراين زمينه نمي بينيم. اظهارات مقامات روسيه دراين زمينه هنگامي عنوان مي شود که غلامرضا آقا زاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران عليه چشم انداز يک فشار فزاينده بين المللي به ايران درمورد برنامه اتمي اين کشور، درحال گفتگوهائي درمسکو است. خبرگزاري فرانسه درگزارشي نوشت واشنگتن ايران را که کشوري نفت خيزاست، متهم کرده است طرح نيروگاه اتمي خود را به عنوان پوششي براي توليد سلاح هاي اتمي قرارداده است. افزون براين، دولت ايران همچنان دربرابر بازرسي هاي سختگيرانه تر سازمان بين المللي انرژي اتمي ازتاسيسات اتمي ايران مقاومت به خرج مي دهد. درمسکونظرات متضادي مطرح شده بود درصورتي که ايران همچنان به مخالفت با فشاربين المللي براي بازرسي ازتاسيسات اتمي اين کشورادامه دهد، آيا روسيه بايد همکاري با طرح نيروگاه اتمي بوشهر را متوقف سازد يا نه. روسيه تاکنون موفق به امضاي قراردادي نهائي با ايران براي بازگرداندن زباله هاي سوخت اتمي که جهت نيروگاه بوشهرارسال مي دارد، نشده است. بازگرداندن اين زباله، شرط به کارانداختن نيروگاه بوشهراست. گفته مي شود ازلحاظ تئوريک، ايران مي تواند از زباله هاي اتمي براي توليد سلاح هاي اتمي استفاده کند. با اين حال سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه گفت قرارداد مربوط به بازگرداندن اين زباله ها به زودي آماده امضا مي شود و روسيه وايران آن را امضا مي کنند. وي افزود طرح اين قرارداد هم اينک آماده است. ديدارغلامرضا آقا زاده معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در راس يک هيات 28 نفري ازمسکو، روزچهارشنبه پايان مي يابد. الکساندر ياکوونکو سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه دريک کنفرانس مطبوعاتي درمسکواعلام کرد که فعاليت براي تکميل نيروگاه اتمي بوشهرادامه خواهد يافت و روسيه مانعي در راه همکاري با جمهوري اسلامي دراين زمينه نمي بيند. واشنگتن ايران را که کشوري نفت خيزاست، متهم کرده است طرح نيروگاه اتمي خود را به عنوان پوششي براي توليد سلاح هاي اتمي قرارداده است. افزون براين، جمهوري اسلامي همچنان دربرابر بازرسي هاي سختگيرانه تر سازمان بين المللي انرژي اتمي ازتاسيسات اتمي اش مقاومت به خرج مي دهد. درمسکونظرات متضادي مطرح شده بود درصورتي که جمهوري اسلامي همچنان به مخالفت با فشاربين المللي براي بازرسي ازتاسيسات اتمي اين کشورادامه دهد، آيا روسيه بايد همکاري با طرح نيروگاه اتمي بوشهر را متوقف سازد يا نه. روسيه تاکنون موفق به امضاي قراردادي نهائي با جمهوري اسلامي براي بازگرداندن زباله هاي سوخت اتمي که جهت نيروگاه بوشهرارسال مي دارد، نشده است.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG