لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۲

ايران در اين هفته: نگاهي به رويدادهاي اين هفته


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): با سپاس از ميهمانان ميزگرد اين هفته. يكي از ميهمانان، عضو انجمن اسلامي دانشجويان، وابسته به طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين تشكل رسمي دانشجويي ايران در دانشگاه مشهد است. دانشگاهي كه پس از اقدام مشابه نه روزه عده اي از دانشجويان دانشگاه اصفهان، پاره اي از دانشجويان آن، پس از 4 روز اعتصاب غذاي اعتراضي، به اين اقدام خود پايان دادند. ميهمان ديگرمان، دانشجوي عضو همين طيف در دانشگاه علامه طباطبايي تهران است كه همراه با عده اي ديگر از دانشجويان اين دانشگاه و دانشگاه شهيد رجايي تهران، وارد چهارمين روز اعتصاب غذاي خود شده اند و به آن ادامه ميدهند. و ميهمان سوم ما، خانم دكتر سهيلا حميدنيا، همسر دكتر محسن سازگارا، روزنامه نگار و تحليلگر زنداني است كه به گفته ايشان، وارد بيستمين روز اعتصاب غذاي خود در زندان شده است و خود خانم سازگارا نيز در خارج از زندان، وارد پانزدهمين روز اعتصاب غذاي خود شدند. فرزند دانشجوي اين دو هم وحيد سازگارا، در پي رويدادهاي اخير، بازداشت و زنداني شده است. اين اعتصاب غذاها عمدتا با خواست آزادي دانشجويان زنداني و برخورد با عناصر لباس شخصي كه به سركوبي معترضان، پرداخته اند، انجام ميگيرد و در اين هفته در شهرهاي مختلف ايران، رو به افزايش گذاشته است. اما چه شده كه كار به اعتصاب غذا كشيده شده. خانم دكتر حميد نيا شما بفرماييد. دكتر سهيلا حميد نيا: همسر من الان براي دومين بار است كه به زندان افتاده و اعتصاب غذا كرده و به نظر من شيوه اي بسيار پسنديده است، براي اينكه هميشه فكرش مخالف خشونت بوده و هميشه حرفهايش را خيلي صريح و روشن اعلام كرده و الان هم چون مخالف هرگونه خشونت بوده، بدن و جسم خودش را و روح خودش را به خطر انداخته، با اين اعتصاب غذا، يك مبارزه منفي را ايشان شروع كرده، براي اينكه هميشه من يادم است از گاندي و ماندلا صحبت ميكردند و اهداف ايشان را، گاندي با اعتصاباتي كه داشته، روزه هاي مكرري كه ميگرفته، ماندلا به خاطر زندان رفتنهاي طولاني، هميشه مورد تحسين دكتر سازگارا بوده، مخالفت خودش را با اين بازداشتهاي غيرقانوني اعلام كند. و اينكه مخالفين قانوني در اين كشور، در زير همين قانون اساسي، حق حرف زدن دارند، اين است كه اعتصاب غذا و دارو كرده و جان خودش را به خطر انداخته. ا . م . ك : ميهمان ديگرمان از دانشجويان دانشگاه علامه است. شما صحبتهاي خانم سازگارا را شنيديد. مي خواهم از شما بپرسم كه دانشجويان دانشگاه علامه و شهيد رجايي تهران كه وارد چهارمين روز اعتصاب غذاي خودشون شدند، آنها به چه دليل اعتصاب غذا را در دستور كار خودشان گذاشتند؟ دانشجوي دانشگاه علامه: اين شيوه اعتصاب غذا را ما به عنوان يكي از آخرين شيوه هاي مدني و منطقي ميدانيم كه شايد بتوانيم اين خواستها و مطالباتمان را به گوش حاكميت برساند. علاوه بر اين ما اعتقاد داريم كه جنبش دانشجويي با توجه به فضاي فعلي، نياز است كه از راهكارهاي متفاوتي استفاده كند و اعتصاب غذا را همانطور كه خانم حميدنيا گفتند ما به عنوان يكي از راههاي مسالمت آميز و معقول و منطقي ميدانيم كه ميتواند ما را براي ورود به اين طيف جديد ياري كند و آغازي ميدانيم براي ورود به يك فاز جديد. ا . م . ك : اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه علامه و شهيد رجايي تهران، چهارمين روز خودش را پشت سر ميگذارد، اما اعتصاب غذاي پاره اي از دانشجويان دانشگاه مشهد، روز پنجشنبه، پايان پذيرفت. از ميهمان ديگري كه از مشهد روي خط هستند، مي خواهم بپرسم كه چرا در مشهد اعتصاب غذا پايان پذيرفت؟ دانشجوي دانشگاه مشهد: همانطور كه قبلا اعلام كرده بوديم، اين اعتصاب غذا با حضور رياست دانشگاه فردوسي در جمع دانشجويان كه باعث دلگرمي دانشجويان شد و درخواست جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران و دانشجويان دانشگاه اصفهان و همچنين طيف علامه دانشگاه مشهد كه از متحصنين خواسته بودند كه به اعتصاب غذايشان پايان بدهند و اعتصاب غذا را موكول كنند در يك بخش مناسبتر و با يك انسجام بيشتر و در سطح وسيعتري كه به صورت هماهنگ با دانشگاههاي سراسر كشور ما اين حركت را شروع كنيم. دليل اين هم فقط همين بوده. ا . م . ك : با توجه به اين نتيجه اي كه داشته، آيا فكر ميكنيد كه شيوه اعتصاب غذا، شيوه درستي است براي پيش بردن خواسته هاي دانشجويان؟ دانشجوي دانشگاه مشهد: ببينيد قبلا هم گفتيم، موقعيتي كه دانشگاه مشهد دارد، با دانشگاههاي ديگر كشور، تفاوتهاي بسياري دارد. مشهد جدا از اينكه مانند همه دانشگاهها، تشكلهاي غير همسو و گروههاي ديگر را در مقابل خودش دارد، شوراي مركزي دانشگاه مشهد، عملا در اختيار طيف شيراز است و دانشگاه آنها را رسمي اعلام كرده. ا . م . ك : اجازه بدهيد براي شنوندگان يادآوري كنم كه مقصود شما از طيف شيراز، همان طيف اقليت اين تشكل دانشجويي دفتر تحكيم وحدت است كه با ديدگاههاي شما كه وابسته به اكثريت آن هستيد، مخالف است و شما در گذشته آنرا متهم به همكاري با جناح راست كرديد. دانشجوي دانشگاه مشهد: به همين دليل ما ابزارهاي قانوني لازم را براي همچين برنامه هايي در اختيار نداريم. و به نظر ما اعتصاب غذا در هر برهه زماني، نميتوان گفت حركت مناسبي است، ولي در اين برهه، همانطور كه خانم سازگارا فرمودند در تهران و جاهاي ديگر مثمر ثمر خواهد شد مسلما و تاثيرگذار خواهد بود در افكار عمومي. ولي در مشهد با توجه به همان شرايط خاصي كه ما داريم و فرهنگ سياسي غالبي كه در مشهد حاكم است، به دليل اينكه دانشجويي در اين دوره از درگيريها از مشهد بازداشت نشده، به همين دليل گفتيم كه اعتصاب غذا را موكول كنيم به يك شرايط مناسبتر و با انسجام بيشتر و با هماهنگي با دانشگاههاي ديگر كشور. و اينكه اين اعتصاب غذا از نظر ما يكي از آخرين حربه هاي ما بايد باشد براي رسيدن به اهداف و مطالباتمان. ا . م . ك : ميهمان ديگرمان در دانشگاه علامه تهران، آيا به اين ترتيب معنايش اين است كه اعتصاب غذا، يك شيوه اي است كه هر گروهي براي خودش ممكن است مناسب تشخيص بدهد و نه براي ديگران و در نتيجه آيا معنيش اين است كه به صورت يك تاكتيك و شيوه اي كه به طور همه گير باشد، در نخواهد آمد؟ دانشجوي دانشگاه علامه تهران: اعتصاب غذا، هميشه و همه جا به عنوان يكي از رهها و يكي از ابزارهاي اعتراض به وضع موجود بوده و اقدامي نمادين و اخلاقي بوده براي نشان دادن شخصيت طرف مقابل. و از طرف ديگر به نظر ميرسد در سناريويي كه بخشي از حاكميت نوشته، يکي از قربانيان جنبش دانشجويي دفتر تحكيم وحدت خواهد بود. ما اعتقاد داريم كه اين اعتصاب غذا از طرفي نشان دادن طرف مقابل و شخصيت طرف مقابل است و از طرف ديگر، نشان دادن تداوم اعتراض و پيگيري خواسته هاي جنبش دانشجويي كه برآيند خواسته هاي ملل است، ميباشد و نشان دادن اين مسئله كه جنبش دانشجويي قائم به فرد و افراد نيست و از اين نظر ما فكر ميكنيم كه اين يك پيروزي براي جنبش دانشجويي خواهد بود و يك شكست براي آن بخشي از حاكميت كه براي از بين بردن جنبش دانشجويي برنامه هاي جدي دارد و سئوالي كه داريد براي همه گير شدن، ما واقعا اميدوار هستيم كه سياستهايي كه از طرف دفتر تحكيم و جنبش دانشجويي، به يك همه گيري برسد كه فشار مضاعفي باشد بر حاكميت و به اين نتيجه برسد حاكميت كه هزينه اين اقدامات عليه جنبش دانشجويي و مطالبات مردم، بيش از اين فايده اش هست و ما واقعا اميدواريم كه اين فشار مضاعف با پيوستن همه دانشگاهها به اين اعتصاب، بوجود بيايد. ا . م . ك : اما مي بينيم كه الان به جاي اينكه پيوستن صورت بگيرد، دو تا دانشگاه، اعتصاب غذايشان را تمام كدرند. اصفهان وارد نهمين روزش كه شد، با پادرمياني آيت الله طاهري، امام جمعه مستعفي اصفهان، اعتصاب غذايشان را پايان دادند و در مشهد روز پنجشنبه با پا درمياني رئيس دانشگاه در چهارمين روز. چطور شما اين اميدواري را داريد كه اين به عنوان يك شيوه همه گير شود. دانشجوي دانشگاه علامه تهران: به خاطر فشارهايي كه به هرحال به مجموعه دفتر تحكيم و انجمنهاي اسلامي وارد شده از طرف حاكميت، الان انسجام مورد نياز براي اينكه بتوانند يك اقدام همه گيري انجام شود، شايد حال حاضر وجود نداشته باشد. ولي اين اميد است كه براي ورود به اين فاز جديدي كه الان دانشگاهها شروع كردند، همه گيري و همگوني بين تمام دانشگاهها بوجود بيايد و همانطور كه دوست عزيزمان در مشهد گفتند، تفاوتهاي زيادي هم است بين فضاي اجتماعي سياسي بعضي شهرستانها با تهران، ولي شكستن اعتصاب دانشگاه اصفهان و دانشگاه مشهد، به نظر نمي آيد كه خيلي بتواند باعث نااميد شدن بقيه دانشگاهها شود و شروع اين بحث از طريق اين دو دانشگاه هم به نظر من اقدام بسيار شايسته و اقدامي بوده كه ما اميدواريم اين مسئله ادامه پيدا كندو تداوم داشته باشد. ا . م . ك : خانم سازگازا، علاوه بر مشكلاتي كه براي همه گير شدن اين اعتصاب غذا به عنوان يك شيوه، ميهمانمان كه در اعتصاب غذا هست خودش در دانشگاه علامه صحبت كرد و همينطور ميهمان ديگرمان از دانشگاه مشهد كه اشاره كردند به دلايلي كه اعتصاب غذا در مشهد پايان داده شده، علاوه بر اين، اين هم هست كه سعيد مرتضوي دادستان كل تهران، در مورد آقاي سازگارا گفته كه اگر اين اعتصاب غذا ادامه پيدا كند، حتي ممكن است متوسل به اين شوند كه ايشان را بيهوش كنند و سرم بهشان تزريق كنند. خودبخود آيا مسئله اعتصاب غذاي ايشان، منتفي نميشود با اتخاذ اين راهكار و آنوقت آيا نميشود نتيجه گرفت كه به عنوان يك شيوه بي ثمر ميماند؟ دكتر سهيلا حميدنيا: اولا از صحبتهاي دوستان قبلي، شروع اعتصاب غذا كه حالا بعضي از دوستان در بعضي دانشگاهها به وساطت آقايان، پايان پذيرفته، اين بسيار مسئله مهمي است كه همه جا، چه دانشجويان عزيز، چه مردم عادي، در واقع هركدام به نوعي اين اعتصاب غذاي خودشان را ادامه بدهند، براي اينكه ببينيد بچه هاي مشهد، بازهم آنها با فشار، جبر و فشار بر اين بچه ها حاكم ميشوند و از ابزارهاي خشونت استفاده ميكنند. براي دكتر سازگارا آقاي مرتضوي، شايد يك بار ايشان در تمام اين بيست روز، قبول كردند كه سازگارا اعتصاب غذا ميكند. يكبار برگشته بودند، پنج روز از دستگيري ايشان گذشته بود كه براي من پيغام فرستادند كه خانمش داروهاي سازگارا را بياورد. حتي ايشان از وضعيت سازگارا خبر نداشته در آن پنج روز، خبر نداشته. اگر دادستاني حكمي براي كسي صادر ميكند، بايد اطلاع داشته باشد. سازگارا اين دفعه داروهاي قلبي خودش را همراه برده بوده. بعد از مدتي كه گذشته، روزنامه رسالت نوشته كه ايشان دنبال مخلفات غذا هم ميگردد كه من نميدانم زندانبان سازگارا، حتما از آقاياني كه در رسالت هستند، هستش كه اينقدر خبرنگار راحت ميرود و ميايد. اگر آقايان، اعتصاب غذاي آقاي سازگارا را انكار ميكنند، من چون پزشك هستم از اينجا دارم ميگويم، من وارد پانزدهمين روز اعتصاب غذايم شدم. سر نه روز من كارم به بيمارستان كشيد و در CCU زير سرم قرار گرفتم، ولي از خوردن غذا امتناع كردم. همسر من كه الان وارد بيستمين روز شده، البته محسن اعتصاب تر كرده، يعني روزه ميگرفته، اعتصاب تر، خوردن چاي با قند و همچنين آب. چون اعتصاب خشك، انسان در عرض 4 روز از بين ميرود به خاطر كمبود آبي كه بدنش دارد. در عرض اين بيست روز، اگر آقايان فكر ميكنند كه سازگارا زنده است، بايد به همين روشها متوسل شوند، ولي اعتصاب سازگارا را آنها فكر نميكنم شكاندند. آنها تا موقعي كه از دكتر سازگارا به ما خبري ندهند، معلوم است سازگارا وضع جسماني و روحي خوبي ندارد. ميتوانند همانطور كه دوره هاي پيش بچه هاي اطلاعات بهش گفته بودند فلاني ما سرم بهت ميبنديم، دستت را ميبنديم، گفت باشد بيهوش هم شوم، ولي بهوش بيام، سرم را از دست خودم ميكشم و اعتراض خودم را به شما ميرسانم. شما من را به طور غير قانوني بازداشت كرديد. من حرفم را به طور علني زدم، من نامه هايم را به طور علني دادم، ممكن است آقاي سازگارا را الان به قول آقاي مرتضوي سرم بهش وصل كرده باشند، ولي يك سرم قندي يا يك سرم قندي نمكي تا مدتي ميتواند سازگارا را نجات دهد. بعد از مدتي اختلالات پروتئيني است كه براي ايشان ايجاد ميشود. ممكن است دست و پاي سازگارا را بسته باشند، گاواژ برايش گذاشته باشند و از طريق لوله غذاهاي نرم داخل معدش بريزند كه زنده باشد، اما آنها اعتصاب غذايي سازگارا را نشكاندند و با تمام وجودش اعلام ميكند يك لحظه بهوش بيايد، تمام اين چيزهايي را كه زندگيش را به اين چيزها وصل ميكند و اعتراض خودش را به اين وسيله به اين آقايان ميرساند. اگر آقاي مرتضوي فكر ميكنند سازگارا اعتصاب نكرده، حداقل يك خبري از سازگارا بدهند و هرروز وكيل ايشان را سر ندوانند. ا . م . ك: با توجه به اينكه شما هم خودتان اشاره كرديد كه ممكن است اعتصاب غذايشان را بشكانند، آيا اين نشان دهنده آن نيست كه اين شيوه موثر نخواهد بود؟ دكتر سهيلا حميدنيا: نه . اصلا همچين چيزي نيست. اين بسيار شيوه موثري است. ا . م . ك: چرا؟ دكتر سهيلا حميدنيا: براي اينكه آنها ترس دارند. كسي كه بيست روز از شوهر من به من خبر نداده، از شيوه اعتصابي سازگارا ترس داشتند كه به من خبري ندادند. ا . م . ك: آيا شما نمونه اي داريد كه به ما ثابت كنيد كه موفق بوده؟ دكتر سهيلا حميدنيا: ببينيد آقاي بوذری از روزنامه گلستان ايران دستگير شده بودند، 17 روز در انفرادي بودند، ديشب آزاد شدند. و پيامهايي كه اين آقايان به عناوين مختلف، حداقل براي من، همسر سازگارا ميفرستند، اين بوده كه آقاي بوذری برگشتند طي يك تماس تلفني به من گفتند كه صدات خيلي لاغر شده، گفت خانم دكتر خودم هم لاغر شدم. 17 روز در انفرادي بودند، البته از رفتار خوب آقايان گفتند، من جا دارد اينجا اين را هم بگويم، ولي برگشتند گفتند: حاج محسن احتمالا اعتصاب نكرده. گفتم شما ديديد حاج محسن را؟ گفت نه من نديدم. گفتم پس چرا اينقدر با قاطعيت ميگويي؟ گفت بازجويمان گفته. گفتم بازجويتان چه گفته؟ گفت سازگارا غذا نميخورد، ولي موز ميخورد. خيل خنده دار بود كه آقايان موز به سازگارا ميدهند، ولي خنده دار تر از آن اين است كه سازگارا و كل خانواده سازگارا نسبت به موز، اين ميوه اي كه ماده غذايي موثر است، آلرژي و حساسيت دارند و اين آقايان هستند كه بايد نشان دهند كه دكتر سازگارا الان در قيد حيات است يانه. و اين شيوه موثر است. البته آقاي بوذری اعتصاب غذا نكرده بودند، ولي ما نمونه هايش را داشتيم. بابي ساندز كه اعتصاب كرده، درست است در زندانهاي انگليس هم از بين رفته، ولي سازگارا شخصا خودش به اين روش براي اينكه بسيار مخالف خشونت بوده، و با اين روش به وجود خودش صدمه زده، براي اينكه مردم كشورش راحت فكر كنند، راحت انديشه كنند و اينقدر تحت تاثير نيروهاي ارعاب و فشار قرار نگيرند. جون خودش را به خطر انداخته، البته من پسرم را هم اينها بيست روز است كه گرفتند، فقط يك تماس تلفني در 4 شب پيش داشتم. حتي پسر من را براي اينكه فشار روحي بيشتري روي همسرم بياورند، دستگير كردند. البته وحيد هم دانشجويي است مثل همه دانشجويان ديگر كه در اين جريانات اخير دستگير شدند، ولي من اين روش را موثر ميدانم براي همين در پنجمين روز اعتصاب همسرم بهش پيوستم و از همه دوستان چه در داخل كشور، چه در خارج كشور، در كنار سازمانهاي بين المللي مي خواهم كه آنها هم به اعتصاب غذا ادامه بدهند، البته من اعتصاب غذا را از نوع اعتصاب غذاي تر اعلام ميكنم، نه اعتصاب خشك. اين روش را بسيار موثر ميدانم. ا . م . ك: اگر اجازه بدهيد، خانم دكتر حميدنيا به عنوان جمع بندي بپذيريم و از ميهمان ديگرمان در دانشگاه علامه مي خواهم به جمع بندي حرفهايشان بپردازند، ولي در اين جمع بندي به ما بگويند چطور است كه شيوه اي كه حالت تقابل جويانه ندارد به اندازه تظاهرات، انتظار ميرود كه به نتايجي كه مي خواهد برسد. جمع بندي شما در دانشگاه علامه: دانشجوي دانشگاه علامه: من هم همانطور كه خانم حميدنيا گفتند، اعتقاد دارم اين روش، يكي از روشهاي مثمر ثمر خواهد بود در فضاي فعلي و با توجه به فضاي فعلي كه وجود دارد، براي نفي هرگونه خشونت و براي اينكه هرگونه بهانه اي را از بخشهاي مختلف حاكميت كه به دنبال فضاي اختناق و سركوب هستند، بگيريم، اين روش، يك روشي است كه علاوه بر اينكه ميتواند مثمر ثمر باشد، ميتواند اين بهانه را از آن قشر از حاكميت بگيرد كه بخواهند برخورد سركوبگرانه با همه نهادهاي مدني داشته باشند و از اين نظر، ما تا همين جا هم اين را پيروزي براي جنبش دانشجويي و جامعه دانشگاهي ميدانيم. ا . م . ك: عليرغم اين اميدواري شما، آيا فكر ميكند كه تا 18 تير، جريانات ممكن است روال ديگري را پيش بگيرد؟ دانشجوي دانشگاه علامه: ما عليرغم اينكه اعتقاد داريم، اعتراضات خياباني، برآيند خواستها و مطالبات تلنبار شده مردم است و برآيند برخورد حاكميت در طول چند سال اخير با جنبش مدني ايران بوده، ولي براي اينكه هرگونه بهانه اي از بخش اقتدارگراي حاكميت براي سركوب اين جنبش مدني گرفته شود، اين روش، عليرغم اينكه شايد نياز به زمان بيشتري داشته باشد، ولي مثمر ثمر تر خواهد بود و معطوف به اهداف مشخصتر خواهد بود. ا . م . ك: ميهمان ديگرمان درد دانشگاه مشهد، ميخواستم در جمع بنديتان بپرسم كه چه مشكلاتي را در برابر شيوه اعتصاب غذا ميبينيد؟ دانشجوي دانشگاه مشهد: با توجه به صحبتهايي كه دوستان كردند، ما در مشهد، با توجه به برخي از اتفاقاتي كه برايمان اتفاق افتاد و نيروهاي زيادي را از دست داديم، تقريبا تا حدود زيادي مشهد از نظر توانايي نيروي انساني و نيروي فكري دچار مضيقه شد. براي همين دوستان آمدند تاكيد را گذاشتند بر حركتهاي رفراندميستي با پرچمداري جنبش دانشجويي و ترجيح دادند كه دانشجويان را به عقلانيت دعوت كنند و در يك فضاي آرام، سعي كنند كه آگاهي ها را بالا ببرند. تجربه نشاند داده كه در حركتهاي سازماندهي نشده كه به صورت توده وار است، جامعه دچار يك آشوب و بلوايي ميشود كه بر حسب همين تجربه تاريخي، مردم پس از يك مدتي كه آشوبها زياد ميشود، به حكومتهاي استبدادي و مطلقه تن در خواهند داد، به خاطر اينكه مردم قبل از اينكه به آزادي احتياج داشته باشند، به نظم و آسايش و امنيت احتياج دارند و ما در مورد مشهد فعلا مبنا را بر همين قضيه گذاشتيم و اگر نياز ديديم دست به اعتصاب غذا و يا تحصن و تجمع، راهپيمايي و يا حركتهاي ديگر خواهيم زد و اميدواريم حركاتي كه از اين به بعد به اين صورت شكل خواهد گرفت، با هماهنگي با دانشگاههاي ديگر كشور باشد و به صورت منسجم و يكپارچه صورت بگيرد. ما براي 18 تير، همين برنامه اي كه خدمتتان عرض كردم در برنامه كار ما كماكان قرار خواهد داشت و هرگونه حركتي كه جنبش دفتر تحكيم وحدت تهران، انجام دهد، از آن حركت حمايت خواهيم كرد، حالا چه به صورت بيانيه و چه به صورتهاي ديگر. ا . م . ك : جدا از شما وابستگان به طيف علامه دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مشهد، فكر ميكنيد كه ديگران تظاهرات را برمي گزينند، يا اينكه به همين شيوه هايي كه شما در پيش گرفتيد، اكتفا ميكنند؟ دانشجوي دانشگاه مشهد: وقتي كه فشارهاي حاكميت چه از نظر اقتصادي و چه از نظر معيشتي و اجتماعي زياد ميشود و فضا بسته ميشود، طبيعتا ميايند به خيابانها ميريزند و اعتراضاتي را در پيش ميگيرند، ولي جنبش دانشجويي به عنوان يك گروهي كه تقريبا قسمتي از بدنه نخبگان اجتماعي ايران است، اين وظيفه را دارد كه فقط در جهت بالا بردن آگاهي مردم و سازماندهي اين حركات قدم بردارد. جنبش دانشجويي مشهد هم فعلا راهكاري كه به مردم پيشنهاد ميكند، همين است. ا . م . ك : بررسي اعتصاب غذا به عنوان يك شيوه ابراز مطالبات مدني، در ميزگرد ايران در اين هفته راديو فردا. با سپاس از ميهمانان اين ميزگرد، دو دانشجوي دفتر تحكيم وحدت، شاخه علامه، يكي در دانشگاهم شهد و ديگري در دانشگاه علامه تهران و دكتر سهيلا حميدنيا در تهران. در برنامه امشب ايران در اين هفته، دو تن از دانشجويان دانشگاه هاي مشهد و علامه طباطبايي تهران و خانم دكتر سهيلا حميد نيا، همسر محمد محسن سازگارا و مادر وحيد سازگار كه هردو در بازداشت نامعلومي بسر مي برند، شركت دارند و به بررسي مسئله اعتصاب غذاي دانشجويان به عنوان يك شيوه ابراز مطالبات مدني مي پردازند.
XS
SM
MD
LG