لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۷

نامه سرگشاده انجمن هاي اسلامي 29 دانشگاه به دبيركل سازمان ملل متحد: ابراز نا اميدي نسبت به توانائي اصلاح طلبان و تقاضاي كمك براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در ايران


(rm) صدا |
انجمن هاي اسلامي 29 دانشگاه در ايران در نامه اي سرگشاده به کوفي عنان رييس سازمان ملل ، با اعلام نااميدي از روند پيگيري اصلاح طلبان از اصلاح حکومت موجود، خواهان جلوگيري از ادامه نقض حقوق بشر از سوي مجامع بين المللي هستند. ژان خاکزاد (راديو فردا) : جناب آقاي کوفي عنان، ما دانشجويان عضو اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان، نمايندگان منتخب دانشجويان دانشگاه ها، در سراسر ايران ، دفتر تحکيم وحدت هستيم. از آنجا که اين تشکل، تنها تشکل باقيمانده ايست که در ساليان گذشته امکان پي جويي و بيان مطالبات دانشجويان را عليرغم تحمل فشارها و برخوردها يافته، لذا امروز نيز بر حسب وظيفه با اعلام نااميدي از روند پيگيري اصلاح طلبان از اصلاح حکومت موجود، اين نامه را به جنابعالي مي نويسيم تا ضمن بازگويي موارد نقض مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران توسط حاکميت ايران، از سازمان ملل متحد تقاضاي رسيدگي نماييم. آقاي کوفي عنان شکايت به شما آورده ايم. به اين دليل که آپارتايد سياسي امان از ملت ايران بريده است. به آن دليل که حق حاکميت بر سرنوشت را از ما ستانده اند. بدان دليل که زيستن ما را تا سرحد رفع نيازهاي اوليه تنزل داده اند. دفتر تحکيم وحدت در نامه به دبيرکل سازمان ملل متحد با اشاره به مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر که به گفته اين دفتر در جمهوري اسلامي ايران، آشکارا زيرپا گذاشته مي شود اضافه مي کند: دانشجويان ايراني به نيکي مي دانند که راه توسعه، رفاه، آزادي و دموکراسي جز از طريق پايبندي به حقوق بشر و مبارزه صلح آميز نخواهد گذشت و از اين روست که نجيبانه حاکمان را به داشتن شرافت سياسي و احترام به حقوق انساني فرا مي خوانند. و سپس در بخش ديگري از اين نامه يادآوري مي کند: قتل نويسندگان و روشنفکران مستقلي چون دکتر سامي، داريوش فروهر، پروانه اسکندري، مجيد شريف، محمد مختاري، جعفر پوينده، سعيدي سيرجاني، پيروز دواني و تعداد ديگري از افراد مشهور و بسياري از افراد غير صاحب نام در سالهاي دهه 60 و 70 و به خصوص در پاييز سال 1377 توسط نيروهاي اطلاعات و امنيتي حکومت و همچنين اعدام هاي بدون محاکمه و بدون اثبات جرم تعداد زيادي از مخالفين حکومت ايران در سال هاي دهه 1360 و بخصوص 1367 مصاديق بارز نقض ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر است که حق زندگي افراد به راحتي توسط حاکميت و يا نيروهاي وابسته به حاکميت ستانده شده است. در ادامه نامه دفتر تحکيم وحدت به کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، اين دفتر با استناد به مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، نقض مباني حقوق بشر در ايران را يک به يک برشمرده است. و ضرب و شتم شديد دانشجويان توسط نيروي انتظامي و لباس شخصي ها را در روزهاي اخير توضيح داده ودر پايان مي نويسد: جناب آقاي کوفي عنان اين روزهايي که مي گذرند روزگار تباهي و سياهي قوم جانباخته اي است که خبر از فردايي روشن مي جويند. فردايي که سرنوشتشان را خود رقم زنند و بيداد برگيرند و عطوفت عرضه کنند و آزادي و دموکراسي را در سرزمين کهنسالشان نهادينه ببينند. بيدادشان را داد ستانيد. انجمن هاي اسلامي 29 دانشگاه در ايران در نامه اي سرگشاده به کوفي عنان دبيركل سازمان ملل، براي جلوگيري از ادامه نقض حقوق بشر در ايران از سازمان ملل ياري طلبيدند و نسبت به توانائي اصلاح طلبان در اصلاح حكومت، نااميدي ابراز كردند. دانشجويان در اين نامه از آپارتيد سياسي، نبودن حق حاکميت مردم، نقض حقوق بشر شكايت كردند و با يادآوري قتل نويسندگان و روشنفکراني چون دکتر سامي، داريوش فروهر، پروانه اسکندري، مجيد شريف، محمد مختاري، جعفر پوينده، سعيدي سيرجاني و پيروز دواني و اعدام هاي بدون محاکمه مخالفين حکومت، به ضرب و شتم شديد دانشجويان توسط نيروي انتظامي و نيروي امنيتي لباس شخصي در جريان تظاهرات دمكراسي طلبانه اخير اعتراض كردند.
XS
SM
MD
LG