لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۲

بازداشت يک زن جوان فلسطيني پيش از حمله انتحاري توسط پليس فلسطيني


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): منابع نيروهاي امنيتي فلسطيني روزدوشنبه اعلام کردند پليس فلسطيني زن جواني را که قصد داشت عليه يک هدف اسرائيلي دست به يک حمله انتحاري بزند، بازداشت کرد. مريم احمدي (راديوفردا): بازداشت زن فلسطيني هنگامي صورت گرفت که کابينه اسرائيل به عنوان اقدامي درجهت تقويت دولت محمود عباس نخست وزيرفلسطيني، با آزادي برخي از زندانيان فلسطيني موافقت کرد. با اين حال فلسطينيان خواستارآزادي کليه 5 هزار زنداني شده اند. زن فلسطيني که درسال هاي 20 خود قراردارد، شامگاه يکشنبه ازسوي نيروهاي امنيتي فلسطيني درنزديکي حصاري که غزه را ازاسرائيل جدا مي کند، بازداشت شد. يک مقام وابسته به نيروهاي امنيتي فلسطيني گفت پليس به وسيله خانواده اين زن ازقصد اوآگاه شد. خانواده اين زن نامه اورا پيدا کردند که نوشته بود قصد دارد دست به يک حمله انتحاري بزند. زن فلسطيني روز دوشنبه مورد بازجوئي قرارگرفت وسپس دربازداشتگاه به والدينش تحويل داده شد. بازجويان توضيحي درباره هويت اين زن وهدف وي ندادند. به گفته يک کارشناس تروريسم، بازداشت اين زن ممکن است درجهت منافع افکارعمومي صورت گرفته باشد. فلسطينيان به عنوان بخشي ازطرح صلح نقشه راه که مورد حمايت آمريکا است، متعهد به سرکوبي ستيزه جوياني هستند که به اسرائيلي ها حمله مي کنند. نيروهاي اسرائيل طبق همين طرح، هفته گذشته ازبخش هائي ازغزه وشهربيت لحم درکرانه باختري رود اردن خارج شدند. فلسطينيان مسئول برقراري امنيت درنقاطي هستند که اسرائيل آن ها را تخليه کرده است. درهمين حال کابينه اسرائيل رهنمودهائي درمورد آزادي زندانيان فلسطيني صادرکرد ورسانه ها گزارش دادند چندين صد نفرآزاد خواهند شد. زندانياني که آزاد مي شوند، مشتمل برکساني هستند که مدت محکوميت آن ها روبه اتمام است ويا بدون آن که اتهامي به آن ها وارد آمده باشد، بازداشت شده اند. افراد زير18 سال، بالاي 60 سال وزنان نيزآزاد مي شوند. اعضاي گروه هاي ستيزه جوئي که مخالف صلح با اسرائيل هستند وفلسطينياني که دست به حملات خشونت بارعليه اسرائيلي زده اند و يا طرح چنين حملاتي را ريخته اند، آزاد نخواهند شد. مقامات فلسطيني ورهبران گروه هاي اسلامي شکايت ازآن دارند که اسرائيل به اندازه کافي اقدام نکرده است. محمد دحلان رئيس نيروهاي امنيتي فلسطيني به دنبال گفتگوهائي با شائول موفاز وزير دفاع اسرائيل گفت ما نارضايتي خود را ازسياستي که اسرائيل درجهت تفاوت قائل شدن بين فلسطينيان درآزاد کردن آن ها درپيش گرفته است، به اسرائيلي ها اعلام کرده ايم. منابع نيروهاي امنيتي فلسطيني روزدوشنبه اعلام کردند پليس فلسطيني زن جواني را که قصد داشت عليه يک هدف اسرائيلي دست به يک حمله انتحاري بزند، بازداشت کرد. بازداشت زن فلسطيني هنگامي صورت گرفت که کابينه اسرائيل به عنوان اقدامي درجهت تقويت دولت محمود عباس نخست وزيرفلسطيني، با آزادي برخي از زندانيان فلسطيني موافقت کرد. به گفته يک کارشناس تروريسم، بازداشت اين زن ممکن است درجهت منافع افکارعمومي صورت گرفته باشد. درهمين حال کابينه اسرائيل رهنمودهائي درمورد آزادي زندانيان فلسطيني صادرکرد ورسانه ها گزارش دادند چندين صد نفرآزاد خواهند شد. زندانياني که آزاد مي شوند، مشتمل برکساني هستند که مدت محکوميت آن ها روبه اتمام است ويا بدون آن که اتهامي به آن ها وارد آمده باشد، بازداشت شده اند. افراد زير18 سال، بالاي 60 سال وزنان نيزآزاد مي شوند. اعضاي گروه هاي ستيزه جوئي که مخالف صلح با اسرائيل هستند وفلسطينياني که دست به حملات خشونت بارعليه اسرائيلي زده اند و يا طرح چنين حملاتي را ريخته اند، آزاد نخواهند شد.
XS
SM
MD
LG