لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۵۴

اميد جمهوري اسلامي به كمك كارشناسان آلماني در روند خصوصي سازي


(rm) صدا |
دولت جمهوري اسلامي براي خارج كردن فر آيند خصوصي سازي از بن بست به كمك هاي كارشناسي آلمان اميد بسته است. گزارشي در همين زمينه از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): احمد مير مطهري، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي و رييس تازه هيأت عامل سازمان خصوصي سازي از امضاي يك تفاهم نامه همكاري ميان اين سازمان و سازمان همكاري هاي فني و اقتصادي آلمان خبر داد. بر پايه اين تفاهم نامه، طرف آلماني در انجام مطالعات راهبردي خصوصي سازي، رفع موانع قانوني، اصلاح روش هاي اجرايي، تدوين برنامه هاي آموزشي، تداوم پوششش هاي حمايتي و تأمين اجتماعي در جريان واگذاري شركت هاي دولتي و غيره به ايران كمك خواهد كرد. به نظر ميرسد كه هواداران خصوصي سازي در ايران مجذوب تجربه آلمان شده اند و مي خواهند بدانند چگونه اين كشور توانست بعد از فرو ريزي ديوار برلن هفده هزار شركت از نفس افتاده سوسياليستي را در بخش خاوري خود طي مدتي كوتاه خصوصي كند، حال آنكه ايران چهارده سال است كه از پيشبرد فرآيند خصوصي سازي سخن ميگويد، اما طي اين مدت شمار شركت هاي دولتي اش دو برابر شده. در رسانه هاي بامداد امروز تهران به نقل از آمار وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته ميشود كه بر پايه قانون بودجه 1382 جمهوري اسلامي قرار بود طي سه ماهه نخست سال جاري دستكم هزار ميليارد تومان از محل فروش سهام شركت هاي دولتي به دو روش بورس و مزايده تأمين شود، اما از اين مقدار تنها چهار در صد آن تحقق يافته است. آلمان مسلما مي تواند تجربيات خود را در زمينه خصوصي سازي به جمهوري اسلامي منتقل كند، اما اراده معطوف به پيشبرد اصلاحات ساختاري از جمله در عرصه خصوصي سازي قابل انتقال نيست و بايد در خود ايران شكل بگيرد. دولت جمهوري اسلامي براي خارج كردن فر آيند خصوصي سازي از بن بست به كمك هاي كارشناسي آلمان اميد بسته است. احمد مير مطهري، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي و رييس تازه هيأت عامل سازمان خصوصي سازي از امضاي يك تفاهم نامه همكاري ميان اين سازمان و سازمان همكاري هاي فني و اقتصادي آلمان خبر داد.هواداران خصوصي سازي در ايران مجذوب تجربه آلمان شده اند و مي خواهند بدانند چگونه اين كشور توانست بعد از فرو ريزي ديوار برلين، هفده هزار شركت از نفس افتاده سوسياليستي را طي مدتي كوتاه خصوصي كند، حال آنكه ايران چهارده سال است كه از پيشبرد فرآيند خصوصي سازي سخن مي گويد، اما طي اين مدت شمار شركت هاي دولتي اش دو برابر شده است.
XS
SM
MD
LG