لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۸:۱۴

حركت عراق به سوي آزادي و استقلال، از ديد مدير آمريكائي اداره عراق


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): پل برمر مديرآمريکائي اداره امورعراق نظرات خود را درباره اين کشوردرمقاله اي مطرح کرده که درشماره روزيکشنبه روزنامه نيويورک تايمزمنتشرشده است. اين مقاله درهمان روزي انتشاريافت که يک شوراي موقت دولتي عراق جلسه افتتاحيه خود را دربغداد تشکيل داد. آقاي برمرنوشت اين تازه ترين آثارپيشرفت است. وي وعده داده است اين شورا دراسرع وقت با تعيين وزيران دولت انتقالي وهمکاري با دولت ائتلاف درامورسياست گذاري وبودجه، قدرت سياسي واقعي را اعمال کند. شورا همچنين با اتخاذ ترتيباتي براي تدوين قانون اساسي جديد عراق، راه را براي برگزاري انتخابات هموارمي کند. آقاي برمرگفت هنوزدمکراسي کامل درعراق برقرارنشده است، اما آزادي ازشمال تا جنوب اين کشور درحال پيشرفت است. با اين حال آقاي برمرهشدار داد اقليتي کوچک که با رژيم صدام حسين، تروريست هاي خارجي، تندروهاي اسلامي زيرنفوذ ايران و تبهکاران درارتباطند، مخالف چنين پيشرفتي هستند وبه سربازان وغيرنظاميان حمله مي کنند. مديرآمريکائي اداره امورعراق گفت آميزه اي از زيربناي فرو ريخته عراق وعمليات خرابکاري، مي تواند به معناي آن باشد که تابستان سختي درپيش داريم. درحالي که خرابکاران دست به خشونت مي زنند، ما متحمل تلفاتي مي شويم. ما همچنين با تروريسم فزاينده اي ازسوي غيرعراقي ها روبرو هستيم. با اين حال آقاي برمرهشدارداد هيچ کس نبايد ترديدي دراراده ما درمورد توسل به زور ونيرو دربرابراقدامات خشونت آميز به خود راه دهد. يک سربازآمريکائي اخيرا درحالي که درجريان بازگشائي دانشگاه بغداد همراه دانشجويان بود، کشته شد. درحالي ده ها هزارپليس عراقي اکنون به انجام وظيفه اشتغال دارند، هنگامي که 250 پليس ازيک برنامه آموزشي آمريکائي فارغ التحصيل مي شدند، هفت افسر ديگرعراقي کشته شدند. يک سربازآمريکائي نيزدرحالي که به پاسداري ازيک مرکزتوزيع گازاشتغال داشت، جان خود را ازدست داد. آقاي برمر درمقاله خود نوشت با وارد آمدن چنين حملاتي به پيشرفت هاي حاصله درعراق، شهروندان کشورهاي ائتلاف مي پرسند تا چه وقت ما بايد درعراق باقي بمانيم. عراقي ها خود نيزممکن است نسبت به توانائي ما دربهبود زندگيشان ترديد به خرج دهند. با اين حال آقاي برمر درمقاله خود نوشت همان گونه که پرزيدنت بوش روشن ساخته است، ما متعهد به برقراري امنيت، ايجاد پيشرفت و استقراردمکراسي درعراق هستيم. آمريکا نظري به عراق وسرمايه آن ندارد. هنگامي که ما ماموريت خود را درعراق به پايان ببريم، حتي يک روزهم بيشترازآنچه که ضرورت داشته باشد، دراين کشورنمي مانيم. پال برمر، مديرآمريکائي اداره امورعراق درمقاله اي که روزيکشنبه در نيويورك تايمز منتشرشد، هشدارداد خشونت هائي درماه هاي آينده ازسوي وفاداران به صدام حسين وتروريسم فزاينده غيرعراقي ها درپيش است. هدف ازاين خشونت ها، خرابکاري در پيشرفت هاي به دست آمده درعراق است. وي نوشت عراقي ها بار در دهه هاي اخير آزاد شده اند و 150 روز نامه در اين كشور منتشر مي شود و 85 شهر و روستا به دست شوراهاي منتخب محلي اداره مي شوند. برمر
XS
SM
MD
LG