لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۶

مقامات امنيتي آمريكا احتمال زنده بودن صدام حسين را تاييد كردند


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): مقامات آمريکا روزپنجشنبه گفتند صدام حسين احتمالا زنده است ودرشمال عراق مخفي شده است. همين اعتقاد باعث شده است هواداران رئيس جمهوري برکنارشده عراق حملات خود به نيروهاي آمريکا را افزايش دهند. يک پيام ويديويي که گفته مي شود ازصدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق است وطي آن ازمردم اين کشورخواسته است به مقاومت خود براي شکست دادن دشمن واخراج آن ازعراق ادامه دهند، روزپنجشنبه ازيک کانال تلويزيوني عرب زبان پخش شد. سازمان سيا براي اطمينان ازاصالت نوار، آن را مورد تحليل قرارداد ومقامات آمريکا گفتند تحليلگراني که با صداي صدام حسين آشنائي دارند مي گويند که صدا شبيه صداي اواست. درجريان جنگ وپس ازآن که صدام حسين و دوپسرش هدف بمباران آمريکا قرارگرفتند، نوارهاي ويديوئي ازوي پخش شد که عقيده براين بود اين نوارها پيشترضبط شده است زيرا اصولا روشن نبود که وي همچنان زنده است يا نه. اما به گفته مقامات مسئول، با توجه به محتويات نوارهاي جديد، به نظرمي رسد نوار ويديوئي که روزپنجشنبه پخش شد وهمچنين نوارديگري که روز4 ژوئيه پخش شده بود، نوارهائي است که اخيرا ضبط شده است. يک مقام اطلاعاتي آمريکا که نخواست نامش فاش شود، درمصاحبه اي با خبرگزاري رويترگفت هيچ راهي براي حصول اطمينان نيست، اما مسلما نوارها اصالت دارند و آشکاراست که محتويات آن ها مسائل روزاست. اين مقام اطلاعاتي افزود ما معتقديم مطالبي که دراين نوارها منعکس شده، در رابطه با وقايع جاري است. سناريوهائي که دراين نوارها مطرح گرديده، صحبت ازوقايعي مي کند که در روزها وهفته هاي اخيراتفاق افتاده است. نوارها با اشاره به نوع حملاتي که تاکنون عليه آمريکائي ها به عمل آمده، ترغيب کرده است اين حملات ادامه يابد. نيروهاي آمريکا تقريبا همه روزه هدف حملاتي قراردارند که ژنرال جان ابي زيد فرمانده نيروهاي مرکزي آمريکا آن را نوعي جنگ چريکي سنتي ناميده است. مقامات آمريکا مي گويند اين قبيل حملات، بخشي به اين علت صورت مي گيرد که حمله کنندگان معتقدند صدام حسين زنده است و ممکن است مجددا قدرت را دردست بگيرد. چنين تصوري، باعث ايجاد وحشت درميان عراقي ها مي شود وموانعي در راه برقراري ثبات دراين کشوربه وجود مي آورد. مقام اطلاعاتي آمريکا گفت تا زماني که جسد صدام حسين درمعرض ديد عموم گذارده نشده است، مردم تصورمي کنند که اوهمچنان زنده است و توانائي آن را دارد که بازگردد. چنين استنباطي، اغتشاش وآشفتگي را درعراق دامن مي زند. نيروهاي آمريکا هم اکنون با اعتقاد به اين که صدام حسين زنده است واحتمالا درشمال عراق درنزديکي زادگاه وپايگاه قدرت خود درشهرتکريت مخفي شده است، عمل مي کنند. مقام اطلاعاتي آمريکا افزود مي توان تصورکرد که مردم خيلي به اونزديک هستند وبستگان دوراو درپايگاه نيرومند خانوادگي وي، پناهگاه امن دراختيارش بگذارند. مقامات آمريکاگفتند صدام حسين احتمالا زنده است ودرشمال عراق مخفي شده است. يک پيام ويديويي که گفته مي شود ازصدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق است وطي آن ازمردم اين کشورخواسته است به مقاومت خود براي شکست دادن دشمن واخراج آن ازعراق ادامه دهند، ازيک کانال تلويزيوني عرب زبان پخش شد. سازمان سيا براي اطمينان ازاصالت نوار، آن را مورد تحليل قرارداد ومقامات آمريکا گفتند صدا شبيه صداي اواست. نوارها با اشاره به نوع حملاتي که تاکنون عليه آمريکائي ها به عمل آمده، ترغيب کرده است اين حملات ادامه يابد. نيروهاي آمريکا تقريبا همه روزه هدف حملاتي قراردارند که ژنرال جان ابي زيد فرمانده نيروهاي مرکزي آمريکا آن را نوعي جنگ چريکي سنتي ناميد. نيروهاي آمريکا هم اکنون با اعتقاد به اين که صدام حسين زنده است واحتمالا درشمال عراق درنزديکي زادگاه وپايگاه قدرت خود درشهرتکريت مخفي شده است، عمل مي کنند.
XS
SM
MD
LG