لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۳۰

نامه سرگشاده مدير مسئول ماهنامه «گزارش» به ايرانيان برون مرزي: واكنش دادستان تهران به مقاله «صلاحيت هاي اضافي دادستان»


(rm) صدا |
هموطن، دور از وطن، با سلام و احترام، شايد اينک که اين نامه به دست شما مي رسد، روزنامه نگاري به نام گلباف، امکان نوشتن و چاپ مجله اي به نام گزارش را نداشته باشد. اما اين مهم نيست، چون مردم کشور من با محدود شدن قلم يک روزنامه نگار يا توقيف شدن يک مجله، از تلاش و تکاپو براي آزادي مطبوعات و آزادي اظهار نظر فرو نمي مانند. مهندس ابوالقاسم گلباف مدير مسئول ماهنامه گزارش، چاپ تهران با نوشتن اين نامه پيشگويانه، خود را قرباني سعيد مرتضوي دادستان عمومي تهران خوانده است. آقاي گلباف ظهر پريروز با حکم قاضي مرتضوي بازداشت شد. اطلاعات بيشتر در اين زمينه از عليرضا طاهري از راديو فردا: مهندس گلباف خطاب به ايرانيان دور از وطن مي نويسد، نامه اي را که براي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نوشته ام، برايتان مي فرستم تا وقتي ماهنامه توقيف شد و يا من بازداشت شدم، واقعيت بر همه روشن شود. نامه ضميمه خطاب به ماشاءالله شمس الواعظين، روزنامه نگار کارکشته و سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران است. مهندس گلباف در اين نامه کوشيده است تا نزد آقاي شمس الواعظين، سفره شکايتهايش از سعيد مرتضوي دادستان عمومي تهران را بگشايد و از همکار روزنامه نگارش در اين زمينه دادخواهي کند. آقاي گلباف با چنان تلخي و زير فشار چنان فشار روحي خرد کننده اي از شمس الواعظين دادخواهي کرده است که از ياد برده است صابون سعيد مرتضوي بيش از هر روزنامه نگار ديگري به تن آقاي شمس الواعظين خورده است و آقاي شمس الواعظين رکورد سردبيري نشرياتي را شکسته است که در جمهوري اسلامي، گردن آنها زيرتيغ توقيف رفته است. با اين حال مهندس گلباف بر پايه اصل از دشمنان برند شکايت به دوستان، به شمس الواعظين مي نويسد، سعيد مرتضوي چون قدرت دارد، تيغ دارد و اينک خشمگين شده است، مي خواهد مقاله صلاحيتهاي اضافي دادستان را که در ماهنامه گزارش انتشار يافت، تلافي کند. مهندس گلباف مي نويسد، اجازه خواستم توضيح بدهم. آقاي مرتضوي نپذيرفتند و نويسنده مقاله عليه خودشان را مردکه کثيف خطاب کردند. سعيد مرتضوي آنچنان که مهندس گلباف مي نويسد، به دکتر نعمت انوري، وکيل دادگستري و حقوقدان و نويسنده مقاله صلاحيتهاي اضافي دادستان يا همان مردکه کثيف مورد نظرش مي گويد، بعد از بيستم تير تو را نيز دستگير مي کنم. به نوشته مهندس گلباف اينجا بود که برايم مسلم شد، تصميم گيري شخص ايشان صرفا تلافي چاپ مقاله صلاحيتهاي اضافي دادستان است. و الا چه کسي براي طرح روي جلد يک مجله که صرفا اضطرا ب و نگراني بين حکومت شوندگان و حکومت کنندگان و بحث اطلاع رساني را مورد توجه قرار داده است، يک نشريه را توقيف مي کند. اشاره مهندس گلباف به روي جلد ماهنامه گزارش، شماره 147 مورخ خردادماه گذشته است. روي جلدي که چون جنبه گرافيستي و هنري دارد، به گونه هاي مختلفي مي توان آن را تعبير کرد. روي جلد، سران جمهوري اسلامي پشت به صحنه نشسته اند. در زير پرچم جمهوري اسلامي، و بر بالاي آن پرنده اي نشسته است و ماموران نيروي انتظامي روبروي مردم ايستاده اند. پرنده بالاي پرچم هم مي تواند نماد مرگ و نيستي باشد، هم نماد روزهاي خوشتر آينده. رويارويي ماموران انتظامي با مردم نيز هم مي تواند حاکي از خشونت باشد، هم حاکي از آن که مردم ايران و نيروي انتظامي، بي آن که با هم درگير شوند، مسايلشان را رودروي يکديگر مطرح مي کنند. پشت به صحنه بودن سران جمهوري اسلامي از يک سو مي تواند حاکي از بي اعتنايي آنها به خواست مردم معترض باشد و هم حاکي از اين که سران جمهوري اسلامي اعتراضات اخير را گذرا و بي پايه دانسته اند و کوشيده اند که اين اعتراضات، آنها را از مسائل مهمتر باز ندارد. معناي اين روي جلد اگر معناي خاصي در پس آن باشد، به هر حال به گفته مهندس گلباف، بهانه اي براي سعيد مرتضوي شده تا با زنداني کردن او انتقام مقاله صلاحيتهاي اضافي دادستان را بگيرد. مهندس ابوالقاسم گلباف مدير مسئول ماهنامه گزارش، چاپ تهران كه ظهر پريروز با حکم قاضي مرتضوي بازداشت شد، خطاب به ايرانيان دور از وطن مي نويسد، نامه اي را که براي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نوشته ام، برايتان مي فرستم تا وقتي ماهنامه توقيف شد و يا من بازداشت شدم، واقعيت بر همه روشن شود. نامه خطاب به ماشاءالله شمس الواعظين، روزنامه نگار کارکشته و سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران است. مهندس گلباف در اين نامه نوشت قاضي سعيد مرتضوي، دادستان تهران، چون قدرت دارد، تيغ دارد و اينک خشمگين شده است، مي خواهد مقاله صلاحيتهاي اضافي دادستان را که در ماهنامه گزارش انتشار يافت، تلافي کند.
XS
SM
MD
LG