لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۵۲

چگونگي برخورد قانوني با مسئله خشونت عليه زنان، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): زهرا صفايي فر، عضو کميسيون حقوق بشر اسلامي گفته است: خشونت عليه زنان در جامعه ايران به شدت رواج دارد و زنان بايد آگاه باشند که خشونت در خانواده ها يک امر خصوصي نيست. هنگامي که مورد خشونت قرار مي گيرند، بايد به مراجع قانوني از جمله سازمان پزشکي قانوني و نيروي انتظامي مراجعه کنند و براي رفع خشونت عليه خود تلاش کنند. محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): براي رسيدگي به شکايت زنها، هيچ تفاوتي با رسيدگي به شکايت مردها وجود ندارد. اگر گفته مي شود که رسيدگي به شکايت زناني که در خانه مورد ارتکاب جرم قرار مي گيرند، مشکلاتي وجود دارد، به اين علت است که امکان اثبات اين جرايم ضعيف است. توجه بفرماييد که فرض کنيد که اگر زني توسط همسرش يا کس ديگري در چهارچوب منزل و در حصري که براي او وجود دارد، مورد اذيت و آزار و خشونت قرار گيرد، بعد بيايد به دادگاه و مراجع قضايي مراجعه بکند و شکايتي را مطرح بکند، از او دليل خواهند خواست. به او خواهند گفت که به چه دليلي ما قبول بکنيم که تو واقعا مورد آزار و اذيت قرار گرفتي و چون در چهارچوب خانه و ديواري که براي آن خانه وجود دارد، جرم اتفاق افتاده است، زن کسي را ندارد که ثابت بکند که مرتکب جرم واقع شده، و الا اگر بتواند ثابت کند يا کسي شاهد وقوع جرم عليه زني باشد، تفاوت نمي کند با وقوع جرم عليه مرد، مراجع قضايي مکلف به رسيدگي هستند. گلناز اسفندياري (راديوفردا): حالا اگر شاهد نباشد، ولي خوب اين زن بتواند نشان بدهد که بدنش زخمي شده، کبود هست. در آن صورت چي؟ محمد حسين آغاسي : ما يک امري را داريم که ممکن است آن امر اتفاق افتاده باشد. مثلا خودزني. نبايد به صرف اينکه چون زني آمده خودش را معرفي مي کند که من مورد آسيب و آزار بدني قرار گرفتم، از او توقع داشته باشيم که دادگاه باور بکند، بدون اينکه دليلي داشته باشد که اين کار را حتما شوهر او يا يک مردي انجام داده. در مواردي هست که کساني خودشان را با ديوار يا ضربات ديگري مصدوم مي کنند، به اين جهت که بتوانند شوهرشان را يا کسي را که مد نظرشان هست متهم جلوه دهند. بنا بر اين حتما بر عهده مقامات قضايي هست که احراز بکنند واقعا جرمي واقع شده. گ.ا.: ولي خوب اگر زني واقعا کتک بخورد در خانه و کسي هم آنجا نباشد که بتواند شهادت دهد، در اين صورت آن زن هيچ کاري نمي تواند بکند. محمد حسين آغاسي : نه تنها زن، بلکه هر کسي، يعني اگر مردي هم مورد آزاري هم قرار بگيرد توسط افرادي حتي يک زن قوي هيکلي داشته باشد يا به صورت غافلگيرانه مورد ضرب و شتم قرار بگيرد و شکايت بکند، دادگاه از او خواهد خواست که دليل ارائه بکند. ما در اينجا تعصبي به خرج دهيم که اين شخص زن هست يا مرد. گ.ا.: ولي خوب بيشتر زنها هستند که تحت خشونت خانگي قرار مي گيرند. محمد حسين آغاسي : اين را من تاييد مي کنم که تقريبا 90% برخوردها و درگيري ها منتج به ايراد صدمه و ضرب و جرح عليه زن مي شود، اما اين را هم من مي پذيرم و بايد پذيرفت که اگر نتواند زن ثابت بکند که واقعا توسط کسي که در خانه با او حتي تنها بوده، اين جرم واقع شده، بپذيريد که دادگاهها هم نمي توانند بپذيرند که يک کسي را بدون وجود دليل محکمه پسند محکوم بکنند. گ.ا.: اصلا آيا در ايران خشونت خانگي به عنوان جرم محسوب مي شود؟ محمد حسين آغاسي : بله، به عنوان جرم تلقي مي شود و توسط هر کسي که زني، مثل همه آحاد ديگر جامعه، مورد آزار و اذيت قرار بگيرد، مورد خشونت قرار بگيرد، کاري بکند که جرم تلقي بشود که البته آسيبهاي بدني و ايراد ضرب و جرح و خشونت هم از جمله آنها هست، دادگاهها رسيدگي مي کنند و مجازات مي کنند. حتي بعضي از دادگاهها در اين زمينه تعصب و شدت عمل بيشتري به خرج مي دهند. زهرا صفايي فر، عضو کميسيون حقوق بشر اسلامي گفت که خشونت عليه زنان در جامعه ايران به شدت رواج دارد و زنان بايد هنگامي که مورد خشونت قرار مي گيرند، به مراجع قانوني مراجعه کنند و براي رفع خشونت عليه خود تلاش کنند. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در رسيدگي به شکايت زنها، هيچ تفاوتي با رسيدگي به شکايت مردها وجود ندارد، اما رسيدگي به شکايت زناني که در خانه مورد ارتکاب جرم قرار مي گيرند، مشکل و امکان اثبات اين جرايم ضعيف است. وي مي گويد که اگر زني توسط همسرش يا کس ديگري در چهارچوب منزل و در حصري که براي او وجود دارد، مورد اذيت و آزار و خشونت قرار گيرد و سپس به مراجع قضايي مراجعه بکند و شکايتي را مطرح بکند، از او دليل خواهند خواست. وي مي افزايد که تقريبا 90% برخوردها و درگيري ها منتج به ايراد صدمه و ضرب و جرح عليه زن مي شود، اما بايد پذيرفت که اگر نتواند زن ثابت بکند که واقعا توسط کسي که در خانه با او تنها بوده، اين جرم واقع شده، دادگاهها هم نمي توانند يک کسي را بدون وجود دليل محکمه پسند محکوم بکنند.
XS
SM
MD
LG