لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۱:۲۳

اميد محافظه كاران نوين آمريكا به تغيير نظام عربستان سعودي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): برخي ازتحليلگران عربستان سعودي روزجمعه اظهار داشتند منظورازيک گزارش کنگره آمريکا که عربستان سعودي را متهم به دست داشتن در حملات تروريستي 11 سپتامبر کرده است، فشار محافظه کاران آمريکا براي ايجاد تغييراتي درعربستان سعودي نظيرعراق است. عباس ملك زاده (راديوفردا): گزارش کنگره آمريکا که روزپنجشنبه منتشرشد، شکايت برخي ازسازمان هاي دولتي آمريکا را درمورد عدم همکاري عربستان سعودي با تحقيقات مربوط به تروريسم، چه پيش از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 وچه پس ازآن، مطرح کرده است. ترکي الحمد، يک تحليلگر سياسي ليبرال گفت ممکن است برخي از موسسات خيريه ونظايرآن ها ناخواسته دراين مورد مرتکب اشتباهاتي شده باشند، اما غيرممکن است که دولت عربستان سعودي دراين حملات دست داشته باشد. حتي تصورچنين چيزي را نمي توان کرد. آقاي الحمد درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت محافظه کاران جديد آمريکا اميدوارند آنچه درافغانستان وعراق اتفاق افتاده است، درعربستان سعودي نيزاتفاق افتد. آن ها خواستار تغييراتي عمده وکلي هستند وبه همين جهت است به عربستان سعودي حمله مي کنند. کاخ سفيد به عللي در رابطه با امنيت ملي، يک بخش کامل اين گزارش را سانسورکرده است. چند تن ازاعضاي کنگره گفتند منظورازاين اقدام اين بوده است که دولت رياض درمحظور قرارنگيرد. چند تن ازقانونگذاران آمريکا با ارسال نامه اي براي پرزيدنت بوش خواستارآن شده اند کاخ سفيد بخش هاي سانسورشده گزارش را ازصورت محرمانه خارج کند. بندر بن سلطان سفيرعربستان سعودي در واشنگتن روزپنجشنبه ادعاهاي ناصحيحي را که درگزارش کنگره مطرح شده است، مورد انتقاد قرارداد. وي گفت 28 صفحه ازاين گزارش 900 صفحه اي که سانسورشده است، دستاويزي براي عده اي شده است که به کشورما ومردم ما تهمت بزنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، منابع متعددي که به تحقيقات جاري دراين مورد نزديک هستند تاييد کرده اند بيشترصفحات به کلي سري اين گزارش مربوط به قصورعربستان سعودي درسرکوبي شبکه تروريستي القاعده بوده است. پس ازآن که روشن شد 15 تن از 19 رباينده هواپيما درجريان حملات 11 سپتامبر شهروندان سعودي بوده اند، مناسبات آمريکا وعربستان سعودي که يک متحد عمده آمريکا درمنطقه خليج فارس است، به شدت تيره شد. اما عربستان سعودي به دنبال حملات 11 سپتامبر، گام هاي مهمي درجهت مبارزه با تروريسم برداشت و قوانيني را دراين ارتباط مورد تصويب قرار داد وبه اجرا گذاشت. سفارت عربستان سعودي درواشنگتن درگزارشي که هفته گذشته درباره اقدامات ضد تروريستي اين کشورمنتشرکرد، اعلام داشت مقامات سعودي به دنبال بمب گذاري هاي 12 ماه مه درچند مجتمع مسکوني دراين کشور، بيش از 1000 نفر را مورد بازجوئي قرارداده و بيش از 500 تن فرد مظنون را بازداشت کرده اند. بنا به اين گزارش، 41 حساب بانکي متعلق به چند فرد مظنون به ارتباط با تروريسم نيزبا 6/5 ميليون دلار موجودي بسته شده است. برخي از تحليلگران عربستان سعودي روزجمعه اظهار داشتند منظورازيک گزارش کنگره آمريکا که عربستان سعودي را متهم به دست داشتن در حملات تروريستي 11 سپتامبرکرده است، فشارمحافظه کاران آمريکا براي ايجاد تغييراتي درعربستان سعودي نظيرعراق است. گزارش کنگره آمريکا که روزپنجشنبه منتشرشد، شکايت برخي ازسازمان هاي دولتي آمريکا را درمورد عدم همکاري عربستان سعودي با تحقيقات مربوط به تروريسم، چه پيش از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 وچه پس ازآن، مطرح کرده است. ترکي الحمد، يک تحليلگر سياسي ليبرال در مصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت محافظه کاران جديد آمريکا اميدوارند آنچه در افغانستان و عراق اتفاق افتاده است، درعربستان سعودي نيزاتفاق افتد. آن ها خواستار تغييراتي عمده و کلي هستند وبه همين جهت است به عربستان سعودي حمله مي کنند.
XS
SM
MD
LG