لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۵۸

نتيجه معكوس طرح ضربتي اشتغال دولت جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
اردوان نيکنام (راديو فردا): گزارش مي شود که طرح ضربتي اشتغال که از سوي دولت محمد خاتمي به اجرا نهاده شده، نتيجه معکوس داده است. آرش قويدل، روزنامه نگار درتهران اطلاعاتي بيشتر در اين زمينه ارائه مي کند: آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): عباس پاليزدار، دبير هيئت امناي خانه صتعتکاران اعلام کرد: وزارت کار و امور اجتماعي با اجراي طرح ضربتي اشتغال نه تنها براي بيکاران شغلي ايجاد نکرده، بلکه موجبات بدهکاري آنها را نيز فراهم کرده است. به گفته وي، تزريق بيش از 900 ميليارد تومان به اقتصاد، موجب رشد تورم در کشور شده است. پاليزدار در اين رابطه تصريح کرد: وزارت کار تعداد شغلهاي ايجاد شده را 300 هزار عنوان کرده است ولي سازمان تامين اجتماعي تنها 123 هزار فرصت ايجاد شده کاري را تاييد کرده است. اما به گفته پاليزدار آمار عنوان شده زا سوي وزارت کار و سازمان تامين اجتماعي همگي جعلي بوده و هيچ فرصت شغلي تاکنون ايجاد نشده است. ئي با اشاره به اين که تضميني براي سرمايه کذاري در ايران وجود ندارد مي افزايد: شرايط نامساعد براي سرمايه گذاري موجب رکود در بخش توليد و نيز تشديد بيکاري در کشور شده است. طي هفته هاي گذشته اجراي طرح ضربتي اشتغال، انتقاد شديد مقامات بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، و نيز کارشناسان اقتصادي را به همراه داشته است. اما در مقابل، وزارت کار و امور اجتماعي در بيانيه هاي مختلف خود اين طرح را در ايجاد اشتغال موفق خوانده و همچنين از ادامه آن در سال جاري خبر مي دهد. ناظران اقتصادي معتقدند اجراي اين طرح که نوعي ارائه تسهيلات مالي به بخش خصوصي است، بايد از سوي ارگانهاي اجرايي مورد بازنگري قرار بگيرد. گزارش مي شود که طرح ضربتي اشتغال که از سوي دولت محمد خاتمي به اجرا نهاده شده، نتيجه معکوس داده است. عباس پاليزدار، دبير هيئت امناي خانه صتعتکاران اعلام کرد: وزارت کار و امور اجتماعي با اجراي طرح ضربتي اشتغال نه تنها براي بيکاران شغلي ايجاد نکرده، بلکه موجبات بدهکاري آنها را نيز فراهم کرده است. به گفته وي، تزريق بيش از 900 ميليارد تومان به اقتصاد، موجب رشد تورم در کشور شده است.
XS
SM
MD
LG