لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۷:۵۱

خصلت زن ستيزي در اسلام بنياد گرا: مخالفت روحانيون حاكم با تصويب لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، از ديد يک صاحبنظر


(rm) صدا |
اردوان نيکنام (راديوفردا): تصويب الحاق ايران به کنوانسيون رفع اشکال گوناگون تبعيض از زنان در مجلس، بار ديگر جناح هاي قشري و تندروي مذهبي حاکميت ايران را دربرابر ميانه روها قرار داده است و سبب شده به بهانه به خطر افتادن اسلام، روحانيت تندرو به حملات لفظي خشونت‌بار عليه تصويب کنندگان اين لايحه دست بزنند. به نظر مي رسد که با تصويب اين لايحه، اين جناح از روحانيت، خود را با خطرها و تهديدهاي بنيادي‌تري روبرو مي بيند که چنين برافروخته و خشمگين، دست به تهديدهاي خشونت‌بار زده است. نازي عظيما (راديوفردا): با آنکه لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان در مراحل پيش از تصويب به بحث‌ها و جدل‌هاي فراوان دامن زده بود، اما اکنون پس از تصويب آن در مجلس، دامنه جدل‌ها به جدال و بحث‌ها به فحاشي و حتي تهديد به تکفير تصويب کنندگان لايحه و قتل زنان نزديک شده است. پرچم سپاه نبرد با پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان، همچون بسياري از موارد مشابه در گذشته، بر دوش آيت الله محمد تقي مصباح يزدي است که حمايت روحانيان قشري و محافظه کار حاکميت، همچون آيت الله حسين نوري همداني و سازمان‌هاي هم خط و ربط با آنان، چون جمعيت مؤتلفه اسلامي و گروه‌هاي فشار چون انصار حزب الله را در پشت سر دارد. آيت الله نوري همداني، اين مصوبه را فضيحت خواند و گفت که روح اين کنوانسيون، نفي حجاب براي زن و نفي عده نگه داشتن و نفي بسياري از ضروريات اسلام است، اما آقاي مصباح يزدي از اين تندتر رفت و پرده‌ها را دريد و از اين اقدام مجلس با لفظ «دهن کجي بي‌شرمانه به مراجع تقليد» ياد کرد و گفت که انتظار دارد وکيلان مجلس يا به قول او، آنها که فريب شياطين را خورده‌اند، راي خودشان را پس بگيرند و با اعلام وفاداري به اسلام، جان و مال و ناموس خودشان را حفظ کنند. روزنامه يالثارات الحسين، ارگان انصار حزب الله نيز به تهديدي خشونت‌بار دست زد و نوشت: دور نيست که ماجراي قتل‌هاي زنجيره اي زنان در مشهد و کرمان و چند شهر ديگر، به زودي در تهران نيز تکرار شود. اما آيا به راستي اين مراجع و گروه‌ها در اين قانون چه مي بينند که چنين از آن احساس خطر مي کنند؟ نکته اي که دکتر نيره توحيدي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در کاليفرنيا درباره آن چنين مي گويد: نيره توحيدي (جامعه شناس و استاد دانشگاه، کاليفرنيا): البته از ديدگاه اين آقايان، يعني بر مبناي اسلامگرايي قشري و يک سياست اقتدارطلب و سلطه جو، اين کنوانسيون تهديد آميز است، چرا که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، يکي از مباني فکري و سياسي اين آقايان را به چالش مي کشد. اين مبناي مهم که از ارکان بنيادهاي فکري اين آقايان هست، اين است که انسان‌ها را برابر با يکديگر نمي‌دانند. يعني اولين تقسيم بندي يا خودي و غير خودي در نظام فکري و سياسي اسلام بنيادگرا، برمبناي جنسيت است، قبل از اينکه حتي خودي و غير خودي بين مسلمان و غير مسلمان، بين شيعه و غير شيعه، بين اسلام ناب ذوب شده در ولايت فقيه و غير آن تقسيم شود، از ديد اين آقايان، انسان‌ها اول به زن و مرد تقسيم مي شوند و زنان موجوداتي هستند از ديد اين آقايان که نمي‌توانند برابر با مردها باشند. آنچه که کنوانسيون مي گويد، برعکس ديدگاه‌هاي اين آقايان، خواهان اين است که زنان و مردان، مثل همديگر، هر دو شهرونداني کامل و عاقل و بالغ به حساب بيايند، با حقوق مساوي. اگر کنوانسيون رفع تبعيض از زنان رعايت شود واقعا، آنوقت بسياري از قوانين فعلي حاکم در ايران به چالش کشيده مي شود. از جمله نابرابري حقوق زنان در ازدواج و طلاق، در حضانت و ولايت کودکان، در ارث، در قضاوت، در قوانين قصاص، مثلا خونبها که مي دانيم ديه زن نصف مرد است. در احراز مقامات رهبري سياسي، مثل رئيس جمهوري شدن و بسياري موارد ديگر. بنابراين اگر آقاي مصباح يزدي مي گويند که 90 مورد اين کنوانسيون با قوانين شرع مغايرت دارد، در واقع همان شرعي است که ايشان در ذهنشان هست، چون ايشان خواهان هيچ نوع تغيير و پيشرفتي در وضعيت زنان نيستند. در نتيجه طبيعي است که اينها اين عکس العمل را نشان بدهند. ولي اينکه واقعا اصل اين قوانين کنوانسيون با جوهر اسلام تضاد دارد يا نه، من فکر مي کنم که اين درست نيست، چرا که ما مي دانيم حداقل 47 کشور اسلامي اگرچه با شرط تحفظ يعني شرط اينکه اين کنوانسيون را مي پذيرند، که با قوانين داخل کشور و قوانين اسلامي مغايرت نداشته باشد، خود اين شرط البته مسئله انگيز است. مثلا ازبکستان، آذربايجان، ترکيه، تونس و بسياري کشورهاي ديگر به اين کنوانسيون ملحق شده اند. بنابراين اين آقايان بايد اول تکليف‌شان را بيايند و با اسلام روشن کنند. و دليل اينکه اينقدر وسواس و عصبيت نشان مي دهند بر سر اين کنوانسيون، به خاطر اين است که خود حتي تصويب مشروط و با تحفظ اين کنوانسيون در ايران، باب بحث‌هاي جديدي را باز خواهد کرد که آن وقت خصلت زن ستيزي اين آقايان را بيشتر بر ملا خواهد کرد. دامنه انتقاد روحانيون حاكم بر ايران از پيوستن به كنوانسيون بين المللي رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، با تصويب لايحه آن در مجلس، به فحاشي و تهديد به تکفير تصويب کنندگان لايحه و حتي قتل زنان نزديک شده است. دکتر نيره توحيدي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در کاليفرنيا در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين کنوانسيون تهديد آميز است، چرا که يکي از مباني فکري و سياسي روحانيون حاكم را كه نابرابري انسان‌ها است، به چالش مي كشد. وي مي گويد: اولين تقسيم بندي در نظام فکري و سياسي اسلام بنيادگرا، برمبناي جنسيت است و مخالفت با تصويب اين لايحه در مجلس، خصلت زن ستيزي روحانيون حاكم را آشكار مي سازد.
XS
SM
MD
LG