لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۹:۰۶

حمايت آمريكا از دموكراسي خواهي در ايران از ديد عضو مجلس نمايندگان آمريكا


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديو فردا): باب ني عضو مجلس نمايندگان آمريکا امروز ضمن ديدار از مرکز راديوي اروپاي آزاد، راديو آزادي در پراک، پايتخت جمهوري چک درگفتگويي با راديو فردا شرکت کرد. همکارم شهران طبري که در اين گفتگو شرکت داشت، حاصل پرسش و پاسخ خود را براي ما مي گويد: شهران طبري (راديو فردا): رابرت ني، که او را بيشتر با نام مخففش باب ني مي شناسند، از اعضاي کنگره آمريکاست که در عين پافشاري بر مواضع دولت آمريکا در قبال جمهوري اسلامي، خواهان گفتگو و گشودن باب مذاکره با ايران است. او همچنين از حاميان سرسخت دموکراسي و جنبش جوانان و مردم ايران، براي دموکراسي است. در گفتگوي با او پرسيدم، با توجه به مشکلاتي که آمريکا در عراق دارد و بازتاب آن در مسائل داخلي آمريکا، بسياري از تحليلگران و همچنين جوانان ايران بيم آن دارند که شما در نيمه راه از حمايت خود از دموکراسي در ايران، در عوض تامين آرامش شيعيان در عراق، دست برداريد. چنين سياستي تا چه حد ممکن است؟ باب ني: «من فکر مي کنم امکان ندارد که آمريکا دست به هيچ معامله اي با ايران بزند که نتيجه آن عدم حمايت از ايرانياني باشد که خواهان دموکراسي هستند. عراق براي ما يک شرايط خاص است. نه بايد از آنجا خيلي زود بيرون برويم و نه خيلي طولاني بمانيم. هدف و انگيزه ما در عراق اين است که نيروي اشغالگر نباشيم. اما بازگرديم به سئوال شما، من فکر نمي کنم هيچ اتفاقي در عراق، منجر به معامله ما بر سر حمايت از دموکراسي در ايران شود. ما حاضر نيستيم حمايت خود را از مردم ايران، فداي يک امتياز کوچک درعراق کنيم. اما در همين زمينه مسائل ديگري بود که ما آن را مرور کرديم، يعني مسئله مجاهدين خلق. مسائلي بود که مورد توجه هم ما و هم ايران بود، يعني مجاهدين خلق که در بغداد در حال عمليات بودند. آنها نه دوست آمريکا هستند و قطعا دوست و مورد حمايت مردم عادي ايران هم نيستند. چه ايرانياني که در لندن و آمريکا ساکنند و چه آنها که در ايرانند. ما موضوع آنها را مورد بررسي قرار داديم و طبعا نگذاشتيم که آنها و شوراي مقاومت ملي که همان مجاهدين است، به عمليات خود در عراق ادامه دهند. اين يک تصميم طبيعي بود که بر پايه هيچ توافق قبلي و معامله اي صورت نگرفت. اقدامات ما در زمينه بسياري از ايرانيان، چه آنان که خواهان دموکراسي اند و چه بقيه را راضي کرد.» شهران طبري: از باب ني نماينده کنگره آمريکا ازحزب جمهوريخواه آن کشور مي پرسم، برخي تحليلگران معتقدند، براي پيشبرد جنبش دموکراسي در ايران بهتر است امريکا از مداخله مستقيم در اين کشور احتراز کنند. که با وجودي که طرفدران دموکراسي، خواهان حمايت آمريکا هستند، اين موضوع از طرف جمهوري اسلامي نوعي مداخله جويي و قدرت طلبي در ايران تلقي خواهد شد و به زيان دموکراسي در ايران است. تحليلگران معتقدند که نقش آمريکا بايد غيرمستقيم و از طريق گروههاي حقوق بشر، حامي دموکراسي و سازمانهاي مشابه باشد. اين نظريه تا چه حد در واشنگتن مورد توجه است؟ باب ني: «من فکر مي کنم اين نظريه از طرف اغلب سياستمداران جدي گرفته مي شود. وقتي ما به عراق حمله کرديم، در تمام ايران شايع شده بود که ما داريم با ارتش خود وارد تهران مي شويم. اما عليرغم اين شايعات اگر ما وارد ايران مي شديم، حتي ايرانياني که از آمريکا حمايت مي کنند، ناراحت مي شدند. و اين را از ما نمي پذيرفتند. تاريخ نشان داد که ما چنين قصدي نداشتيم. اکنون هم شايعات بسيار است. اما همراه با اين شايعات ما هم از خود مي پرسيم که په بايد بکنيم و چه نبايد بکنيم. برخي از نمايندگان کنگره هستند که ما بايد با تمام قوا و تا آنجا که ممکن است، از جنبش دموکراسي حمايت کنيم. نظر خود من اين است که ما بايد در انتخاب نوع کمکمان محتاط باشيم. بعضي وقتها با وجودي که آدم نيت کمک دارد، نتيجه مي تواند معکوس شود. من فکر مي کنم ما بايد از حقوق بشر، آزادي و برخورداري از امکانات اوليه انساني و دموکراسي، حمايت کنيم. اينها اهدافي است که يک ايراني عادي و متوسط و حتي غير متوسط خواهان آن است. اکثر مردم ايران خواهان جامعه اي آزاد و دموکراسي هستند، که در شرايط کنوني از آن مايوسند. بنا براين من فکر مي کنم بايد با سازمانها و گروههايي که پشتيبان اهداف و خواستهاي ايرانيان هستند، گفتگو کنيم و از آنها حمايت کنيم. اما بعضي از اوقات همکاران من در واشنگتن فکر مي کنند، کافيست ما آنجا بنشينيم و بخواهيم که مسائل مطابق ميل ما تغيير کند. اين درست نيست. تغييرات بايد از درون يک کشور انجام گيرد.» باب ني در ادامه گفت، باب ني: «خود من يک بار حرفي زدم که برايم عواقب مثبت و منفي به همراه داشت، و آن اين که گفتم اگر يک عضو مجلس ايران بخواهد علنا با ما صحبت کند، ما بايد قبول کنيم. اين فرد احتمالا با طرح چنين مساله اي مخاطرات زيادي را به جان مي خرد و ما بايد دعوت او را قبول کنيم. اين به منزله معامله يا قرار داد نيست. اين يک گفتگو يا ديالوگ است و ما نبايد باب گفتگو را ببنديم.» شهران طبري: از باب ني نماينده مجلس کنگره آمريکا که سالها را در ايران گذرانده بود و فارسي را به خوبي مي داند، خواهش کردم چند کلمه اي هم به فارسي براي شنوندگان ما بگويد. باب ني: «در سال 1978 من تهران بودم. من معلم بودم در انجمن ايران و آمريکا توي شيراز که خيلي شهر قشنگي بود. مردم توي ايران خيلي خوب هستند و من مي دانم که مردم توي ايران خيلي زياد جوان هستند. آنها آزادي مي خواهند و من اميدوارم که آنها آزادي بگيرند. مرسي.» باب ني، Robert W. Ney عضو مجلس نمايندگان آمريکا، در حاشيه ديدار از مرکز راديو اروپاي آزاد، راديو آزادي در پراک، در پاسخ به پرسشي درباره امكان معامله پنهان با جمهوري اسلامي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: «من فکر نمي کنم هيچ اتفاقي در عراق، منجر به معامله ما بر سر حمايت از دموکراسي در ايران شود. ما حاضر نيستيم حمايت خود را از مردم ايران، فداي يک امتياز کوچک درعراق کنيم. وقتي ما به عراق حمله کرديم، در تمام ايران شايع شده بود که ما داريم با ارتش خود وارد تهران مي شويم. تاريخ نشان داد که ما چنين قصدي نداشتيم. اکنون هم شايعات بسيار است.» باب ني درباره تصميم آمريكا درباره سازمان مجاهدين خلق مي گويد :«اين يک تصميم طبيعي بود که بر پايه هيچ توافق قبلي و معامله اي صورت نگرفت. اما ما نبايد باب گفتگو و ديالوگ را با حكومت ايران ببنديم.» وي درپايان مي افزايد: «من فکر مي کنم ما بايد از حقوق بشر، آزادي و برخورداري از امکانات اوليه انساني و دموکراسي، حمايت کنيم. اينها اهدافي است که مردم ايران خواهان آن اند. ما بايد سازمانها و گروههاي پشتيبان دموكراسي را حمايت کنيم. اما تغييرات بايد از درون يک کشور انجام گيرد.»
XS
SM
MD
LG