لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۲۱

علل مخالفت مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري استان قم با پيوستن به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض نسبت به زنان، از ديد يك جامعه شناس


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري استان قم دربيانيه اي که به رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرستادند و از تصويب لايحه پيوستن به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض نسبت به زنان به شدت انتقاد کردند. در بخشي از اعلاميه آمده که گويا مجلس ششم قسم خورده خواستها و مطالبات مجامع جهاني و دولتهاي اجنبي را لبيک گفته و هر روز فضاي کشور را ملتهب سازد. در بخش ديگري از اين بيانيه اعلام خطر مي شود که آيا متوجهيد محو نفي جنسيت يعني چه؟ و يکسان نگاه کردن به زن و مرد به چه معني است. پس بدانيد که طبق اين کنوانسيون حجاب از سر زنان بايد برداشته شود، چون نشانه تمايز است. تعدد ازدواج براي زنان نيز بايد جايز باشد، چون اختصاص به مردان دارد. و زنان نمي توانند از مردان مطالبه نفقه کنند چون خودشان بايد کار کنند. دکتر نيره توحيدي جامعه شناس و استاد دانشگاه در کاليفرنيا، پيوستن ايران به اين کنوانسيون را براي روحانيون حکومتي تهديد آميز مي بيند: نيره توحيدي: البته از ديدگاه اين آقايان يعني برمبناي اسلامگرايي قشري و يک سياست اقتدارطلب و سلطه جو، اين کنوانسيون تهديد آميز است. چرا که کنوانسيون رفع تبعيض از زنان يکي از مباني فکري و سياسي اين آقايان را به چالش مي اندازد. يکي از مباني مهم که از ارکان بنيادهاي فکري اين آقايان هست اين است که انسانها را با هم برابر نمي داند. و اولين تقسيم بندي يا خودي و غير خودي در نظامي سياسي، سکسي و اسلام بنيادگرا بر مبناي جنسيت است. حتي قبل از اين که بين خودي و غيرخودي، بين مسلمان و غيرمسلمان، بين شيعه و غيرشيعه، بين ذوب شده در ولايت فقيه و غير آن تقسيم شود، از ديد اين آقايان اول به زن و مردتقسيم مي شوند و زنان از ديد اين آقايان نمي توانند با مردها برابر باشند. آنچه که کنوانسيون مي گويد برعکس ديدگاههاي اين آقايان خواهان اين است که زنان و مردان مثل همديگر هر دو شهرونداني کامل عاقل و بالغ به حساب بيابيند با حقوق مساوي . اگر کنوانسيون رفع تبعيض از زنان واقعا رعايت شوند، آنوقت ديگر بسياري از قوانين فعلي حاکم در ايران به چالش کشيده مي شود. از جمله نابرابري حقوق زنان در ازدواج و طلاق، د رحضانت کودکان، در قوانين قضاوت و در مورد قصاص و خون بها اين که مي بينيم ديه زن نصف مرد است. در احراز مقامات سياسي مملکتي مثل رئيس جمهور شدن و طبيعي است که اينها اين عکس العمل را نشان دهند. اما اين که اين قوانين کنوانسيون با جوهر اسلامي تضاد دارد يا نه فکر مي کنم اين درست نيست. چرا که مي دانيم که 47 کشور اسلامي اگرچه با شرط که خود اين شرط البته مساله برانگيز است، به اين کنوانسيون ملحق شدند. مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري استان قم دربيانيه اي که به رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرستادند و از تصويب لايحه پيوستن به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض نسبت به زنان به شدت انتقاد کردند. در بخشي از اعلاميه آمده که گويا مجلس ششم قسم خورده خواستها و مطالبات مجامع جهاني و دولتهاي اجنبي را لبيک گفته و هر روز فضاي کشور را ملتهب سازد. در بخش ديگري از اين بيانيه اعلام خطر مي شود که آيا متوجهيد محو نفي جنسيت يعني چه؟ و يکسان نگاه کردن به زن و مرد به چه معني است. دکتر نيره توحيدي جامعه شناس و استاد دانشگاه در کاليفرنيا، پيوستن ايران به اين کنوانسيون را براي روحانيون حکومتي تهديد آميز مي بيند: وي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد البته از ديدگاه اين آقايان اين کنوانسيون تهديد آميز است. چرا که مباني فکري و سياسي اين آقايان را به چالش مي خواند.
XS
SM
MD
LG