لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۵:۴۰

اثرات منفي محدوديت‌هاي جديد صدور ويزا بر اقتصاد و امنيت ملي آمريکا، از ديد يک خبرنگار


(rm) صدا |
اندرو تولي، خبرنگار راديو اروپاي آزاد، راديو آزادي در مقاله اي مي‌نويسد: بنابه گفته يك گروه حامي مهاجرت، محدوديتهاي بسيار شديد براي كساني كه ميخواهند به منظور كار به آمريكا بيايند، بر اقتصاد و به طور غير مستقيم بر امنيت ملي آمريكا اثرات منفي مي‌گذارد. مطابق آخرين دستورالعملي كه در اول اوت سال 2003 منتشر شد، مقامات كنسولگري آمريكا در تمام دنيا، پيش از صدور ويزاي كار يا تحصيل مي بايست با متقاضيان مصاحبه هاي حضوري انجام دهند. بازرسيهاي امنيتي نيز بايد قبل از صدور ويزا انجام گيرد. چنين محدوديتهايي براي دانشجوياني كه از طرف دانشگاههاي آمريكايي پذيرفته شده اند، يا كساني كه از طرف شركتهاي آمريكايي استخدام شده اند، بخصوص كساني كه شغل‌هاي موقت يا فصلي گرفته اند، مشكلات فراواني بوجود خواهد آورد. سزار اورانتز، ناشر خبرنامه خبرهاي مهاجرت آمريكا و ماورا در مصاحبه اي با اندروتولي مي‌گويد درحاليكه آمريكا سعي دارد خود را از خطرهاي تروريستي از جانب خاورميانه و آسيا دور نگاه دارد، به طور غير عمد قوانين مهاجرتي را براي كساني كه ميخواهند از كشورهاي آمريكاي لاتين به اين كشور بيايند نيز مشكلتر كرده است. آقاي اورانتز ميگويد اين تنها براي كارگران يا دانشجويان مشكل آفرين نيست، بلكه بر آمريكا نيز تاثير گذار است. به طور مثال بسياري از كشاورزاني كه مهاجر هستند، حاضرند با پول بسيار كم، كارهاي بسيار سختي را انجام دهند و آمريكا سعي دارد از ورود اين افراد به آمريكا جلوگيري كند يا كساني را كه در حال حاضر در آمريكا به سر مي‌برند، به كشورشان بازگرداند. اين امر به اقتصاد كشور، لطمه زيادي وارد خواهد كرد. آقاي اورانتز مي‌گويد بسياري از اين مهاجران غير قانوني، بخشي از درآمدشان را به خانواده هايشان كه هنوز در كشورشان زندگي ميكنند، ميفرستند. مثلا پولهاي ارسالي به مكزيك، نقش مهمي را در اقتصاد اين كشور ايفا ميكند. وي گفت: قوانين سختگيرانه آمريكا در مورد مهاجران كه در حال حاضر در جريان است، نه تنها به آمريكا بلكه به مردم اين كشورها به علت كمبود دريافت پول از نظر اقتصادي لطمه مي‌زند. در مصاحبه ديگري در همين رابطه، بري تويو، مدير روابط عمومي انجمن دانشگاههاي آمريكا به اندره تولي گفت: دعوت دانشجويان و محققان از خارج كشور، نه تنها به آنها و كشورهايشان كمك مي‌كند، بلكه براي آمريكا نيز مثمر ثمر خواهد بود. آقاي تويو گفت: هنگامي كه دانشجويان امروز به رهبران فردا تبديل مي‌شوند، چه در سياست، چه در تجارت و ديگر زمينه ها، آنها آمادگي تفاهم و همكاري با آمريكا را دارند و در مورد اين كشور با اطلاع هستند. اين به نفع آمريكا است. بري تويو در پايان اضافه كرد مشكل اصلي در دادن ويزا به دانشجويان، با در نظر گرفتن قوانين جديد، كمبود بودجه آمريكا است. چون وزارت امور خارجه آمريكا، بودجه كافي بر اي استخدام افراد بيشتر به منظور انجام مصاحبه و بازرسي امنيتي و رسيدگي به مدارك متقاضيان اخذ ويزا را ندارد. اندرو تولي، خبرنگار راديو اروپاي آزاد، راديو آزادي در مقاله اي نوشت که بنابه گفته يك گروه حامي مهاجرت، محدوديتهاي بسيار شديد براي كساني كه ميخواهند به منظور كار به آمريكا بيايند، بر اقتصاد و به طور غير مستقيم بر امنيت ملي آمريكا اثرات منفي مي‌گذارد. مطابق آخرين دستورالعملي كه در اول اوت سال 2003 منتشر شد، مقامات كنسولگري آمريكا در تمام دنيا، پيش از صدور ويزاي كار يا تحصيل مي بايست با متقاضيان مصاحبه هاي حضوري انجام دهند. بازرسيهاي امنيتي نيز بايد قبل از صدور ويزا انجام گيرد. سزار اورانتز، ناشر خبرنامه خبرهاي مهاجرت آمريكا گفت که درحاليكه آمريكا سعي دارد خود را از خطرهاي تروريستي از جانب خاورميانه و آسيا دور نگاه دارد، به طور غير عمد قوانين مهاجرتي را براي كساني كه ميخواهند از كشورهاي آمريكاي لاتين به اين كشور بيايند نيز مشكل‌تر مي کند. وي گفت که قوانين سختگيرانه آمريكا در مورد مهاجران كه در حال حاضر در جريان است، نه تنها به آمريكا بلكه به مردم اين كشورها به علت كمبود دريافت پول از نظر اقتصادي لطمه مي‌زند.
XS
SM
MD
LG