لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۸

با انتقاد از دفتر امور پناهندگان سازمان ملل، وزير كشور خواستار بازگشت پناهندگان افغاني به كشور خود شد


(rm) صدا |
ابراهيم بي پروا (راديوفردا): ايران خواهان بازگشت همه آوارگان افغاني به كشوشان شد. عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور، در نشستي با مقامات اداره مهاجرت گفت افغاني ها ديگر در ايران از وضعيت پناهندگي برخوردار نيستند و بايد به كشور خود برگردند و مشكلات و مسائل افغانستان را حل كنند. عليرغم همكاري دفتر امور پناهندگان سازمان ملل از زمان سقوط طالبان تاكنون فقط 570 هزار از بيش از 2 ميليون آواره افغاني در ايران به سرزمين خود بازگشته اند. وزير كشور آوارگان افغاني را براي اشتغال در ايران در 800 هزار كار مورد سرزنش قرار داد و خواستار پايان دادن سريع مسئله پناهندگان شد. موسوي لاري افزود دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد مسئول فراهم كردن زمينه براي بازگشت پناهندگان افغاني است ولي دفتر امور پناهندگان براي نگه داشتن افغان ها در ايران دنبال بهانه مي گردد. در ادامه موسوي لاري سازمان ملل را متهم كرد كه به جاي منافع ايران و افغانستان در پي حفط منافع كشورهاي خاصي است. هر چند وزير كشور جمهوري اسلامي از كشور به خصوصي نام نبرد. وي با لحن تند و بيسابقه اي به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل گفت وقتي سازمان هاي بين المللي ادعا مي كنند مشغول حل مسائل و مشكلات افغانستان هستند، دروغ مي گويند. مشكل اصلي در بازگرداندن پناهندگان افغاني فقدان امنيت و فرصت هاي اشتغال در افغانستان است كه بدان معناست كه پناهندگان بعد از بازگشت به كشور خود اغلب مجبور مي شوند مجددا به ايران برگردند. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل گفت موفقيت برنامه بازگرداندن آوارگان افغاني به كشورخود به امنيت افغانستان بستگي دارد و در ايران آوارگان افغاني براي زياد كردن ميزان بيكاري زير انتقاد هستند زيرا آنها غالبا كارهاي با دستمزد كم را مي پذيرند كه به نظر بسياري از ايرانيان باعث مي شود كه ايرانيان از يافتن شغل محروم شوند. ايران خواهان بازگشت همه آوارگان افغاني به كشوشان شد. عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور، در نشستي با مقامات اداره مهاجرت گفت افغاني ها ديگر در ايران از وضعيت پناهندگي برخوردار نيستند و بايد به كشور خود برگردند و مشكلات و مسائل افغانستان را حل كنند. عليرغم همكاري دفتر امور پناهندگان سازمان ملل از زمان سقوط طالبان تاكنون فقط 570 هزار از بيش از 2 ميليون آواره افغاني در ايران به سرزمين خود بازگشته اند. وزير كشور، از دفتر امور پناهندگان سازمان ملل به شدت انتقاد كرد و گفت به جاي منافع ايران و افغانستان اين دفتر حافظ منافع كشورهاي خاصي است و ترجيح مي دهد بهانه اي براي ماندگار شدن افغان ها در ايران پيدا كند. آوارگان افغاني را براي اشتغال در ايران در 800 هزار كار مورد سرزنش قرار داد و خواستار پايان دادن سريع مسئله پناهندگان شد.
XS
SM
MD
LG