لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۸

تظاهرات در نجف در پي سوء قصد به عموي رهبر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): به دنبال سوء قصد به آيت الله محمد سعيد الحکيم درشهرنجف درعراق که باعث مجروح شدن او وکشته شدن سه نفرشد، هزاران نفر روز دوشنبه درنجف دست به تظاهرات زدند. عباس ملکزاده (راديوفردا): آيت الله محمد سعيد الحکيم که درجريان انفجاربمب دردفتر کارش درنجف جراحات مختصري برداشت، عموي آيت الله محمد باقرحکيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق است. اين مجلس به علت همکاري با نيروهاي ائتلاف که عراق را دراشغال دارند، مورد انتقاد برخي ديگراز گروه هاي شيعه عراق قرارگرفته است. دونفر ازمحافظان آيت الله ويک روحاني دراين حادثه کشته شدند. عمارعبد العزيز الحکيم فرزند يک مقام ارشد شيعه که عضو شوراي حکومتي عراق است، درتظاهراتي که درپي سوء قصد به آيت الله حکيم وکشته شدن سه نفربرگزارشد، اعلام کرد اين اقدام جنايتکارانه به وسيله اعضاي رژيم سابق عراق وکساني که نمي خواهند شهرنجف ازامنيت برخوردارباشد، صورت گرفته است. ما نيروهاي ائتلاف را که با تانک هاي خود مي خواهند صلح به وجود آورند، مسئول اين عمل مي دانيم. تظاهرکنندگان درحالي که پرچم هاي سياه وسبزمذهبي را تکان مي دادند، حامل شعاري با اين عبارت بودند: مرگ برکساني که مرتکب اين کارشدند. جنازه هاي قربانيان پيش ازحمل به گورستان، درصحن امام علي طواف داده شد. آيت الله حکيم که هدف سوء قصد قرار گرفت، يکي ازچهار روحاني ارشد حوزه علميه نجف است. تنش ميان گروه هاي شيعه رقيب درنجف که درحدود 150 کيلومتري جنوب بغداد قراردارد، از زمان کشته شدن عبد المجيد خوئي فرزند آيت الله العظمي ابوالقاسم خوئي مرجع وقت شيعيان با ضربات چاقودرصحن نجف، افزايش يافته است. روحانيون نجف، گروه مقتدي صدر را مسئول کشتن خوئي اعلام کرده اند. مقتدي صدر رهبري يک گروه رقيب شيعه را برعهده دارد که اشغال عراق ازسوي آمريکا را محکوم کرده وحاضربه عضويت درشوراي حکومتي عراق نشده است. گروه صدراتهام دست داشتن درقتل عبد المجيد خوئي را تکذيب کرده است. مبارزه قدرت درميان گروه هاي عمده شيعه درنجف، عامل مهمي درآينده عراق است که 60 درصد آن را شيعيان تشکيل مي دهند. شيعيان در دوران رژيم پيشين عراق پيوسته مورد سرکوبي صدام حسين قرار داشتند. درهمين حال آيت الله علي خامنه اي رهبرجمهوري اسلامي روز دوشنبه سوء قصد به آيت الله حکيم را محکوم کرد وآن را توطئه اي عليه اسلام وشيعيان دانست. حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه ايران نيز اعلام کرد کشوراو، نيروهاي اشغالگرعراق را مسئول اين حادثه مي داند. سوء قصد به آيت الله حکيم به دنبال يک خشونت قومي درعراق ميان کردها وترکمن ها صورت گرفت، که باعث کشته شدن 12 نفرشد. درتحول ديگري که بيانگرافزايش نگراني هاي امنيتي درعراق است، صليب سرخ بين المللي روزيکشنبه اعلام کرد درپي منفجرشدن مقرسازمان ملل متحد دربغداد، کارمندان خود را دراين شهرکاهش خواهد داد. به دنبال سوء قصد به آيت الله محمد سعيد الحکيم درشهرنجف درعراق که باعث مجروح شدن او وکشته شدن سه نفرشد، هزاران نفر روز دوشنبه درنجف دست به تظاهرات زدند. آيت الله محمد سعيد الحکيم که درجريان انفجاربمب دردفتر کارش درنجف جراحات مختصري برداشت، عموي آيت الله محمد باقرحکيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق است. اين مجلس به علت همکاري با نيروهاي ائتلاف که عراق را دراشغال دارند، مورد انتقاد برخي ديگراز گروه هاي شيعه عراق قرارگرفته است. دونفر ازمحافظان آيت الله ويک روحاني دراين حادثه کشته شدند. عمارعبد العزيز الحکيم فرزند يک مقام ارشد شيعه که عضو شوراي حکومتي عراق است، درتظاهراتي که درپي سوء قصد به آيت الله حکيم وکشته شدن سه نفربرگزارشد، اعلام کرد اين اقدام جنايتکارانه به وسيله اعضاي رژيم سابق عراق وکساني که نمي خواهند شهرنجف ازامنيت برخوردارباشد، صورت گرفته است. وي گفت: ما نيروهاي ائتلاف را که با تانک هاي خود مي خواهند صلح به وجود آورند، مسئول اين عمل مي دانيم.
XS
SM
MD
LG