لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۲۱:۵۷

بازپرس شعبه اول دادسراي جنائي تهران براي دوتن از بازجويان زهرا كاظمي قرار مجرميت صادر كرد


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): دادسراي انقلاب براي دو تن از بازجويان زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس كانادائي - ايراني تبار كه گفته مي شود از اعضاي وزارت اطلاعات بودند، به اتهام مشاركت در قتل شبه عمد، قرار مجرميت صادر كرد. علي سجادي (راديوفردا): بازپرس شعبه اول دادسراي جنائي تهران نظريه نهائي در باره پرونده مرگ زهرا كاظمي را اعلام كرد و براي دو تن از بازجويان وي قرار مجرميت صادر نمود. اتهام اين دو كه نام آنها در گزارش ذكر نشده ولي گفته مي شود كه عضو وزارت اطلاعات هستند، مشاركت در قتل شبه عمد اعلام شده است. قرار مجرميات صادره از سوي بازپرس پرونده، جهت اظهارنظر در اختيار سرپرست دادسراي جنائي تهران قرار گرفت و ظرف مدت 5 روز در باره قرار صادره و تكميل تحقيقات مقدماتي اظهارنظر كند. روابط عمومي دادسراي تهران خاطرنشان كرد كه بازپرس شعبه اول دادسراي جنائي اين قرار مجرميت را براساس تحقيقات انجام شده و نظريه كميسيون پزشكي قانوني و ساير قرائن و دلايل موجود در پرونده صادر كرده است. در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است گرچه به لحاظ مسئوليت هاي قانوني انتشار متن كامل قرار صادره از سوي بازپرس با جزئيات مقدماتي مقدور نيست اما به جهت حساسيت هاي ايجاد شده و بعضي جو سازي هاي رسانه هاي بيگانه، بخشي از اقدامات انجام شده در پرونده كه انتشارات آنها در اين مرحله ممنوعيت ندارد، براي تنوير افكار عمومي اعلام مي شود. نظرنهائي بازپرس شعبه اول دادسراي جنائي تهران، براساس بررسي مندرجات گزارش هيات ويژه رياست جمهوري اسلامي، بازديد و بررسي كليه مكان هائي كه زهرا كاظمي در آنجا نگه داري شده، تحقيق از كليه افرادي كه به هر عنوان در مكان هاي مذكور مسئوليت داشته اند يا با زهرا كاظمي در ارتباط بوده اند، اخذ نظريه كارشناسان اداره تشخيص هويت در موارد لزوم، تحقيق از مادر زهرا كاظمي از طريق اعطاي نيابت قضائي به دادگستري شيراز به عنوان شاكي، بررسي سوابق باليني زهرا كاظمي ارسالي از بيمارستان مربوطه، تشكيل كميسيون پزشكي درسازمان پزشكي قانوني با حضور پزشكان متخصص و قانوني، استعلام از مراكز مرتبط، از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات ناجا، دادسراي ناحيه 7 مستقر در اوين، اداره كل زندان هاي استان هاي تهران و زندان اوين، بررسي كليه دفاتر ثبت وقايع مراكز نگهداري زهرا كاظمي، اخذ نظريه كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص خطوط وامضاي منتسب به زهرا كاظمي در آخرين بازجوئي و مكتوب به جاي مانده از وي اعلام شده است. در اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب آمده است كه علاوه بر طي اين مراحل، تحقيقات ديگري كه در اخذ تصميم نهائي موثر بوده صورت گرفته كه به لحاظ محدوديت قانوني، انتشارات آنها در اين مرحله مقدور نيست. بازپرس شعبه اول دادسراي جنائي تهران نظريه نهائي در باره پرونده مرگ زهرا كاظمي را اعلام كرد و براي دو تن از بازجويان وي قرار مجرميت صادر نمود. اتهام اين دو كه نام آنها در گزارش ذكر نشده ولي گفته مي شود كه عضو وزارت اطلاعات هستند، مشاركت در قتل شبه عمد اعلام شده است. روابط عمومي دادسراي تهران خاطرنشان كرد كه بازپرس شعبه اول دادسراي جنائي اين قرار مجرميت را براساس تحقيقات انجام شده و نظريه كميسيون پزشكي قانوني و ساير قرائن و دلايل موجود در پرونده صادر كرده است.
XS
SM
MD
LG