لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۴۹

اعتراض سند داران به تصاحب زمين هاي واگذار شده موقوفات قائم مقام فراهاني تبريز به پايگاه هوانيروز، از ديد يك صاحب سند


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): در تبريز پيامدهاي گرفتن زمين بيش از دو هزار نفر از مردم تبريز و بخشيدن آن به پايگاه هوانيروز، به بالا گرفتن خشم اين مردم از مسئولان محلي منجر شده است. اين زمينها كه مردم از اوقاف قائم مقام فراهاني در تبريز خريده اند و طبق قراردادهاي واگذاري موقوفات، سند اجاره 99 ساله از اوقاف دارند، از سال گذشته سرانجام در اختيار پايگاه هوانيروز قرار داده شد. در اين يكساله صاحبان زمين مي گويند مانند سالهاي قبل كه اجازه ساخت زمينها را به آنها نمي دادند، به هر دري زده اند، پاسخ نشنيده اند و گاه با خشونت روبرو شده اند. همين پنجشنبه گذشته، دهها نفر از آنان با مراجعه يكپارچه به استانداري، خواهان بازگردانده شدن زمين به آنان و دست برداشتن حكومت از سرشان شده اند. نتيجه، بيرون ريختنشان از محل استانداري توسط ماموران استانداري بوده است. جزئيات بيشتر را از محمود احمدلو، يكي از اين افرادي كه در پي تعيين تكليف خود و سند زمين خود است، بشنويم. محمود احمدلو: ما سال 71 زميني گرفتيم از موقوفات قائم مقام فراهاني. الان چند سال است كه ما را علاف كردند، يك بار گفتند كه اين پايگاه نمي گذارد،‌ يكبار گفتند كه شهرداري نمي گذارد، اين طرف و‌آن طرف، دو سال پيش آمديم شكايت كرديم تا اين زمينها را تحويل گرفتيم. آمدند دو تا ميخ زدند، گفتند: اينجا تا اينجا مال شما، اصلا نگذاشتند خونه اي بسازيم و هيچ كاري نگذاشتند انجام دهيم. الان پايگاه هوانيروز تبريز آمده آنجا پايگاه زده، الان مي رويم مي گوييم شما به چه مجوزي اينجا را پايگاه زديد، مي گويند به ما ربطي ندارد، به استاندار ربط دارد. مي رويم از استاندار مي پرسيم، استاندار ميگويد من اجازه ندادم. به موقوفاتي كه از آنها اين زمينها را گرفتيد، مربوط است. رفتيم به موقوفات مي گوييم چه كسي اين اجازه را داده، موقوفات مي گويد ما خبر نداريم. بعد ما رفتيم اين طرف و آن طرف نامه هاي محرمانه را در آورديم كه پايگاه نوشته به موقوفات كه ما از شما قدرداني مي كنيم كه اينجا را داديد و آب و برق هم داديد و پولش را بگوئيد ما پرداخت كنيم. آمديم اينجا، فرمانده لشگر 21 حمزه آمده به استانداري گفته كه به استاندار ربط دارد و به ما ربط ندارد. اجازه امضايش را استاندار به ما داده و ما رفتيم آنجا پايگاه زديم. از اين طرف هم استاندار مي گويد به ما ربطي ندارد، ما اصلا خبر نداريم. با اجازه قبلي رفتيم استاندار را ببينيم، آمدند ما را همه ريختن بيرون، گفتن كه تجمع نكنيد. ب. ب.: آخرين باري كه تجمع كرديد، كي بود و چگونه برخورد شد با شما؟ محمود احمدلو: پنجشنبه هفته پيش بود كه اصلا آدم حسابمان نكردند. حول و حوش دو هزار نفر هم الان اينجا زمين گرفتند، همه هم قشر پايين جمعيت هستند. ب . ب : شما سندي داريد؟ سند زمين به نام شما است؟ معلوم است كه زمين شما چند متر است و چقدر پول بابتش داديد؟ محمود احمدلو: سند رسمي داريم، سندي كه ثبت شده است. ب . ب : شما و دو هزار نفر ديگري كه مي فرماييد. بله؟ محمود احمد لو: بله. ب . ب : حالا شما چطور مي خواهيد اعتراضتان را ادامه بدهيد؟ شما گفتيد كه يك بار در استانداري تجمع كرديد و شما را ريختند بيرون و گفتن ايجا جمع نشويد. چگونه مي خواهيد اعتراضتان را ادامه بدهيد؟ محمود احمدلو: نمي دانيم به خدا. چند نفر رفتند روزنامه و اين طرف و آن طرف. گفتند حالا ببينيد قانوني حل مي شود، اگر حل نشد، بياييد تحصن كنيم و اين كارها. مانده ايم. حالا قرار است رئيس موقوفات بيايد ببينيم او چه مي گويد. ب . ب : رئيس موقوفات از كجا به كجا مي آيد؟ محمود احمدلو: از تهران قرار است بيايد اينجا به موقوفات قائم مقام فراهاني. پنجشنبه گذشته ده ها تن از صاحبان قراردادهاي اجازه 99 ساله زمين هاي موقوفات قائم مقام فراهاني، با مراجعه دسته جمعي به استانداري مراجعه كردند و خواستار خارج شدن زمين هاي خود از تصاحب غيرقانوني توسط پايگاه واحد هوانيروز نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي شدند. ولي آنها را با خشونت از استانداري بيرون ريختند. محمود احمد لو، صاحب يكي از اين اسناد اجاره در مصاحبه با راديوفردا مي گويد پايگاه هوانيروز تبريز در زمين هاي آنها پايگاه زده است درحاليكه مالكيت اين زمين ها بعد از دوندگي به اين سندداران منتقل شده بود. وي مي افزايد استاندار مي گويد به هوانيروز اجازه تصاحب اين زمين ها را نداده بود و موقوفات نيز اعلام كرد از اين اقدام بي خبر است. ولي نامه محرمانه اي به موقوفات عكس اظهارات آنها را ثابت مي كند.
XS
SM
MD
LG