لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۵۱

اجلاس وزراي امورخارجه اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل در ژنو: فراخوان سپردن حكومت عراق به عراقيان


(rm) صدا |
وزيران امورخارجه پنج کشورعضوثابت شوراي امنيت سازمان ملل متحد درگفتگوهاي خود در نشست ژنو در روزشنبه، درمورد اين که آمريکا درچه فاصله زماني بايد اداره امورعراق را به دست سياستمداران اين کشوربسپارد، اختلافات عميقي داشتند. امير آرمين (راديوفردا): به گفته ديپلمات ها، با وجود آن که تشکيل اجلاس وزيران امورخارجه پنج کشور بزرگ در ژنو به دعوت سازمان ملل متحد، فرصت خوبي براي دستيابي به توافقي درباره عراق است، با اين حال بعيد به نظرمي رسد توافق عمده اي درباره آينده سياسي اين کشوردراين اجلاس صورت گيرد. يکي ازنمايندگان شرکت کننده دراين اجلاس گفت انتظارنداشته باشيد تصميم قاطعي دراين نشست اتخاذ شود. به گزارش خبرگزاري رويتر، واشنگتن که به عنوان نيروي عمده اشغالگرعملا کنترل عراق را دردست دارد، نيازبه پول ونيرو ازسايرکشورها را دارد. واشنگتن درعين حال معتقد نيست آن گونه که دولت هاي اروپائي وبه ويژه فرانسه پيشنهاد کرده اند، عراقي ها بتوانند سريعا اداره امور کشورخود را دردست گيرند. درهمين حال مخالفت با حضورآمريکا درعراق، روزشنبه درشهرفلوجه درغرب بغداد بالا گرفت. عراقي ها درجريان به خاک سپاري 10 تن ازنيروهاي امنيتي خود دراين شهرکه روزگذشته اشتباها ازسوي نيروهاي آمريکا هدف قرارگرفته وکشته شدند، شعارمي دادند: آمريکا دشمن خدا است. درآنچه شکست ديگري براي آمريکا تلقي گرديد، عدنان پاچه چي يک عضوعمده شوراي حکومتي عراق دربغداد که ازسوي آمريکا تشکيل شده است، گفت او و 24 نفرهمکاران ديگرش دراين شورا خواستارآن هستند که مقامات غيرنظامي آمريکا درعراق هرچه زودتراختيارات خود را در رابطه با اداره امورعراق به اعضاي شورا منتقل کنند. آقاي پاچه چي درمصاحبه اي با خبرگزاري رويترگفت ما خواستارتسريع درانتقال اختيارات سياسي هستيم تا درنخستين فرصت ممکن به تدوين قانون اساسي وبرگزاري انتخابات مبادرت کنيم. ما آماده ايم تصميمي درمورد يک مهلت زماني اتخاذ کنيم. اختلافاتي که مجددا ميان پنج کشوربزرگ عضوشوراي امنيت سازمان ملل متحد درمورد عراق روي داده است، با شدتي کمترشبيه همان اختلافاتي است که پيشتر درماه مارس سال جاري درمورد لزوم تجويزحمله به عراق ازسوي سازمان ملل متحد بين اين کشورها روي داده بود. درگفتگوهاي آمريکا وفرانسه در ژنو در روزشنبه، وزيران امورخارجه بريتانيا، روسيه وچين نيز شرکت داشتند. بريتانيا دراين گفتگوها ازموضع آمريکا حمايت مي کند وچين موضع ملايمي دارد بعيد به نظرمي رسد وزيران امورخارجه پنج کشور عضو ثابت شوراي امنيت سازمان ملل متحد درگفتگوهاي خود در نشست ژنو در روز شنبه، به توافق عمده اي درباره آينده سياسي عراق برسند. عدنان پاچه چي يک عضوعمده شوراي حکومتي عراق دربغداد که ازسوي آمريکا تشکيل شده است، گفت او و 24 نفرهمکاران ديگرش دراين شورا خواستار آن هستند که مقامات غيرنظامي آمريکا درعراق هرچه زودتر اختيارات خود را در رابطه با اداره امورعراق به اعضاي شورا منتقل کنند.
XS
SM
MD
LG