لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۲۱:۲۳

ارائه طرح قطعنامه 15 کشور عضو اتحاديه عرب براي محکوميت اسرائيل به خاطر عدم امضاي پيمان منع گسترش جنگ‌افزارهاي هسته اي


(rm) صدا |
به گفته ديپلمات ها، پانزده کشورعضواتحاديه عرب روز چهارشنبه دراجلاس سالانه سازمان بين المللي انرژي اتمي طرح قطعنامه اي را پيشنهاد کردند که طي آن اسرائيل به خاطرعدم امضاي معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي محکوم شده است. امير آرمين (راديوفردا): درطرح قطعنامه اتحاديه عرب با اشاره به اسرائيل آمده است اين کشورتنها کشورخاورميانه است که به پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي ملحق نشده است. طرح قطعنامه ازکليه کشورهائي که مواد وتجهيزات اتمي وسايرلوازم مربوطه را دراختياراسرائيل قرارمي دهند، خواسته است تضمين هاي اين پيمان را درمورد چنين صادراتي مورد توجه قراردهند. سازمان بين المللي انرژي اتمي که ازهفته گذشته نشستي را در وين آغاز کرده است، ازايران خواسته است تا 31 اکتبر ثابت کند که برنامه مخفيانه اي براي توليد سلاح هاي اتمي ندارد. اين سازمان همچنين خواستارآن است که با تجويزسازمان ملل متحد، بازرسان خود را براي نظارت درامر فعاليت هاي اتمي عراق مجددا به اين کشور اعزام دارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اسرائيل که گفته مي شود داراي سلاح هاي اتمي است ولي اين موضوع را مورد تاييد قرارنداده، يکي ازاعضاي سازمان بين المللي انرژي اتمي است، اما پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي را امضا نکرده است. اين پيمان براي تضمين جلوگيري ازگسترش سلاح هاي اتمي درجهان، ازسال 1970 به مورد اجرا گذارده شده است. درطرح قطعنامه کشورهاي عضواتحاديه عرب آمده است دستيابي اسرائيل به سلاح هاي اتمي، احتمالا منجربه يک مسابقه مخرب تسليحات اتمي درمنطقه خواهد شد، به ويژه اگرتاسيسات اتمي اسرائيل خارج ازهرگونه کنترل بين المللي باشد. پيش بيني مي شود قطعنامه اتحاديه عرب روزجمعه که مصادف با آخرين روزکنفرانس عمومي 136 کشور عضوسازمان بين المللي انرژي در وين است، مورد بررسي قرارگيرد. يک سخنگوي سازمان بين المللي انرژي اتمي درمصاحبه اي با خبرگزاري رويتر گفت انتظارنمي رود اين سازمان دراجلاس سالانه خود تصميم جديدي درباره اسرائيل ويا مسائل حاد ديگري نظيرتحقيق درباره برنامه سلاح هاي اتمي ايران، عراق وکره شمالي اتخاذ کند. به گفته سخنگوي اين سازمان، دراين اجلاس عمدتا تصميمات متخذه ازسوي شوراي حکام سازمان بين المللي انرژي اتمي مورد تاييد قرارخواهد گرفت. شوراي حکام که 35 کشور را درعضويت دارد، درجلسه جمعه گذشته مهلت 31 اکتبر را درمورد ايران تصويب کرد. علي اکبرصالحي نماينده ايران درسازمان بين المللي انرژي اتمي، تصويت اين مهلت ازسوي شوراي حکام را غيرمنصفانه دانست. به گفته ديپلمات ها، فرانسه خواستارآن است که با تصويب قطعنامه اي ازسازمان بين المللي انرژي اتمي خواسته شود کارخود را درعراق ازسرگيرد، اما آمريکا وبريتانيا مخالف مطرح شدن موضوع عراق دراجلاس اين سازمان هستند. 15 کشور عضو اتحاديه عرب، روز چهارشنبه در اجلاس سالانه آژانس بين المللي انرژي اتمي، طرح قطعنامه اي را پيشنهاد کردند که طي آن اسرائيل به خاطر عدم امضاي پيمان منع گسترش جنگ‌افزارهاي هسته اي، محکوم شده است. در اين قطعنامه آمده است که اسرائيل تنها کشور خاورميانه است که به پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي ملحق نشده است. قطعنامه از کليه کشورهايي که مواد و تجهيزات اتمي و ساير لوازم مربوطه را در اختيار اسرائيل قرار مي دهند، خواست تا تضمين هاي اين پيمان را در مورد چنين صادراتي مورد توجه قرار دهند. آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران نيز خواست تا 31 اکتبر، ثابت کند که برنامه مخفيانه اي براي توليد سلاح هاي اتمي ندارد. آژانس همچنين خواستار آن است که با تجويز سازمان ملل متحد، بازرسان خود را براي نظارت بر امر فعاليت‌هاي اتمي عراق، مجددا به اين کشور اعزام دارد. در طرح قطعنامه کشورهاي عرب آمده است که دستيابي اسرائيل به سلاح اتمي، احتمالا منجر به يک مسابقه مخرب تسليحات اتمي در منطقه خواهد شد. پيش بيني مي شود اين قطعنامه در روز جمعه مورد بررسي قرار گيرد.
XS
SM
MD
LG