لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۴۰

بررسي جنبه هاي حقوقي و قانوني شرط اسلامي اذن ولي براي ازدواج دختران، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): مشاور استاندار تهران در امور بانوان گفته است که امروزه به دليل حضور دختران در جامعه و شناخت آنان از مردان، نيازي به اجازه پدر براي ازدواج وجود ندارد. فرين عاصمي در گفتگويي با محمد حسين آغاسي، حقوقدان، به جنبه هاي حقوقي و قانوني اين موضوع پرداخته است. فرين عاصمي (راديو فردا): مشاور استاندار تهران در امور بانوان با اشاره به افزايش حضور زنان و دختران در جامعه نسبت به قبل، کفته است که امروزه اجازه پدر براي ازدواج دختر جزو مسائل ضروري نيست و دختران نياز به حمايت کسي در ازدواج ندارند. وي معتقد است در گذشته به دليل نبود شناخت دختران از جنس مرد و عدم آگاهيشان از شرايط ازدواج، اجازه پدر واجب بوده است. محمدحسين آغاسي درباره امکان پذيرش چنين قانوني مي گويد: محمد حسين آغاسي (حقوقدان): اولا در مقررات فقهي و در قانون مدني صراحتا پيش بيني شده است که اگر دختري براي اولين بار ازدواج مي کند، يا به عبارتي باکره باشد و بخواهد ازدواج کند، رضايت پدر ضرورت دارد، يعني اگر که پدر رضايت ندهد، سردفتر ازدواج حق ثبت چنين ازدواجي را نخواهد داشت و اين ازدواج قابل ابطال است که متاسفانه عواقب و نتايج بسيار ناراحت کننده اي در چنين مواردي وجود دارد. ازدواجي که در ايران مي شود، گاهي افراد به صورت عادي و ثبت نشده ازدواج مي کنند و مي توانند بروند اعلام بکنند که ما با هم ازدواج کرده ايم و اگر هر دويشان يک مطلبي را عنوان بکنند، دادگاه ها مجبورند بپذيرند و در مواردي که مي خواهند ثبت بکنند و رسما اين ازدواج در دفترخانه ازدواج ثبت بشود و براي آنان سند نکاحيه صادر بشود، سردفتر مجاز نيست بدون اجازه پدر چنين ازدواجي را ثبت بکند، چون اگر چنين کرد مرتکب تخلف شده است. من لازم مي دانم که يک مطلبي را هم اضافه بکنم که اگر کسي ازدواج خواست بکند و اين ازدواج را بدون ثبت در دفترخانه ازدواج بخواهد انجام دهد، باز آن هم جرم است و قابل تعقيب کيفري هم مي باشد. بنابراين اگر کسي ادعا بکند، يا عنوان بکند که بدون اذن پدر امکان ازدواج کردن هست، براي دختر باکره شدني نيست و ظاهرا بدون توجه به احکام قانون مدني چنين صحبتي را مطرح کرده است. ف.ع: آقاي آغاسي، به نظر شما صحبت هاي اين خانم مشاور استاندار چه واکنش هايي را در بر خواهد داشت؟ محمد حسين آغاسي: قاعدتا اگر که بخواهند جواب بدهند به مطالبي که گوينده چنين مطلبي عنوان کرده است و بخواهند پاسخ بدهند، هم توسط فقها و علماي علم دين مورد تعرض قرار مي گيرد صحبت هايشان، هم توسط محاکم قانوني. به اعتقاد من چنين صحبتي را اگر که در مجامع يا رسانه ها مطرح بکنند، ممکن است که موجب گمراهي کساني بشود که مي خواهند ازدواج بکنند و فکر مي کنند بدون اجازه پدر خودشان مي توانند اين کار را انجام دهند. اجازه بدهيد من مطلب ديگري را هم اضافه بکنم که اگر پدري مخالفت کرد با تمايل دخترش براي ازدواج با يک مرد و اين مخالفتش ناموجه بود، دختر مي تواند به دادگاه هاي خانواده مراجعه بکند و با تقديم دادخواست و معرفي مرد مورد علاقه و نظر خودش به طرفيت پدرش دعوايي را مطرح بکند براي اجازه ثبت ازدواج دائمش در دفترخانه. در اين جا دادگاه پدر را احضار مي کند و رسيدگي قضايي مي کندف اگر ديد که مخالفت پدر نامجه است، دادگاه به جاي پدر موافقت با اين ازدواج مي تواند بکند و يا مي تواند دعواي دختر را رد بکند به لحاظ مصالح آن دختر. بنابراين اين طور نيست که اگر پدري به صورت خودسر يا به عبارتي بدون توجيه اجتماعي مخالفت بکند با ازدواج دختر، دختر نتواند ازدواج بکند. مشاور استاندار تهران در امور بانوان گفت امروز به دليل حضور دختران در جامعه و شناخت آنها از مردان، نيازي به اجازه پدر براي ازدواج وجود ندارد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اظهارات مشاور استاندار تهران مبناي قانوني ندارد، زيرا نخستين ازدواج هردختري بدون اذن پدر يا ولي امكان پذير نيست و ثبت آن براي دفتر خانه مجازات دارد. وي مي افزايد در هرحال دختر مي تواند از مخالفت ناموجه پدر با ازدواج او با مردي مناسب به دادگاه خانواده شكايت كند.
XS
SM
MD
LG