لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۵۰

كاهش بهاي نفت در جهان


(rm) صدا |
با اعلام وجود نفت اضافي درانبارهاي آمريکا وافزايش واردات نفت اين کشور، قيمت هاي جهاني نفت که چند ماه است روبه کاهش گذارده است روزپنجشنبه به پائين ترين سطح خود رسيد. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): درلندن نفت خام برنت با 29 سنت کاهش، بشکه اي 38/25 دلار معامله شد، ودرهمان حال درنيويورک قيمت هربشکه نفت سبک 25 سنت کاهش يافت و به 78/26 دلار رسيد. قيمت هاي نفت خام درماه جاري 14 سنت کاهش يافته است. قيمت نفت خام نيويورک نيز درمقايسه با بشکه اي 99/39 دلار درجريان جنگ درعراق، 32 سنت کاهش يافته است. علت اين کاهش، به ميزان زيادي در رابطه با رفع نگراني ازبابت کمبود نفت درانبارهاي آمريکا است. طبق آمارهفته گذشته اداره اطلاعات انرژي آمريکا که روزچهارشنبه منتشرشد، افزايش موجودي نفت انبارهاي آمريکا، ناشي از واردات 8/10 ميليون بشکه نفت در روزبوده که رقم بي سابقه اي به شمارمي رود. پالايشگاه هاي آمريکا نيز درآستانه فصل زمستان توليد خود را 2/2 ميليون بشکه افزايش داده اند. تحليلگران ومعامله گران نفت پيش بيني مي کنند با انتشارآمار گاز طبيعي موجود درانبارهاي آمريکا در ساعت هاي ديگري در روزپنجشنبه، قيمت هاي نفت بيشترکاهش يابد. منابع صنعت نفت وگازاين هفته پيش بيني کردند ميزان گاز طبيعي موجود درانبارهاي آمريکا به حدود 95 ميليارد فوت مکعب افزايش يابد. تحليلگران بازارنفت مي گويند وضعيت کاهش قيمت ها ممکن است تا مدتي به همين صورت باقي بماند. معامله گران نفت پيش بيني کرده اند تند باد ايزابل که در نخستين ساعت هاي روزپنجشنبه کرانه هاي خاوري آمريکا را درهم کوبيد، تاثير محدودي بربازارهاي نفت داشته باشد. دوپالايشگاه کرانه هاي خاوري آمريکا پيشاپيش ورود تند باد، به عنوان اقدامي احتياطي توليد را متوقف کردند و حمل نفت ازبرخي لوله هاي نفت به تعويق افتاد. وضعيت درعراق نيزبه دنبال آتش گرفتن يک پالايشگاه همچنان متشنج است، هرچند صادرات نفت پالايشگاه عمده کرکوک که دردست تعميراست ادامه دارد. عراق درحال حاضر روزانه نزديک به يک ميليون بشکه نفت از راه جنوب صادرمي کند، اما اين ميزان همچنان پائين ترازسطح صادرات اين کشور در دوران پيش ازجنگ است. ادامه کاهش قيمت هاي نفت مي تواند سازمان اوپک را که کنترل حدود نيمي ازصادرات نفت جهان را دردست دارد، واداربه اتخاذ تصميماتي کند. با اين حال چند عضواين سازمان پيشتردرماه جاري اعلام کردند اوپک درنشست چهارشنبه آينده در وين، لزومي به تغيير سقف توليد خود نمي بيند. سقف توليد اوپک درحال حاضر به 4/25 ميليون بشکه در روز مي رسد. با اعلام وجود نفت اضافي درانبارهاي آمريکا وافزايش واردات نفت اين کشور، قيمت هاي جهاني نفت که چند ماه است روبه کاهش گذارده است روزپنجشنبه به پائين ترين سطح خود رسيد. درلندن نفت خام برنت با 29 سنت کاهش، بشکه اي 38/25 دلار معامله شد، ودرهمان حال درنيويورک قيمت هربشکه نفت سبک 25 سنت کاهش يافت و به 78/26 دلار رسيد. قيمت هاي نفت خام درماه جاري 14 سنت کاهش يافته است. قيمت نفت خام نيويورک نيز درمقايسه با بشکه اي 99/39 دلار درجريان جنگ درعراق، 32 سنت کاهش يافته است. علت اين کاهش، به ميزان زيادي در رابطه با رفع نگراني ازبابت کمبود نفت درانبارهاي آمريکا است. ادامه کاهش قيمت هاي نفت مي تواند سازمان اوپک را که کنترل حدود نيمي ازصادرات نفت جهان را دردست دارد، واداربه اتخاذ تصميماتي کند. با اين حال چند عضواين سازمان پيشتردرماه جاري اعلام کردند اوپک درنشست چهارشنبه آينده در وين، لزومي به تغيير سقف توليد خود نمي بيند. سقف توليد اوپک درحال حاضر به 4/25 ميليون بشکه در روز مي رسد.
XS
SM
MD
LG