لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۳۴

آيت الله منتظري: با ديکتاتوري مذهبي مخالفم


(rm) صدا |
کيوان حسيني (راديوفردا): آيت الله حسينعلي منتظري، در مصاحبه با روزنامه اسپانيايي ال پائيس، مي گويد: من با هرگونه ديکتاتوري مذهبي مخالفم. احمد رافت (راديوفردا): فرستاده ويژه روزنامه ال پائيس، مهمترين نشريه اسپانيا، به شهر قم، ابتدا از آيت الله حسينعلي منتظري مي پرسد: آيا شما به حضور مذهب در حکومت اعتقاد داريد؟ اين مرجع مذهبي در پاسخ مي گويد: اگر اين حضور به ديکتاتوري بيانجامد، صد در صد با آن مخالفم. آيت الله منتظري در ادامه مي افزايد: اگر اين حضور نتيجه اي چون آنچه ما در ايران با آن درگير هستيم به دنبال داشته باشد، من شديدا مخالف ادغام مذهب در حکومت هستم و اگر اين همزيستي به معناي دخالت علي خامنه اي در کليه امور کشور و زندگي مردم باشد، من به صراحت مي گويم که اصلا مخالف هرگونه حکومت مذهبي هستم و خواهان جدايي دين از سياست مي باشم. خبرنگار ال پائيس به آيت الله منتظري يادآوري مي کند که شخص او يکي از معماران جمهوري اسلامي حاکم بر ايران است. اين مرجع مذهبي در پاسخ مي گويد: زماني که ما در بدو انقلاب، مساله جمهوري اسلامي را مطرح کرديم، منظورمان نظارت يک مقام ارشد مذهبي بر قوانين بود و به هيچوجه دخالت در امور کشور را در نظر نداشتيم و قرار نبود مراجع در سياست خارجي، اقتصاد و يا حتي مسائل اجتماعي، دخالت روزمره داشته باشند. اداره امور مي بايستي به عهده کارشناسان گذارده مي شد و مذهب قرار نبود به هيچوجه در زندگي روزمره مردم دخالت کند، يا در فعاليت هاي سياسي، نقشي را به عهده گيرد. آيت الله منتظري در ادامه مي گويد: زماني که ما درگير نگارش قانون اساسي بوديم، به هيچوجه مساله تمرکز قدرت در دست يک نفر را در مقابل نداشتيم و برخي از نهادها نيز چون شوراي نگهبان، وظيفه شان نظارت بر انتخابات آزاد و جلوگيري از تقلب در انتخابات بود، و ما هرگز فکر نمي کرديم که اين شورا، جلوگيري از انتخابات آزاد را در دستور کار خود قرار دهد. رد صلاحيت کانديداهاي احراز مقام نمايندگي مردم، از سوي شوراي نگهبان، به گفته آيت الله منتظري، در تضاد کامل با قانون اساسي که در بدو انقلاب تهيه شد قرار دارد. آيت الله منتظري مي افزايد: اگر آزادي نباشد، مردم از کشور فرار مي کنند، مغزهاي جامعه به خارج پناه مي برند و در جامعه گسستگي به وجود مي آيد. دولت حاضر اگر مي خواهد دل مردم را به دست آورد، و از گسستگي جامعه جلوگيري کند، بايد از خود نرمش بيشتري نشان داده و صداي مخالفان را در نطفه خفه نکند. در خاتمه، در اشاره به عراق، آيت الله منتظري مي گويد: حکومت آينده اين کشور، نبايد اسلامي و نه چون نظام حاکم بر ترکيه، ضد مذهبي باشد. در عراق بايد دولتي تشکيل شود که ضمن در نظر گرفتن فرهنگ اسلامي کشور، حقوق ديگر اقليت هاي مذهبي و قومي را نيز در مد نظر داشته باشد. آيت الله منتظري مي افزايد: مردم عراق هرگز کمک آمريکا براي رهايي از حکومت صدام را فراموش نخواهند کرد، وليکن ادامه حضور نيروهاي خارجي در اين کشور مي تواند در نهايت مردم عراق را در مقابل آمريکا قرار دهد و اين به نفع آنها و به نفع مردم منطقه نيست. آيت الله حسينعلي منتظري، در مصاحبه با روزنامه اسپانيايي ال پائيس گفت که اگر حضور مذهب در حکومت، به ديکتاتوري مذهبي بيانجامد، با آن مخالف است. آيت الله منتظري افزود: اگر اين حضور به معناي دخالت رهبر جمهوري اسلامي در کليه امور کشور و زندگي مردم باشد، من به صراحت مي گويم که اصلا مخالف هرگونه حکومت مذهبي هستم و خواهان جدايي دين از سياست مي باشم. آيت الله منتظري گفت که وقتي در بدو انقلاب، مساله جمهوري اسلامي را مطرح کرديم، منظورمان نظارت يک مقام ارشد مذهبي بر قوانين بود و به هيچوجه دخالت در امور کشور را در نظر نداشتيم و قرار نبود مراجع در سياست خارجي، اقتصاد و يا حتي مسائل اجتماعي، دخالت روزمره داشته باشند. وي گفت که اداره امور مي بايستي به عهده کارشناسان گذارده مي شد و مذهب قرار نبود به هيچوجه در زندگي روزمره مردم دخالت کند، يا در فعاليت هاي سياسي، نقشي را به عهده گيرد.
XS
SM
MD
LG