لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۴۲

عضويت تركيه براي اتحاديه اروپا ساليانه 5 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): بنا به محاسبه يک موسسه پژوهشي مستقر درمونيخ درآلمان، عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا سالانه 5 ميليارد و200 ميليون يورو براي اين اتحاديه هزينه دربردارد. عباس ملكزاده (راديوفردا): ولف گانگ کويسر، پژوهشگر موسسه پژوهشي اوستروپا در مونيخ درمصاحبه اي با خبرگزاري آلمان گفت اگر ما معيارهائي را که هم اکنون براي محاسبه هزينه عضويت اعضاي اتحاديه اروپا به کارمي بريم مورد استفاده قراردهيم، مي توانيم تخمين بزنيم که ترکيه درآغازعضويت دراتحاديه اروپا، سالانه 5 ميليارد و 200 ميليون يورو براي اين اتحاديه هزينه به بارمي آورد. کويسر گفت براي دستيابي به اين نتيجه، فرضيه هاي متعددي را مورد بررسي قرارداده است. نخستين فرضيه اواين است که ترکيه تا 10 سال ديگر، يعني درسال 2013 آماده ملحق شدن به اتحاديه اروپا باشد. وي افزود اين مدتي معقول درمورد پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا به نظرمي رسد. اين اقتصاد دان درفرضيه دوم خود، ميزان توليد ناخالص داخلي ترکيه ظرف ده سال آينده را مبناي محاسبه کمک هاي خالص اقتصادي، ساختاري ومنطقه اي اتحاديه اروپا به نامزد عضويت دراين اتحاديه قرارداده است. طبق ارقام کويسر، توليد ناخالص داخلي ترکيه، سالانه 4 درصد افزايش مي يابد، درحالي که اقتصاد اتحاديه اروپا در دهه آينده سالانه 2 درصد رشد دارد. کشوري که به عضويت اتحاديه اروپا در مي آيد درآغاز عضويت، يارانه هائي معادل با 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي خود ازاتحاديه اروپا دريافت مي کند. اين يارانه ها بعدا به ميزان 3 درصد ونهايتا 4 درصد هنگام الحاق عملي به اتحاديه افزايش مي يابد. کويسر گفت امکان آن وجود ندارد که ازهم اکنون پيش بيني کند پيوستن ترکيه به اتحاديه چه وقت به کلي تکميل وتحقق خواهد يافت. به علاوه، درصدي که اينک دراتحاديه اروپا مبناي محاسبه است، مطابق طرح مالي اين اتحاديه است که اکنون درنيمه دوره خود قراردارد ودرپايان سال 2004 منقضي مي شود. قراراست اعضاي اتحاديه اروپا سال آينده طرح جديد مالي را براي سال هاي 2005 تا 2012 مورد بررسي قراردهند. به گفته اين اقتصاد دان، اين طرح همچنين مبتني برآن است که اتحاديه اروپا در نوامبرسال 2004 تصميم بگيرد گفتگوهاي خود را با ترکيه درمورد عضويت دراين اتحاديه آغازکند. محاسبات اين اقتصاد دان، بخشي از پژوهشي است که درحال حاضر درموسسه اوستروپا درباره آثاربالقوه عضويت ترکيه دردست انجام است. نتايج اين پژوهش قراراست درپايان سال جاري منتشر شود. ولف گانگ کويسر، پژوهشگر موسسه پژوهشي اوستروپا در مونيخ در مصاحبه اي با خبرگزاري آلمان گفت اگر ما معيارهائي را که هم اکنون براي محاسبه هزينه عضويت اعضاي اتحاديه اروپا به کارمي بريم مورد استفاده قراردهيم، مي توانيم تخمين بزنيم که ترکيه درآغازعضويت دراتحاديه اروپا، سالانه 5 ميليارد و 200 ميليون يورو براي اين اتحاديه هزينه به بار مي آورد.
XS
SM
MD
LG