لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۰۸

روزه سياسي اصلاح طلبان در اعتراض به وضعيت دوستان زنداني خود و عدم توجه به ديگر زندانيان سياسي


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): نيروهاي ناراضي و طرفدار اصلاحات در ايران مي گويند که به حرکت اعتراضي جديد خود يعني اعتصاب غذا يا روزه سياسي، ادامه خواهند داد. اعلام روزه سياسي اصلاح طلبان در اعتراض به ادامه حبس دوستان و همکارانشان در زندان هاي ايران است، اما آنگونه که يکي از فعالان مخالف جمهوري اسلامي در آلمان، به شهرام ميريان مي گويد، مشکل روزه داران سياسي اصلاح طلب در ايران اين است که تنها به وضعيت همقطارانشان توجه مي کنند و کاري با فعالين زنداني که وابسته به جناح اصلاح طلب نيستند، ندارند. بهرام بيگدلي (سخنگوي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان): ما از روزه سياسي در ايران چه توسط دانشجويان، چه توسط اعضاي حزب مشارکت اصلاح طلبان در ايران در جهت طرح مساله زندانيان سياسي، دفاع از آنها، بهتر شدن شرايطشان، انجام شده و انجام خواهد شد، پشتيباني مي کنيم. هر حرکتي در اين جهت قابل پشتيباني هست. در عين حال نکاتي را هم در کنار اين مساله بايد ذکر کرد. يکي اين مساله هست که اصلاح طلبان هميشه زنداني سياسي را در لغت نامه شان، عبارت از زندانيان سياسي اصلاح طلب و در اين حرکت خاص هم به طور مشخص، آقاي عبدي مطرح است. آقاي عبدي زنداني سياسي است، بايد از او هم دفاع شود، ولي مساله سر اين است که حداقل برخورد اين دوستان متاسفانه حتي طرف آقاي زرافشان، آقاي محمدي يا آقاي باطبي يا آقاي پورزند، آقاي امير انتظام و ديگران هم مساله نمي رود، چه برسد به بسياري از زندانيان سياسي ديگر. مساله اي که هست، ما اميدواريم که اين روزه سياسي بهانه اي نباشد براي گرم کردن تنور انتخابات. يعني پيگيرانه به پيش برود. ما مي دانيم که دوستاني که اين حرکت را سازمان دادند، خودشان به خوبي مي دانند و اعلام هم کردند که اصلاحات در ايران به بن بست رسيده است. از اين نظر، اميد ما اين است که اين حرکت در قدمهاي بعدي جدي تر پيگيري شود. شرايط جهاني طوري است که حرکات خيلي جدي تري در ايران مي شود، به خصوص در ايران مي شود. ببينيد چه به سر زندانيان سياسي مي آيد. دانشجويي مثل آقاي طياري. بعد از سه ماه، به قول وکيلش، آقاي سلطاني، بعد از سه ماه که در زندان انفرادي بوده، بدون اينکه وکيل اين رو يک بار هم ديده باشد، در دادگاه حاضر مي شود. باز هم وکيل اجازه حضور در دادگاه را ندارد. به ايشان گفته مي شود که ايشان اعتراف کردند و تقاضاي بخشش کردند. اين است وضعيت زندانيان سياسي در ايران. آقاي عباس عبدي با تهديد خانواده اش، تهديد همسرش، مجبور مي شود ابراز ندامت کند و غيره و ذلک، و در اين شرايط، دوستان ما در ايران با اعلام روزه سياسي، حرکتي را مي خواهند شروع کنند. اگر در حد شروع، يک قدري حرکت کمي هايي دارد، اين را مي شود فعلا پذيرفت. ولي اگر در روندش تغييري نکند، اين حرکت هم مثل ساير حرکت ها به فشار جدي منجر نخواهد شد. نيروهاي ناراضي و طرفدار اصلاحات در ايران گفتند که به حرکت اعتراضي جديد خود يعني اعتصاب غذا يا روزه سياسي، ادامه خواهند داد. اعلام روزه سياسي اصلاح طلبان در اعتراض به ادامه حبس دوستان و همکارانشان در زندان هاي جمهوري اسلامي است. دکتر بهرام بيگدلي، سخنگوي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که هر حرکتي در جهت بهبود وضعيت زندانيان سياسي قابل پشتيباني است، اما اصلاح طلبان هميشه زنداني سياسي را در لغت نامه شان، عبارت از زندانيان سياسي اصلاح طلب مي دانند و در اين حرکت خاص هم به طور مشخص، آقاي عبدي مطرح است. وي مي گويد که اميدواريم که اين روزه سياسي بهانه اي نباشد براي گرم کردن تنور انتخابات و پيگيرانه به پيش برود.
XS
SM
MD
LG