لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۱۵

دختران روساي حكومت هاي قزاقستان و ازبكستان وارد عالم سياست شده اند


(rm) صدا |
به گزارش راديواروپاي آزاد، راديوآزادي، درآسياي مرکزي که به طورسنتي به وسيله مردان اداره مي شود، از دختران روساي جمهوري قزاقستان و ازبکستان به عنوان رهبران آينده اين کشورها نام برده مي شود. به گزارش بروس پاني ير گزارشگر راديواروپاي آزاد، راديوآزادي، دريغه نظربايف و گلنورا کريم اوف، دختران بزرگ روساي جمهوري قزاقستان وازبکستان هستند. با وجود آن که هيچ کدام ازآن ها نقش عمده اي در زندگي سياسي نداشته اند، هردو به صورت ستاره هائي درکشورهاي خود درآمده اند. دريغه نظربايف، دخترنورسلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان که چهل سال دارد، دير زماني است که چهره شناخته شده اي درميان مردم است. اوچندين سال سرپرستي خبرگزاري دولتي کابار قزاقستان را برعهده داشته است. اوگهگاهي درمناسبت هائي درمصاحبه با رسانه هاي اين کشورنسبت به مسائل سياسي ابرازنظر مي کرده واخيرا رهبري نهضت اجتماعي عصار به معناي همگي را برعهده گرفته است. چندي پيش درماه جاري خانم نظربايف به گونه غيرمنتظره اي درشهرصنعتي پاولودار اعلام کرد نهضت او تبديل به يک حزب سياسي مي شود. وي گفت آينده قزاقستان دردست افراد جوان است ونهضت عصار، کمک به نيازمند ترين وفقيرترين افراد جامعه را مورد توجه قرارخواهد داد. خانم نظربايف درجريان ديدارهفته گذشته خود ازشهر ترکستان اين موضوع را که حزب او براي خدمت به احتياجات پدرش تاسيس شده است، تکذيب کرد. خانم نظربايف دراين مورد گفت: من درجريان تاسيس يک حزب جديد سياسي، هرگزدفاع ازپدرم پرزيدنت نظربايف را دربرابرحملات رقبايش هدف قرارنداده ام. خيلي ساده مي توان گفت او نيازي به چنين کمکي ندارد. اگر دريغه نظربايف قصد پيشروي درصحنه سياسي را داشته باشد، بايد از رسوائي که ازآن به عنوان قزاق گيت نام برده مي شود، فاصله بگيرد. قزاق گيت تحقيقاتي جنائي است که ازسوي آمريکا به عمل مي آيد ودر رابطه با پرداخت غيرقانوني ده ها ميليون دلار به وسيله کنسرسيوم هاي نفتي غرب به مقامات بلند پايه قزاقستان، ازجمله خانواده نظربايف است. گلنورا کريم اوف بزرگترين دختراسلام کريم اوف رئيس جمهوري بيمارازبکستان که 31 سال دارد، درماه اوت گذشته هنگامي که گزارش هائي درباره او به عنوان يک فرد ثروتمند وهمچنين ازدواج او با صديق صفايوف وزيرامورخارجه ازبکستان منتشرشد، ناگهان زيرنورافکن رسانه هاي همگاني رفت. وزارت امورخارجه ازبکستان اين گزارش ها را تکذيب ودرعين حال توصيه کرد که انتشارگزارش هائي درباره نزديکان رئيس جمهوري کارصحيحي نيست. خانم کريم اوف اخيرا به عنوان مشاورسفيرازبکستان درمسکو تعيين شده است. همين انتصاب، باعث انتشارگزارش هائي درباره خواست گلنورا کريم اوف شد درمورد ورود به جهان سياست شد. باهودير چيگاتوي، يک تحليلگرسياسي ازبک، مي گويد انتصاب خانم کريم اوف که تحصيل کرده مدرسه بازرگاني هاروارد است، نخستين گام در راه پيشرفت سريع او در رده هاي سياسي است. آقاي چيگاتوي دراين مورد گفت: من تصورمي کنم تعيين گلنورا کريم اوف درسفارت فدراسيون روسيه، گامي است که تغييرات آينده جامعه سياسي را زير نورافکن مي برد. آن هائي که اورا به اين پست منصوب کردند، هدف روشني داشته اند. هدف آن ها اين است که او به عنوان سفير روسيه تعيين شود ودرسال 2005 وزيرامور خارجه شود ودرسال 2007 نامزدي او براي تصدي پست رياست جمهوري ويا نخست وزيري اعلام گردد. با اين حال آتانزار عارف اوف دبيراول حزب ارک دمکراتيک که حزب مخالف ازبکستان است، بلند پروازي هاي سياسي خانم کريم اوف را جدي ترتلقي کرده وسابقه سياسي اورا، نشانه ديگري ازفساد رژيم دانسته است. آقاي عارف اوف دراين باره گفت: من نسبت به يک چيزاطمينان دارم. مقامات ما ازآغازاستقلال، رژيم خود را برمبناي دروغ استوارساخته اند. به همين جهت ما معتقديم ترقي سياسي کريم اوف، تاييدي برآغازپايان رژيم است. به گزارش راديواروپاي آزاد، راديوآزادي، درآسياي مرکزي که به طورسنتي به وسيله مردان اداره مي شود، از دختران روساي جمهوري قزاقستان و ازبکستان به عنوان رهبران آينده اين کشورها نام برده مي شود. به گزارش بروس پاني ير گزارشگر راديواروپاي آزاد، راديوآزادي، دريغه نظربايف و گلنورا کريم اوف، دختران بزرگ روساي جمهوري قزاقستان وازبکستان هستند. با وجود آن که هيچ کدام ازآن ها نقش عمده اي در زندگي سياسي نداشته اند، هردو به صورت ستاره هائي درکشورهاي خود درآمده اند. دريغه نظربايف، دخترنورسلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان که چهل سال دارد، دير زماني است که چهره شناخته شده اي درميان مردم است. اوچندين سال سرپرستي خبرگزاري دولتي کابار قزاقستان را برعهده داشته است. اوگهگاهي درمناسبت هائي درمصاحبه با رسانه هاي اين کشورنسبت به مسائل سياسي ابرازنظر مي کرده واخيرا رهبري نهضت اجتماعي عصار به معناي همگي را برعهده گرفته است. گلنورا کريم اوف بزرگترين دختراسلام کريم اوف رئيس جمهوري بيمار ازبکستان که 31 سال دارد، اخيرا به عنوان مشاورسفيرازبکستان درمسکو تعيين شده است. همين انتصاب، باعث انتشارگزارش هائي درباره خواست گلنورا کريم اوف شد درمورد ورود به جهان سياست شد.
XS
SM
MD
LG