لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۳۳

آخرين گزارش ها از عراق: خاكسپاري عقيله الهاشمي


(rm) صدا |
درحالي که سازمان ملل متحد اعلام کرد به دنبال حمله انتحاري به مقراين سازمان دربغداد تعداد بيشتري ازکارکنان خود را ازعراق فرا مي خواند، مقامات وشخصيات هاي عراقي روزجمعه درمراسم ياد بود عقيلة الهاشمي عضو شوراي حکومتي عراق که دريک حادثه سوء قصد کشته شد، شرکت کردند. امير آرمين (راديو فردا): ديپلمات هاي مقيم عراق ومقامات وسايرشخصيت هاي اين کشور روز جمعه در مراسم ياد بود عقيلة الهاشمي عضو شوراي حکومتي عراق که روز پنجشنبه جان خود را ازدست داد، شرکت کردند. قراربود خانم هاشمي اين هفته جزو هيات نمايندگي عراق عازم نيويورک براي شرکت دراجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد شود. اعضاي خانواده خانم هاشمي جسد اورا درتابوتي که با پرچم عراق پوشانده شده بود به شوراي حکومتي عراق حمل کردند وهمکاران اوگفتند مرگ او، عزم و تصميم شورا را درانجام وظايف خود تضعيف نخواهد کرد. در همين حال سازمان ملل متحد روزپنجشنبه عده ديگري ازکارکنان خود را از عراق احضارکرد. يک سخنگوي اين سازمان دربغداد اعلام کرد حدود يک سوم از42 کارمند بين المللي باقي مانده درعراق، ظرف چند روزآينده اين کشور را ترک مي گويند. ترور عقيلة الهاشمي واقدام سازمان ملل متحد درفراخواندن تعداد ديگري از کارکنان خود درسازمان ملل متحد، شکست ديگري درکوشش هاي آمريکا براي شتاب بخشيدن به روند تشکيل يک دولت معتبرعراقي وکسب حمايت بيشتر بين المللي براي بازسازي عراق تلقي مي شود. درهمين حال ارتش آمريکا اعلام کرد درجريان حمله با خمپاره به يک بازار شهر بعقوبه واقع درشمال شرقي بغداد درشامگاه پنجشنبه، 8 عراقي کشته و بيش از 15 نفرمجروح شدند. بعقوبه محلي براي فعاليت هاي چريکي شناخته شده است. به گفته سخنگوي ارتش آمريکا دراين حمله هيچ گونه آسيبي به نيروهاي آمريکا وارد نيامد. افراد محلي مي گويند اگراين حمله در روزکه عده به مراتب زياد تري به بازار تردد مي کنند روي داده بود، تعداد بيشتري کشته مي شدند. در شهر نفت خيز کرکوک درشمال عراق نيز، به گفته ارتش آمريکا، حمله با نارنجک به يک خودرو نظامي آمريکا، به کشته شدن يک سرباز ومجروح شدن دو نفر منجرشد. با کشته شدن اين سربازآمريکائي ، جمع سربازان آمريکائي که از اول ماه مه تاکنون درحملات چريکي کشته شده اند، به 80 نفر رسيد. اول ماه مه تاريخي است که پرزيدنت بوش پايان عمليات عمده نظامي را درعراق اعلام کرد. رئيس جمهوري آمريکا خواستاراعطاي نقش بزرگتري به سازمان ملل متحد در عراق، دربرابر کمک هاي بيشتربين المللي ازلحاظ اعزام نيرو و تامين هزينه است. اما کاهش کارکنان سازمان ملل متحد درعراق، اين خواست را با مشکل مواجه مي کند. منابع سازمان ملل متحد مي گويند کوفي عنان دبيرکل اين سازمان خواستار خروج کليه کارکنان سازمان ازعراق بوده است، اما کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا مراتب نگراني خود را ازچنين تصميمي ابرازداشته است. درحالي که سازمان ملل متحد اعلام کرد به دنبال حمله انتحاري به مقراين سازمان دربغداد تعداد بيشتري ازکارکنان خود را ازعراق فرا مي خواند، مقامات وشخصيات هاي عراقي روزجمعه درمراسم ياد بود عقيله الهاشمي عضو شوراي حکومتي عراق که دريک حادثه سوء قصد کشته شد، شرکت کردند. درهمين حال ارتش آمريکا اعلام کرد درجريان حمله با خمپاره به يک بازار شهر بعقوبه واقع درشمال شرقي بغداد درشامگاه پنجشنبه، 8 عراقي کشته و بيش از 15 نفرمجروح شدند. درشهرنفت خيز کرکوک درشمال عراق نيز، به گفته ارتش آمريکا، حمله با نارنجک به يک خودرو نظامي آمريکا، به کشته شدن يک سرباز و مجروح شدن دونفر منج رشد.منابع سازمان ملل متحد مي گويند کوفي عنان دبيرکل اين سازمان خواستارخروج کليه کارکنان سازمان ازعراق بوده است، اما کولين پاول وزيرامور خارجه آمريکا مراتب نگراني خود را ازچنين تصميمي ابرازداشته است.
XS
SM
MD
LG