لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۹:۲۷

تلاش آمريكا براي بسيج نيروهاي بيشتر در عراق


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): با بی نتيجه ماندن تلاش های پرزيدنت بوش درمورد ترغيب سايرکشورها به اعزام نيروهائی به عراق، وزارت دفاع آمريکا هزاران سرباز تازه نفس را برای عزيمت به عراق فراخوانده است. امير آرمين(راديو فردا): وزارت دفاع آمريکا روزجمعه اعلام کرد دو تيپ از افراد گارد ملی ارتش آمريکا مرکب از 10 هزارسرباز را برای استقرار درعراق به حال بسيج درآورده است. اعلام وزارت دفاع تنها چند روزپس ازآن صورت گرفت که پرزيدنت بوش به اميد آن که به جای آمريکا سايرکشورها اعزام نيروهائی را به عراق تعهد کنند، گفتگوهائی با برخی ازاعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عمل آورد. اميدواری های آمريکا درمورد اين که ترکيه، کره جنوبی، هند وپاکستان برای کمک به حضورنظامی آمريکا درعراق نيروهائی به اين کشوراعزام دارند، تا به حال به جائی نرسيده است. درنتيجه، وزارت دفاع آمريکا احضارنيروهائی برای اعزام به عراق را مورد توجه قرارداد. با اين وجود، رئيس جمهوری آمريکا روزشنبه اظهارداشت نسبت به سطح حمايت بين المللی ازکوشش های آمريکا درعراق خوشوقت است. آقای بوش که به دنبال ديداربا ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه باخبرنگاران صحبت می کرد، گفت من قبول دارم که برخی ازکشورها به علت فقدان يک قطعنامه سازمان ملل متحد، تاکنون نتوانسته اند دراعزام نيرو به عراق مشارکت کنند. ما کوشش می کنيم قطعنامه رضايت بخشی دراين مورد به تصويب سازمان ملل متحد برسد. ما همين امروز نيزگفتگوهائی دراين باره به عمل آورديم. مقامات آمريکا می گويند تا زمان بازگرداندن حاکميت عراق به مردم اين کشور، نيروهای خارجی بايد درعراق باقی بمانند. با اين حال انتقاد ازاين کار درداخل آمريکا افزايش می يابد. درهمين حال خانواده های گارد ملی ونيروهای ذخيره آمريکا مبارزاتی را برای بازگرداندن اعضای خانواده های خود ازعراق به آمريکا آغازکرده اند. درجريان يکی ازاين مبارزات در روزشنبه، خانواده های نظاميان آمريکا موفق به جمع آوری 11 هزار و182 امضا شدند. روزسه شنبه 10 هزار و38 امضا جمع آوری شده بود. وزارت دفاع آمريکا برای نخستين بار از زمان جنگ ويتنام، ترتيبی داده است که سربازان آمريکائی مستقردرعراق، با دوهفته مرخصی به آمريکا بازگردند. گروه های اوليه ای که به آن ها مرخصی داده شد بود، طی مراسمی به آمريکا بازگشتند. هم اينک آمريکا دارای حدود 118 هزارسرباز و بريتانيا دارای 10 هزار سربا زدر عراق هستند. لهستان نيز يک نيروی چند مليتی 9 هزارنفری را درعراق فرماندهی می کند. با بی نتيجه ماندن تلاش های پرزيدنت بوش درمورد ترغيب سايرکشورها به اعزام نيروهائی به عراق، وزارت دفاع آمريکا هزاران سرباز تازه نفس را برای عزيمت به عراق فراخوانده است. وزارت دفاع آمريکا روزجمعه اعلام کرد دو تيپ از افراد گارد ملی ارتش آمريکا مرکب از 10 هزارسرباز را برای استقرار درعراق به حال بسيج درآورده است. اميدواری های آمريکا درمورد اين که ترکيه، کره جنوبی، هند وپاکستان برای کمک به حضورنظامی آمريکا درعراق نيروهائی به اين کشوراعزام دارند، تا به حال به جائی نرسيده است. درنتيجه، وزارت دفاع آمريکا احضارنيروهائی برای اعزام به عراق را مورد توجه قرارداد. وزارت دفاع آمريکا برای نخستين بار از زمان جنگ ويتنام، ترتيبی داده است که سربازان آمريکائی مستقردرعراق، با دوهفته مرخصی به آمريکا بازگردند. گروه های اوليه ای که به آن ها مرخصی داده شد بود، طی مراسمی به آمريکا بازگشتند. هم اينک آمريکا دارای حدود 118 هزارسرباز وبريتانيا دارای 10 هزارسربازدرعراق هستند. لهستان نيز يک نيروی چند مليتی 9 هزارنفری را درعراق فرماندهی می کند.
XS
SM
MD
LG