لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۰۷

جبران کسري بودجه دولت جمهوري اسلامي از طريق کاهش ارائه خدمات و افزايش فشار به مردم


(rm) صدا |
در حالي كه تنها شش ماه از سال 82 مي گذرد، منابع رسمي از كسري چهار هزار ميليارد ريالي بودجه امسال خبر مي دهند. احمد رمضانپور، نماينده و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه گفت: درحالي كه دولت برروي منابع غير واقعي درآمد حساب كرده است، در مقابل با هزينه هاي واقعي خود مواجه شده است. وي با اشاره به اينكه دولت قادر به كاهش هزينه هاي خود نيست، تصريح كرد دولت در اكثر موارد كسري بودجه خود را با كاهش ارائه خدمات و تاسيسات به مردم جبران مي كند. رمضانپور در ادامه به عدم اختيار دولت در استفاده از مازاد درآمد نفت اشاره كرد و گفت: در حالي كه دولت در شش ماه نخست سال با مازاد درآمد نفتي روبرو بوده، در حال حاضر قادر به جبران بودجه خود از اين طريق نمي باشد. وي در ادامه اظهار داشت در بودجه امسال مقرر شده بود كه دولت 14 هزار ميليارد ريال از طريق واگذاري شركتهاي دولتي درآمد كسب كند، اما به گفته اين نماينده مجلس از ميزان 14 هزار ميليارد، تنها 600 ميليارد ريال محقق شده است. رمضانپور ناكامي دولت در واگذاري سهام دولتي را به دليل مقاومت وزارتخانه هاي اقتصادي خواند و افزود دولت به جاي اصلاح وزارتخانه هاي اقتصادي، كسري بودجه خود را با وارد آوردن فشار به مردم جبران مي كرده است. وي ابراز اميدواري كرد با اعطاي مسئوليت خصوصي سازي به وزارت اقتصادي، موجب سرعت بخشيدن به اين فرآيند حياتي شود. در حالي كه تنها شش ماه از سال 82 مي گذرد، منابع رسمي از كسري چهار هزار ميليارد ريالي بودجه امسال خبر مي دهند. احمد رمضانپور، نماينده و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه گفت که درحالي كه دولت جمهوري اسلامي برروي منابع غير واقعي درآمد حساب مي‌كرد، در مقابل با هزينه هاي واقعي خود مواجه شده است. وي با اشاره به اينكه دولت قادر به كاهش هزينه هاي خود نيست، تصريح كرد که دولت در اكثر موارد كسري بودجه خود را با كاهش ارائه خدمات و تاسيسات به مردم جبران مي كند.
XS
SM
MD
LG