لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۸:۴۸

تاثير اهداي جايزه نوبل صلح نوبل به شيرين عبادي در تعيين سرنوشت ايران، از ديد يك دوست و همكار حقوقدان


(rm) صدا |
مهر انگيز كار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، دوست نزديك و همكار خانم شيرين عبادي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد ايشان شايسته دريافت اين جايزه بودند. من به عنوان يك شاهد عيني در اين مورد داوري مي كنم چون در طول زندگي نسبتا طولاني كه داشتم دوستاني طولاني با ايشان داشتم و زن شجاعي بودند همواره كه دفاع و وكالت از متهميني را برعهده مي گرفت كه در جو اختناق آميز ايران بسيار خطرناك بود. بنابراين بايد اولين حرف را در باره شايستگي ايشان زد و احساس من مثل احساس هر ايراني، غرور است و افتخار. من اين جايزه را يك جايزه سمبوليك مي دانم كه به تمام ايرانياني داده شده كه دلشان مي خواهد در فضاي كشور خود ضوابط جهاني حقوق بشر براي قانونگذاري و براي سياست گذاري جايگزين هر نوع ضابطه ديگري بشود و ضوابط ديني جدا شود از ضوابطي كه لازم است در يك جامعه دمكراتيك استوار شود. ليلي صدر (راديوفردا): شما فكر ميكنيد كه پيامد بردن جايزه صلح نوبل توسط خانم عبادي تا آنجا كه به پيشبرد امر حقوق بشر و حقوق زنان مربوط مي شود، چه خواهدبود؟ دكتر مهرانگيز كار: به نظر من تاثيرش بسيار مثبت است نه فقط در امر حقوق زن، بلكه اصلا در تعيين تكليف وضعيت ايران در تعيين سرنوشت ايران و نشان دهنده اين است كه زنان ايران و مردان ايران در طول اين 24 سال با وجود مشكلات بسيار زيادي كه تحمل كردند، همچنان بر آرمان هاي قديمي خود كه رسيدن به دمكراسي است پايبند بودند و از ميان آنها قهرماناني برجسته شدند كه خانم شيرين عبادي يكي از چهره هاي شاخص در ميان آن ها است. دكتر مهر انگيز كار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، دوست نزديك و همكار خانم شيرين عبادي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد به نظر من تاثير اهداي جايزه صلح نوبل به خانم دكتر شيرين عبادي، بسيار مثبت است نه فقط در امر حقوق زن، بلكه اصلا در تعيين تكليف وضعيت ايران در تعيين سرنوشت ايران و نشان دهنده اين است كه زنان ايران و مردان ايران در طول اين 24 سال با وجود مشكلات بسيار زيادي كه تحمل كردند، همچنان بر آرمان هاي قديمي خود كه رسيدن به دمكراسي است پايبند بودند و از ميان آنها قهرماناني برجسته شدند كه خانم شيرين عبادي يكي از چهره هاي شاخص در ميان آنان است.
XS
SM
MD
LG