لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۶:۲۹

نظر نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر درباره اهداي جايزه صلح به شيرين عبادي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): دکتر عبدالکريم لاهيجي در گفتگو با جمشيد زند از راديو فردا مي گويد: بر اساس مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر، صلح از مسير حقوق بشر مي گذرد و تا زماني که حقوق انسان مورد تجاوز قرار مي گيرد، دنيا نمي تواند روي صلح به خود ببيند. شيرين عبادي زندگي خود را وقف زندگي به خصوص قشرهاي ستم ديده جامعه کرده است. اعطاي جايزه به شيرين عبادي را بايد از اين منظر هم ديد. دکتر عبدالکريم لاهيجي: مردم ايران بايد توجه داشته باشند که اين پاداش و اين ارزش نهادن جامعه بين المللي به شيرين عبادي که مهمترين جايزه آزادي و حقوق بشر را به او داده اند، به اعتبار اين است که شيرين عبادي 20 سال زندگي خودش را وقف حمايت از حقوق مردم ايران، به خصوص قشرهاي ستم ديده يعني چه بچه ها و اطفال، چه زن هاي ايران، و بالاخره زنداني ها، خانواده هاي قتل هاي سياسي ... يعني ببينيد، در طي اين سال هاي اخير هر پرونده اي بوده که در آن خطر بوده شيرين حاضر بوده است. چه به عنوان وکيل پرستو و آرش فروهر، چه به عنوان وکيل پدر و مادر دانشجويي که در حمله به دانشگاه کشته مي شود. يعني هميشه چه به عنوان مسئول انجمن دفاع از حقوق کودک که هميشه شيرين در آن قسمت هميشه در پايه گذاري اين انجمن، چه در ادامه کارش دفاع از حقوق اطفال بي سرپرست، دفاع از حقوق تمام قشرهايي که در هر حال متاسفانه در شرايط کنوني ايران که هيچ حتي مي توانم بگويم که در دنياي کنوني کمتر مدافع داشته اند. اين جا است که بر اساس مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر که مي گويد که صلح بايد از مسير حقوق بشر بگذرد و تا زماني که حقوق انسان ها در معرض تجاوز است، در معرض سوء استفاده قدرت ها و حکومت ها است، دنيا نمي تواند روي صلح ببيند، ما مي فهميم که چرا اين جايزه به شيرين عبادي داده شده است و چرا اين جايزه را در ارتباط با وضع کنوني صلح در دنيا به يک مبارز حقوق بشر مي دهند. جمشيد زند (راديو فردا): به نظر شما اين واکنشي که از طرف دولت و رهبران جمهوري اسلامي نسبت به اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم عبادي شده است را چگونه بايد تعبير و تفسير کرد در شرايط ويژه؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: متاسفانه مسئولان حکومتي ايران طي 25 سال گذشته موقعيت هاي بسياري را براي استفاده از شرايط و مقتضيات بين المللي از دست داده اند. اين هم يک موقعيت تازه اي است، براي اين که شيرين عبادي اين جايزه را که گرفته فقط براي ايران نگرفته است، براي منطقه گرفته، براي تمام زن هاي دنيا گرفته است، براي تمام زن هاي مسلمان گرفته است، براي اين که ديروز در بيشتر مصاحبه هايي که با من يا شيرين عبادي خبرنگاران بين المللي مي کرده اند، مي گفتند که اين براي نخستين بار است که يک زن مسلمان صلح نوبل را مي برد. بنابراين حکومت جمهوري اسلامي اگر يک مقدار منطق داشت، مي فهميد که الان بهترين موقعيت است که از اين فرصت استفاده بکند ونه تنها از شيرين عبادي حمايت کند، بلکه شيرين عبادي را به عنوان افتخار خودش، به عنوان سمبل مبارزات مردم براي حقوق بشر، براي دموکراسي، معرفي بکند. اگر آقاي خاتمي يک مقدار به عقيده من زيرکي داشت و من از جرات و شهامت مي گذرم، زيرکي داشت، مي توانست از اين موقعيت استفاده بکند، براي شيرين عبادي پيام بفرستد، و روز سه شنبه که شيرين عازم ايران است خودش به فرودگاه بيايد و آن جا به جهانيان نشان بدهد که به هر حال در داخل ايران هم از يک همچنين عناصري، از يک چنين شخصيت هايي، به چه گونه استقبال مي شود و چگونه مورد تکريم جامعه ايران است. ولي خوب، اين ديگر متاسفانه حکومت اسلامي به لحاظ نداشتن اين دور انديشي، به لحاظ نداشتن زيرکي سياسي اين فرصت را هم مثل فرصت هاي ديگر از دست داده است، ولي خوشبختانه مردم ايران اين گونه فکر نمي کنند و فکر نخواهند کرد و من مطمئن هستم روز سه شنبه آينده در فرودگاه مهرآباد هزاران نفر از شيرين عبادي استقبال خواهند کرد، همچنان که در پاريس ما يک همچنين بدرقه اي براي شيرين ترتيب خواهيم داد. دكتر عبدالكريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا ميگويد: اين پاداش و ارزش گذاري جامعه بين المللي به شيرين عبادي، به اعتبار بيست سال كوشش مداوم او در زمينه حمايت از مردم به ويژه قشرهاي ستم ديده است. طي سالهاي اخير هر پرونده اي كه در آن خطر بود شيرين عبادي حاضر بود: به عنوان وكيل پرستو و آرش فروهر، بعنوان وكيل پدر و مادر دانشجويي كه در حمله به دانشگاه كشته شد، بعنوان مسئول امور دفاع از كودك. وي مي افزايد حكومت ايران بارديگر فرصتي را از دست خواهد داد كه در حمايت از حقوق بشر و آزادي ها، از شيرين عبادي استقبال به عمل آورد و او را سمبول مبارزات مردم ايران براي دمكراسي و آزادي معرفي كند. وي مي گويد انتظار مي رود هزاران نفر روز سه شنبه در فرودگاه تهران براي استقبال از شيرين عبادي اجتماع كنند.
XS
SM
MD
LG