لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۲

حقوق بشر تفسير بردار نيست و تنها يک حقوق بشر در سراسر دنيا وجود دارد : شيرين عبادي در مصاحبه با يك نشريه آلماني زبان


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): «دوران نفرت به سر رسيده است.» اين عبارت را خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در گفتگويي با مجله Spiegel گفته است. گزيده اي از اين گفتگو را از گزارشگر راديو فردا، شهرام ميريان مي شنويد: شهرام ميريان (راديو فردا): خبرنگار هفته نامه آلماني Der Spiegel در آغاز از چگونگي دريافت خبر مربوط به برنده شدن جايزه صلح نوبل مي پرسد و شيرين عبادي در پاسخ مي گويد: همين که يکي از اعضاي کميته نوبل از اسلو به او تلفن کرد، در شوک فرو رفت، چرا که اصلا نمي دانست نامش در ليست نامزدهاي جايزه صلح قرار دارد. شيرين عبادي در ادامه اين مصاحبه گفته هاي قبلي خود را تکرار مي کند و مي گويد: جايزه صلح نوبل به او تعلق ندارد، بلکه از آن همه کساني است که در راستاي مردم سالاري و حقوق بشر پيکار مي کنند، به ويژه کساني که در ايران در اين راه تلاش مي کنند. در ايران گروه ها و تشکل هاي اجتماعي فراواني وجود دارد که براي آزادي بيشتر و حقوق زنان و کودکان تلاش مي کنند. آن ها هم اينک مي توانند در خود جرات و جسارت بيشتري حس کنند. شيرين عبادي آن گاه ادامه مي دهد که در ايران کساني که در راستاي حقوق بشر پيکار مي کنند، آموخته اند که با ترس و وحشت زندگي کنند. وي ياد آور مي شود که تمامي اصلاحات در ايران مي بايستي به گونه اي مسالمت آميز عملي شود. دوران نفرت، خشونت، اختناق، و جنگ سپري شده است، از اين رو خواستار آن هستم که دولت ايران به حقوق بشر احترام بگذارد. خبرنگار Der Spiegel در اين جا مي گويد که بسياري از ايرانياني که در راه حقوق بشر مبارزه کرده اند هم اينک در زندان به سر مي برند و شيرين عبادي ضمن تاييد اين گفته، آرزو مي کند که همه زندانيان هرچه زودتر آزاد شوند و يادآور مي شود که از 20 سال پيش به اين سو در جهت کسب حقوق انسان ها مبارزه کرده و به اين خاطر محکوم نيز شده است، ولي با اين حال اميد خود را از دست نداده است. افزون بر اين، جايزه صلح نوبل به او انرژي و توان بيشتري بخشيده است که قاطعانه و مصممانه به اين پيکار ادامه دهد. شيرين عبادي در ادامه اين مصاحبه به قوانين تبعيض آميز که رو به سوي زنان در ايران دارد اشاره مي کند و مي گويد: تنها يک حقوق بشر در سراسر دنيا وجود دارد و اين حقوق نبايد در هر کشوري تفسير ويژه خود را دارا باشد. برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003 در گفتگو با مجله آلماني Der Spiegel که روز دوشنبه انتشار مي يابد سپس مي گويد: مبارزه در راه حقوق بشر مي بايستي در داخل هر کشور عملي شود و هيچ کشوري حق ندارد که خواسته هاي خود را به کشور ديگر تحميل کند. شيرين عبادي آن گاه به عراق و افغانستان مي پردازد و سپس مي پرسد: آيا در اين دو کشور حقوق بشر محترم شمرده مي شود؟ و آن گاه مي افزايد: تا زماني که نيازهاي اوليه مردم تامين نشود، دموکراسي و مردم سالاري سامان نمي گيرد. مردمان هر کشوري بايد از اين حق برخوردار شوند تا بدون خشونت و انقلاب، خود راهشان را پيدا کنند. شيرين عبادي در پاسخ پرسش ديگري به مجله آلماني Der Spiegel مي گويد: در فلسطين جنگي نابرابر وجود دارد و به اين خاطر خشونت ارتش اسرائيل را محکوم مي کند. در اين ميان عمليات انتحاري نيز مرا شوکه کرده است، به ويژه آن که اين عمليات با نام اسلام عملي مي شود. شيرين عبادي در پايان اين مصاحبه از اين که پاپ اعظم پيام شادباشي به وي ارسال داشته است ابراز خرسندي مي کند. خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در گفتگويي با مجله Spiegel گفت در ايران کساني که در راستاي حقوق بشر پيکار مي کنند، آموخته اند که با ترس و وحشت زندگي کنند. وي ياد آور شدکه تمامي اصلاحات در ايران ميبايستي به گونه اي مسالمت آميز عملي شود. دوران نفرت، خشونت، اختناق، و جنگ سپري شده است، از اين رو خواستار آن هستم که دولت ايران به حقوق بشر احترام بگذارد. شيرين عبادي با اشآره به به قوانين تبعيض آميز گفت: تنها يک حقوق بشر در سراسر دنيا وجود دارد و اين حقوق نبايد در هر کشوري تفسير ويژه خود را دارا باشد. تا زماني که نيازهاي اوليه مردم تامين نشود، دموکراسي و مردم سالاري سامان نمي گيرد. مردمان هر کشوري بايد از اين حق برخوردار شوند تا بدون خشونت و انقلاب، خود راهشان را پيدا کنند.
XS
SM
MD
LG