لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۳۶

ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا: اهميت اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي به تاثير آن بر روند مردمسالاري و آزادي در ايران


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): كميته نروژي صلح نوبل، جايزه صلح امسال را به شيرين عبادي، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در ايران داد. پس از دويست و دو سال كه از ايجاد جايزه نوبل مي گذرد، شيرين عبادي، نخستين ايراني و نخستين زن ايراني است كه اين جايزه را به خود اختصاص مي دهد. در خاورميانه و كشورهاي اسلامي نيز او نخستين زن برنده جايزه صلح نوبل است. خانم عبادي در واكنش به اعلام اين خبر گفت: اين جايزه به من اطمينان مي دهد كه راهي را كه براي پيشبرد حقوق بشر انتخاب كرده ام، راه درستي بوده است. خانم عبادي گفت اين جايزه فقط متعلق به من نيست. اين جايزه متعلق به تمام افرادي است كه در ايران و خارج از ايران براي آزادي حقوق بشر و صلح فعاليت مي كنند. در ميزگرد اين هفته از آقايان نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل مدافع در تهران، مهدي خان بابا تهراني، فعال سياسي در آلمان و محسن نژاد، فعال سياسي در كاليفرنيا دعوت كرديم تا درباره اهميت اين جايزه و تاثير آن بر روند جنبش دموكراسي و آزادي در ايران به گفتگو بنشينند. آقاي نعمت احمدي، اجازه بدهيد با اين سوال شروع كنيم كه به نظر شما در تصميم كميته جايزه نوبل به انتخاب خانم عبادي، چه عاملي نقش بيشتري داشته؟ نعمت احمدي: ببينيد من نمي خواهم خيلي محدود كنم به زن، مي خواهم به جامعه وكالت ايران و تقابلي كه جامعه وكالت در عرصه دفاع از فعالين سياسي، مطبوعاتي خصوصا از خرداد 76 به بعد كه يك مقدار فضاي سياسي خاصي در ايران حاكم شد، مي بينيم كه هزينه اي كه وكلا در اين مدت پرداختند، خود خانم سركار شيرين عبادي در موضع دفاع در پرونده اي، 5 ماه حبس بود و 5 سال محروم از وكالت در دادگاه بدوي حكم صادر شد عليه ايشان و درست همزمان بود با پرونده اي كه ايشان وكالتش را داشت در قتلهاي زنجيره اي و با تاسف مي بينيم كه خانم عبادي به جاي اينكه برود دفاع كند از پرونده قتلهاي زنجيره اي، خودش نياز پيدا مي كند كه يك وكيلي از او دفاع كند. اين وضع وكالت در ايران است كه باعث شد سركار خانم شيرين عبادي و اصولا محور وكالت به اعتقاد من و آن تقابلي كه با دستگاه قضايي پيدا كرده، مد نظر اعطا كنندگان جايزه صلح نوبل قرار بگيرد و ايشان برنده جايزه صلح نوبل شود. من البته دو بخشي كه سركار خانم عبادي در آنها فعالند و در ايران خيلي مشهود است، شايد انعكاس بيروني آن خيلي كمتر باشد، به خاطر اينكه از آن غفلت شده است، به آن مي پردازم. يكي خشونت عليه زنان و ديگري حقوق كودك. خانم شيرين عبادي حتي داراي يك کميته اي هستند كه از حقوق كودكان حمايت ميكند. در ايران كودك مظلومترين فرد است، خيلي اين را كسي بهش توجه نمي كند، كودكان تا سن 18 سالگي صغير محسوب مي شوند، هيچ جايي را نداريم از آنها حمايت كند و فرياد دادخواهي آنها هم به كسي نمي رسد اگر مورد آزار و اذيت قرار بگيرند، جايي را ندارند به آنجا مراجعه كنند. اينجا است كه خانم عبادي شروع كردند در اين زمينه فعاليت كردن، در اين زمينه كتاب نوشتند، كتابهاي ايشان مرجع است، ما در دانشگاه آنها را تعرفه مي كنيم و تدريس مي شوند، ايشان در اين دو بخش حقوق كودك و زنان هم فعالند، اين را هم من از عوامل مي دانم، به لحاظ اينكه كودك آزاري در ايران به صورت يك اپيدمي در آمده و نهادي هم نيست، به لحاظ اينكه مي گويند ولي قهري است و ولي حق دارد. به هر حال اين دو زمينه هم در عرصه داخلي از فعاليتهاي بسيار بالاي خانم عبادي بوده. م . ا : آقاي خان بابا تهراني شما فكر مي كنيد چه جنبه اي مهمترين نقش را داشته در برنده شدن ايشان؟ مهدي خان بابا تهراني: من فكر مي كنم مساله زن در ايران و حقوق بشر در كليت، در هيچ جاي منطقه الان پايمال نمي شود كه در ايران. اين درست است كه در افغانستان، در عراق، در اين كشور ها هم به صورت بسيار هولناكي حقوق بشر نقض مي شود، اما در ايران ما كه تا حدودي يك كشوري است به هر حال پيشرفته تر از كشورهاي خودش در اطراف، اين حقوق با خشن ترين شكل و وجهي نقض شده و خانم عبادي يكي از مدافعين حقوق بشر بود در ايران در بين وكلا كه حتي قرباني دفاع از حقوق بشر شد در ايران. در اينجا جا دارد من اشاره كنم كه دريافت جايزه از سوي خانم شيرين عبادي، صرف نظر از دليري شخصي ايشان و ايستادگي شان، بر مي گردد به جنبش زنان در ايران كه از بعد از انقلاب به اين سو يك لحظه در مقاومت و استقامت و مبارزه در راه حقوق زنان و حقوق كودكان از پا نايستادند. من فكر مي كنم خانم عبادي به عنوان نماينده جنبش زنان ايران اين جايزه را دريافت كرده و به حق هم اين جايزه را دريافت كرده. م . ا : آقاي نژاد شما كدام عامل را مهمتر مي بينيد؟ محسن نژاد: من فكر مي كنم عوامل تقريبا همين ها هستند، من فقط سعي ميكنم يك مقدار تفكيكش كنم. يكي اينكه ايشان يك خانم و يك زن هستند و در رژيمي هستند كه بيشترين ظلمها بر اينها رفته و همانطور كه توضيح دادند، زنها در مقابل اين توهين و ناروايي هايي كه بر آنها رفته، با نافرماني مدني به طور مداوم و مستمر، قد علم كردند. دوم اينكه ايشان فعال بودند در حوزه وكالت و حقوق كه ما مي دانيم حقوق در ايران هميشه پايمال بوده و هركسي به زعم خودش هر طور كه دلش خواسته تفسير كرده و چيزي كه در تمام كشورهاي دنيا است و اين كه حداقل حقوق مدني از يك ثابتيتي برخوردار است در ايران، هميشه دستخوش تنوع بوده و تفسير مي شده بوسيله قدرتمندان و هر طور كه دلشان خواسته اين حقوق مدني را براي خودشان تفسير مي كردند. و ديگر اينكه ايشان فعال آزاديهاي حقوق بشر بوده و در ايران حقوق بشر به طور عموم زير پا گذاشته شده، هم با آدمهايي كه دين متفاوتي با اسلام داشتند، متفاوت برخورد شده، همانطور ديگر اقشاري كه در واقع با حكومتيان همگون نبودند. يك نكته ديگري هم كه مهم است، جايزه نوبل در حوزه سياسي، هميشه به نقاطي كه خيلي داغ هستند در دنيا تعلق مي گيرد و دادن اين جايزه به يك خانم ايراني، آنهم در ايران، نشان مي دهد كه چقدر ايران در محور سياستهاي دنيا است. امروز عراق و آنطرف افغانستان يكي از محورهاي اصلي خبرها تقريبا در سراسر دنيا است و ايران در اين وسط در واقع يك مهره ايست كه مي تواند نقش بزرگي بازي كند و حقوق بشر در ايران يك مقوله اي است بسيار بسيار مهم و در واقع تقابل با رژيم فقها يك چيزي است كه عمده ميكند اين را، حتي در مساله صلح جهاني. م . ا : خيلي ممنون. آقاي خان بابا تهراني، البته در اينكه خانم عبادي به خاطر فعاليتهاي بشر دوستانه شان و كارهايي كه براي احقاق حقوق زن و كودك داشتند، مستحق يك چنين جايزه اي بودند، جاي بحث چنداني نيست. ولي آيا شما هم مثل آقاي نژاد با اين نظر موافقيد كه توجه جهاني به ايران در عرصه سياسي، سهم داشته در اين كه خانم عبادي بيشتر در كانون توجه قرار بگيرند؟ مهدي خان بابا تهراني: در اين مورد ترديد نكنيد كه ايران مورد توجه همه جهانيان است و مدتها است سخن از اين مي رود كه جهان تصميم به پيشبرد حقوق بشر در ايران به كمك جنبش دفاع از جنبش حقوق بشر در ايران و جنبش مردم سالاري در ايران دارد. از اين جهت انتخاب خانم عبادي در ايران به نظر من، بدعت كافي در آن منظور شده، و اينكه من خانم عبادي را شخصا مي شناسم و در چندين سخنراني خانم عبادي در اين چند سال گذشته در اروپا شركت داشتم و آخرين بار هم افتخار داشتم در كنفرانسي كه در لندن برپا شده بود و ما 5 سخنران بوديم، در كنار خانم عبادي شركت داشته باشم در اين كنفرانس، نظرات ايشان را مي شناسم، همان روزي كه آقاي حجاريان را مورد اصابت گلوله قرار دادند، دشمنان آزادي در ايران، با خانم عبادي من در بي بي سي ، دو بار من مصاحبه مطبوعاتي درباره خشونت در ايران داشتم، افكار خانم عبادي با وجودي كه ايشان فردي متدين و پايبند به دين اسلام است، جالب است. ايشان در همان زمان هم اين حرف را بيان كردند كه حقوق زن را ايشان، حقوق بشر مي دانند و به برابري حقوق زن و مرد و اصول مندرج در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اعتقاد كامل دارند، خواهان تضمين كامل حقوق قانوني زنان در خانواده و جامعه و رفع ستمهاي فرهنگي و سياسي و اجتماعي مبتني بر جنسيت عليه زنان و فراهم آوردن امكانات لازم براي رشد استعدادها و توانايي هاي زنان در همه عرصه هاي زندگي و فردي و اجتماعي هستند و بويژه از حقوق كودكان زبان بسته بي گناهي كه مورد تجاوز و آزار در ايران قرار مي گرفتند، ايشان با زباني شفاف، دفاع كردند. تمام اين مجموعه و بويژه ايشان يك فردي است كه از يك جامعه اسلامي مي آيد و الان در اين جوامع اسلامي به بهانه دين، دين سالاران در واقع حقوق انسان را به خشنترين وجهي نقض مي كنند، جاي داشته و به آگاهي هم اين جاي را به ايشان دادند كه ايشان به عنوان يك انسان برجسته که از حقوق انساني دفاع مي كند، با وجود متدين بودن، پايبند بودن به دين، ولي دين را امري شخصي مي داند، به ايشان اين جايزه را دادند و من فكر مي كنم خانم شيرين عبادي يكي از ستونها و سنگرهاي دفاع از حقوق انسان و مردم سالاري در منطقه خاورميانه و بويژه در كشور ايران خواهند بود و اين وظيفه را يقينا بر عهده خواهند گرفت. چون از آنجايي كه بنده ايشان ر ا فردي بسيار وظيفه شناس مي شناسم. م.ا: ممنون. آقاي نژاد، خانم عبادي در يکي از نخستين واکنش هايشان به همين خبر تاکيد داشتند بر اين که مردم ايران براي احقاق حقوق دموکراتيکشان بايد روي پاي خودشان بايستند. ولي شما اين جا چه توازني بين کمک هايي که جامعه بين المللي مي تواند بکند و آن تلاشي که مردم يک کشور (که حالا اين جا منظور ايران است) مي توانند داشته باشند؟ محسن نژاد: ببينيد، بسياري از جاها هست در دنيا که ما مي بينيم که مردمش تحت ستم هستند و تحت فشار هستند. اما تا زماني که جنبش واقعي در درون وجود نداشته باشد، مردم دنيا نه آن را مي بينند و نه مي توانند بشناسند. ملت ايران در اين بيست و چند ساله و شايد برگرديم به عقبتر، از زمان مشروطه به اين طرف، با تمام قوا در مبارزات آزادي خواهانه خود شرکت کرده است. اگر شما نگاه بکنيد، در خاور ميانه تقريبا حتي يک کشور پيدا نمي کنيد که به اندازه ايران سابقه مبارزه براي آزادي داشته باشد، هيچ کدام از اين کشورها يا مليت ها را پيدا نمي کنيد و اين هم سابقه تاريخي است و هم اين که الان ابعاد و ارزش هايي که ما در ايران داريم بسيار متفاوت هستند، حتي با همسايگان بلافصل خودمان. مي توانيم مقايسه بکنيم. مساله شووينيزم هم نيست، ماجراي مبارزه يک ملتي است که خودش را نشان داده است. اين مي تواند روي پاي خودش بايستد و مي تواند براي خودش و براي آزادي خودش بجنگد. به نظر من تمام دنيا هم متوجه اين نکته شده اند. از آمريکا بگيريم که همسايه بزرگ ايران شده است الان در شمال و جنوب و شرق و غرب، چه رسد به تمام کشورهاي اروپايي و جهان که استقلال ايران و استقلال ملت ايران و اين که خودگرداني و تصميم گيري خود ملت ايران را برايش اهميت قائل هستند و همين است که در واقع ايران را به عنوان يک مرکز محوري خبري در سراسر دنيا مطرح کرده است. نتيجتا اين بحث خيلي روشني است که مردم ايران مي دانند، مردم دنيا هم تا حدي فهميده اند که اين جنبشي است خود به خود، جنبشي است سر به خود، و خودش تصميم مي گيرد براي خودش. م.ا: متشکرم. آقاي احمدي، شما فکر مي کنيد که پيروزي خانم عبادي چه تاثيري مي تواند بر روند دموکراسي داشته باشد به طور عام و چه تاثيري به طور خاص با توجه به حرفه خانم عبادي مي تواند بر جامعه حقوقي ايران داشته باشد؟ نعمت احمدي: آن که تاثير خواهد داشت در روند حقوقي ايران و حمايتي که از وکلا خواهد شد، من باور دارم. يک واقعه و يک سرفصل است و يعني امر را در حيات سياسي کانون وکلا، جامعه وکلا، وحق دفاع بايد سرآغازي دانست به با يک پشتوانه بين المللي روبرو خواهد شد. اگر يک اندکي به دو سه سال گذشته ما فقط نگاه کنيم، قوه قضائيه ايران به شدت در جهت تضعيف جامعه وکالت بر آمد. علاوه بر اين که تعدادي از وکلا دستگير شدند، هم اکنون آقاي دکتر ناصر زرافشان در زندان است، و بقيه هم (مثل خود من) پرونده هايي را به انحاء مختلف برايمان مفتوح نگه داشته اند، در کنارش دستگاه قضائيه آمده يک مجموعه موازي اما وابسته به خودش را به اسم ماده 187 قانون توسعه سوم تصويب کرده است و يک سري وکلاي دولتي را براي بيرون راندن وکلاي مستقل (امثال خانم عبادي) دارد تربيت مي کند. اين وکلا وابسته به دستگاه قضائي هستند و هر ساله پروانه اشان را بايد در دستگاه قضائي تمديد کنند. طبيعي است که حق دفاع در ايران وضع آشفته اي پيدا کرده است. با اين وضعي که به وجود آمد، باور دارم اين پيام را حداقل دستگاه قضائي بايد بشناسد که به جامعه وکالت اين قدر بي مهري نکند و دموکراسي و مردم سالاري اول با امنيت قضائي صورت مي گيرد. اکر در يک جامعه اي امنيت قضائي باشد، ساير امنيت ها از امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، و امنيت اجتماعي از آن نشات مي گيرند و مورد حمايت قرار مي گيرند. باور دارم در اين جا يک حادثه بود، حادثه اي مبارک و ميمون و آن هم حاصل تلاش جامعه وکالت و تاثيري که خواهد گذاشت بر نظر جامعه جهاني که به اين طرف خواهد شد و دستگاه قضائي هم بالاجبار بايد بپذيرد که وکلا پشتوانه اي دارند، قدر کار وکلا دانسته مي شود، و از طرفي ساير همکاران ما هم در ايران خواهند پذيرفت که بار روي دوش هفت – هشت تا وکيل بيشتر نباشد. آن ها هم وارد اين عرصه بشوند، هر جا حقوق اجتماعي مورد تعدي قرار گرفت يا حقوق سياسي مورد تعدي قرار گرفت، عاشقانه وارد بشوند و آن را يک وظيفه اخلاقي، قانوني، و ملي بدانند. هم تاثير بر دستگاه قضائي دارد به اعتقاد من، و هم پشتوانه اي است براي جامعه وکالت. م.ا: خيلي ممنون. آقاي خان بابا تهراني، شما بفرمائيد چه تاثيري اين قضيه هم بر روند دموکراسي در ايران و هم بر حرکت هاي آتي فعالان حقوق بشر ايراني در خارج از ايران دارد؟ مهدي خان بابا تهراني: من در اين مورد ترديدي ندارم. ضمن تاييد همه گفته هاي آقاي احمدي که چه تاثيري اين جايزه نوبل جهاني بر محافل ايران و به ويژه دستگاه قضايي و جمعيت حقوقدانان دارد، اين را من بايد اضافه بکنم که جامعه ما، همان طور که آقاي نژاد هم قبلا گفت، جامعه اي است که به نظر من لياقتش بيش از اين است که زير چکمه يک حکومتي باشد که الان اصلا توجهي به حقوق انسان نداشته باشد و به ويژه زن ستيز باشد. من فکر مي کنم جهان امروز ما اين را هم دريافت کرده است که طرفداران روياي حکومت ديني با استقرار جمهوري اسلامي در ايران سرانجام پس از گذشت 25 سال تجربه حکومت ديني خودشان، اقبالشان را در ميان مردم از دست داده اند و به ويژه مشروعيت روحانيت مدتي است از دست رفته است. اکثريت مردم ايران هم به سوي يک جامعه غير ديني در تلاش و حرکت هستند. البته اين را هم اشاره بکنم که اين شکست حکومت ديني در مملکت ما، به معناي بي ديني مردمان و يا حذف دين در جامعه ايراني ما نيست، بلکه فرآيند جدايي نهاد دين از حکومت در حال انکشاف است و همچنان که اين اتفاق در قرن هاي گذشته در جوامع مسيحي رخ داده است، در کشور ما هم در حال رخ دادن و در حال تکامل اين فرايند است. من فکر مي کنم جامعه حقوقدانان در اين مسئله نقش بزرگي دارند که به اين نکته بايد اشاره کرد که با فرامين دين و با اساس هاي غير قابل تغيير ديني نمي توان جامعه قضائي بي طرفي داشت از يک طرف و از يک طرف جامعه را اداره کرد. من فکر مي کنم اين خجسته روز را بايد به عنوان روزي بگيريم که جنبش مردم سالاري ايران يک سخنگو در عرصه جهان دارد. صداي خانم شيرين عبادي از اين پس صداي همه آزاديخواهان ايران خواهد بود در عرصه جهان و به آن توجه خواهد شد. از اين پس به نظر من فرمانروايان چه در عرصه قضا و چه در عرصه سياست، هر کاري را نمي توانند بکنند، اين را بايد دانسته باشند. م.ا: ممنون. آقاي نژاد، شما فکر مي کنيد که فعالان سياسي در خارج از کشور و مبارزين حقوق بشر در خارج از کشور در حرکت هاي آتيشان تا چه حد از اين مساله متاثر خواهند بود؟ محسن نژاد: بي ترديد تاثيرشان خيلي زياد است، ولي به نظر من پيش از آن که من بخواهم خبر را فقط عنوان بکنم که چه تاثيري يا تفسير بکنم از اين قضيه، به نظر من مي توانيم صحبت بکنيم راجع به اين که وظيفه اشان راجع به اين حرکت چيست. اين بسيار مهم است و من در اين جا در واقع مي خواهم از اين فرصت استفاده بکنم و بگويم که يک چنين حرکاتي نبايد تبديل بشود به يک حرکاتي که فقط اتفاق افتاده و ما هم فقط ناظرش هستيم. بعد هم اين ها را هرچه که امکانش هست گسترده تر کرد. همين طور که آقاي تهراني فرمودند، بايد تبديل بشود به يک عنصري که در واقع سمبل آزادي خواهي ايران است، سمبل حقوقدانان ايران است، سمبل زن ايراني است. م.ا: آقاي خان بابا تهراني، به نظر شما فعاليت هاي ديگر مدافعان آزادي و کساني که براي ارتقاء حقوق بشر در ايران مبارزه کرده اند، چهره هاي سرشناس و گمنامي که يا در زندان ها به سر مي برند يا به قيد وثيقه آزاد هستند، تا چه حد در قرار دادن نام ايران در کانون توجه جهانيان در مطرح کردن جنبش دموکراسي خواهي و نهايتا اعطاي جايزه صلح به خانم عبادي موثر بوده است؟ مهدي خان بابا تهراني: فکر مي کنم خانم عبادي اين جايزه را دريافت کرده است از طرف آغاجري، عبدي، محسن سازگارا، زرافشان، گنجي، باقي، و تمام زندانياني که مقاومت کردند و تمام حقوقداناني که در عرصه دفاع از حقوق اين انسان ها حاضر بوده اند، من جمله شخص آقاي احمدي. من فکر مي کنم ايشان به نمايندگي اين جريانات و آن مقاومت ها اين جايزه را دريافت کرده است و يقينا به همين دليل هم به باور من از اين پس خانم عبادي وکيل همه ملت ايران و همه مقاومتگران اين جنبش آزادي خواهي و مردم سالاري خواهد بود. م.ا: آقاي نژاد؟ محسن نژاد: من ضمن تاييد صحبت هاي ايشان مي خواهم بگويم که در واقع اين تبديل مي شود به يک مهره اي خانم شيرين عبادي و دليل گرفتنش هم باز قبلا صحبت کرديم. ولي به نظر من همين طور که ايشان فرمودند، در واقع نمايندگي مي کند تمام بي حقوقي در ايران را و تمام انسان ستيزي در ايران را که ايشان نمايندگي مي کند در واقع دفاع از انسان، دفاع از بچه ها، و به خصوص اين نکته اي که فرمودند که ايشان از بچه ها دفاع مي کردند، به نظر من نکته بسيار مهمي که ضعيف ترين بخش هاي جامعه ما در واقع نياز به بيشترين دفاع دارد و ايشان نمايندگي اين دفاع عادلانه را داشتند. م.ا: آقاي احمدي، فکر مي کنيد که ديگر مبارزين حقوق بشر چقدر در اين جايزه سهيم هستند؟ نعمت احمدي: ببينيد، از بين 165 نفر کانديداي جايزه صلح نوبل، امسال براي اولين بار اسم سه ايراني آمده بود: خانم عبادي، آقاي يوسفي اشکوري، و آقاي دکتر هاشم آقاجري. خوب، اين يک مبارزه فراگيري بود و يک احقاق حقي براي کل افراد. مي دانيد خود خانم عبادي الان وکيل آقاي زرافشان هم هست. همين طور که جناب تهراني گفتند، من اين جايزه را در واقع به مجموعه فعالين سياسي در ايران که بستر بسته را باز کرده اند و همه مخاطرات را به جان خريدند و راهي زندان ها شدند، حبس هاي طولاني، حبس هاي کوتاه مدت، تهديد ها، و غيره را پذيرفتند اما فضا و جو را تغيير دادند مي دانم و لايق ترينشان هم در اين وسط خانم عبادي بود. افراد ديگر در داخل حکومت بودند و به نوعي از حاکميت، حداقل از اصلاح طلبان دوم خرداد حمايت مي کردند. اما خانم عبادي اين وضع را ندارد. يعني بيرون از حاکميت و به صورت مستقل اين جايزه در واقع هديه اي است به تمام فعالين داخل کشور و خارج کشور به اين که اميدوار به راه استوار خودمان باشيم. م.ا: متشکرم و با سپاس. از شما و از شنوندگان اين برنامه خداحافظي مي کنيم. كميته نروژي صلح نوبل، جايزه صلح امسال را به شيرين عبادي، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در ايران داد. پس از دويست و دو سال كه از ايجاد جايزه نوبل مي گذرد، شيرين عبادي، نخستين ايراني و نخستين زن ايراني است كه اين جايزه را به خود اختصاص مي دهد. در خاورميانه و كشورهاي اسلامي نيز او نخستين زن برنده جايزه صلح نوبل است. خانم عبادي در واكنش به اعلام اين خبر گفت که اين جايزه به من اطمينان مي دهد كه راهي را كه براي پيشبرد حقوق بشر انتخاب كرده ام، راه درستي بوده است. خانم عبادي گفت که اين جايزه فقط متعلق به من نيست، اين جايزه متعلق به تمام افرادي است كه در ايران و خارج از ايران براي آزادي حقوق بشر و صلح فعاليت مي كنند. در ميزگرد اين هفته حقوق بشر و دمکراسي راديوفردا، نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل مدافع در تهران، مهدي خان بابا تهراني، فعال سياسي در آلمان و محسن نژاد، فعال سياسي در كاليفرنيا حضور دارند و درباره اهميت اين جايزه و تاثير آن بر روند جنبش دموكراسي و آزادي در ايران به بحث و گفتگو مي پردازند. نظرات و پيشنهادات خودرا با ما درميان بگذاريد. نشاني پست الكترونيكي ما democracy@radiofarda.com و شماره فكس ما 202.828.7239 است.
XS
SM
MD
LG