لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ تهران ۰۲:۳۴

بيانيه تند جمهوري اسلامي در جواب قطعنامه شديداللحن اتحاديه اروپا درباره نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت ايران


(rm) صدا |
Summary of Iran Stories in Today&apos;s BroadcastsBehnam NateghiWednesday, October 15, 2003 <b>Foreign Ministry Condemns EU Statement on Human Rights</b> • In a statement signed by foreign ministry spokesman Hamid-Reza Asefi, Iran condemned the EU foreign ministers&apos; warning to Iran on human rights, with a three-day delay. The statement&apos;s tone, as sharp as that of the EU, leaves little room for reconciliation. The statement says Iran does not accept any conditions for continuing its economic talks with Europe. The foreign ministers had said resumption of economic ties depends on improvement of human rights conditions in Iran. (Alireza Taheri) • The EU&apos;s statement meant that the European countries are tired of their fruitless meetings over human rights with Iranian officials, Paris-based human rights advocate <b>Abdolkarim Lahiji</b> tells <b>Radio Farda</b>. (Jean Khakzad) <b>Shirin Ebadi&apos;s Nobel Peace Prize</b> • Shirin Ebadi returns to Tehran, and is welcome by tens of thousands of enthusiastic supporters gathered at the Tehran airport. (Behnam Nateghi) • This prize showed that the struggles of Iranian people somehow succeeds, <b>Ali Shakeri</b>, a spokesman of the National Resistance Council, a unit of the armed opposition group Mojahedin Khalq Organization (MKO) tells <b>Radio Farda</b>. Ebadi&apos;s Nobel Prize is a unprecedented opportunity, not only for Iranian people, but for the entire Islamic world, and places Iran at the forefront of the Islamic women&apos;s struggle for human rights, Paris-based commentator and political activist <b>Ahmad Salamatian</b> tells <b>Radio Farda</b>. (Mahbubeh Shad, Paris) • In her first press conference in Tehran since returning from Paris, Nobel Peace Prize winner Shirin Ebadi avoided making political remarks, and said she will work within the framework provided by the Iranian laws. (Mehdi Khalaji) <b> Return of Spent Atomic Fuel, a Condition of Nuclear Cooperation, Russia Tells Iran</b> • In his meeting today with IAEA chief Mohamed ElBaradei, Russia&apos;s foreign minister Igor Ivanov said the continuation of Russia-Iran economic cooperation depends on Iran&apos;s agreeing to the terms of a protocol that would guarantee the return to Russia of spent atomic fuel from the Bushehr nuclear power plant. (Golnaz Esfandiari) • IAEA may refer Iran&apos;s case to the UN Security Council, a Western diplomat said in Vienna. He added that a certain country has told the IAEA that inspectors cannot achieve anything if they are not allowed into Iran&apos;s military sites. IAEA chief Mohamed ElBaradei will visit Iran today to discuss unresolved issues about Iran&apos;s nuclear program with Iranian officials. (Ardavan Niknam) • Elbaradei&apos;s trip to Tehran is yet another attempt to find answers to serous questions about Iran&apos;s nuclear program, Carnegie Foundation for Peace&apos;s non-proliferation expert <b>Miriam Rajkumar</b> tells <b>Radio Farda</b> (Amir Armin) • Iran is a big country and its oil and gas resources will soon be insufficient for producing the needed electricity, Tehran University professor <b>Pirouz Mojtahedzadeh</b>, who, along with two other university professors, wrote an article in defense of Iran&apos;s nuclear energy program in the <i>International Herald Tribune</i>, tells <b>Radio Farda</b>. Iran is a peaceful country, despite its critical rhetoric, and has not threatened or attacked any country, he adds. (Fariba Mavedat) <b>Court Begins New Investigation on Kazemi&apos;s Death</b> • The criminal court charged with investigating the death in custody of Canadian-Iranian photojournalist Zahra Kazemi has changed the course of the process, spokesman of the Majles complaints committee said. The committee is investigating the judiciary&apos;s conduct in the case. From the first day we warned that the investigation was not going in the right direction, Paris-based human rights advocate and a legal advisor to Kazemi&apos;s Montreal-based son <b>Abdolkarim Lahiji</b> tells <b>Radio Farda</b>. Until the trial day, nobody knew who the defendant was, and his lawyer said he had not seen his file, and most strange was the judge&apos;s statement to the defendant&apos;s lawyer that we cannot let your read the file, since parts of it are classified, he adds. All this happened before the eyes of the reporters and Canada&apos;s ambassador to Tehran. (Maryam Ahmadi) <b>Khatami Defends His Economic Scorecard</b> • In a speech at the Majles, President Khatami defended the accomplishments of the third five-year economic development plan. From Khatami&apos;s point of view, in macro economy everything is going forward as planned. He said jobless rate has fallen to 12.8 percent, whereas experts put the jobless rate at 16 percent. He said a democratic system would create jobs for the economy. (Fereydoun Khavand, Paris) <b>Judiciary Tries Jailed Writer in Closed-Door Hearing</b> • The first session of new court proceeding against jailed writer Akbar Ganji began today. Ganji is being tried for the manifesto in defense of secular government, which he wrote in jail and published on the internet. (Arash Qavidel, Tehran) . ليلي آرمان (راديوفردا): جمهوري اسلامي، سه روز پس از بيانيه شديد اللحن اتحاديه اروپا درباره نقض گسترده حقوق بشر در ايران، امروز سکوت خود را در برابر اين قطعنامه شکست. جمهوري اسلامي ايران در بيانيه اي با امضاي حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه، با تندي نوشته است که اتحاديه اروپايي چگونه به خود اجازه داده است تا دستگاه ها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران را به چالش بکشاند. عليرضا طاهري (راديوفردا): واکنش دير هنگام جمهوري اسلامي به انتشار بيانيه اتحاديه اروپا، دور از انتظار نبود. وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي معمولا پس از چند روز در برابر چنين رويدادهايي واکنش نشان مي دهد. اما آنچه دور از انتظار بود، لحن تند حميدرضا آصفي است. اين لحن همانند لحن بيانيه اتحاديه اروپا، درباره محکوميت جمهوري اسلامي، بر پايه نقض گسترده حقوق بشر در ايران، چندان تند است که اگر جايي براي آشتي گذاشته باشد، آنجا، جاي کوچکي خواهد بود. وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، دوشنبه گذشته در بيانيه شان گفتند: به رغم تعهد جمهوري اسلامي به تقويت احترام به حقوق بشر، و تامين حکومت قانون در ايران، نقض جدي حقوق بشر در حدي گسترده همچنان در ايران ادامه دارد. همين بيانيه مي افزايد که اوضاع ايران از ديدگاه آزادي بيان و آزادي عقيده و انديشه، همچنان عميقا مايه نگراني است. حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، اين بيانيه را با قاطعيت غير قابل قبول دانسته است. آقاي آصفي مي پرسد: جاي سوال است که اتحاديه اروپا، چگونه به خود اجازه داده است که دستگاه ها و نهادهاي جمهوري اسلامي را به چالش بکشاند. سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ادامه مي دهد: ادبيات به کار رفته در بيانيه اتحاديه اروپا، با ارزش هايي که اتحاديه خود را داعيه دار آنها مي داند، به هيچوجه تطابق ندارد. به گفته حميدرضا آصفي، اين دخالت هاي متکبرانه و مداخله جويانه، غير قابل درک و پذيرش است. اين نخستين باري است که جمهوري اسلامي از لفظ تکبر و استکبار، که تا کنون درباره آمريکا به کار مي برد، براي توصيف اتحاديه اروپا بهره مي گيرد. آقاي آصفي بدون اشاره به نام آمريکا، واشنگتن را عامل فشار بر اتحاديه اروپا مي داند و مي گويد: متاسفانه اتحاديه، نه بر اساس واقعيت ها، که با توجه به برخي منافع و ملاحظات سياسي و اطلاعات نادرست و زير فشارهاي آشکار ديگران، به موارد مختلف از جمله مباحث حقوق بشر و هسته اي در روابط با ايران نگريسته، و بدون ترديد، تداوم اين روند، اتحاديه را به تدريج از نقش مورد انتظار در جامعه جهاني دور خواهد کرد. سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي، سپس با تاکيد بر اينکه تهران هيچگونه پيش شرطي را براي ادامه گفتگوهايش با اتحاديه اروپا نمي پذيرد، کوشيده است تا لاي در آشتي را اندکي باز بگذارد. حميدرضا آصفي مي گويد: به رغم غير قابل قبول بودن بيانيه وزيران خارجه اتحاديه اروپا، از موضعگيري شوراي وزيران، مبني بر تداوم اين گفتگوها و دلگرم کننده خواندن آنها، استقبال مي کنيم و اميدواريم با درايت دو طرف و پرهيز اتحاديه از سياسي کردن اين مباحث، به تدريج به نتايج رضايت بخشي برسيم. جمهوري اسلامي، سه روز پس از بيانيه شديد اللحن اتحاديه اروپا درباره نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت ايران، امروز سکوت خود را در برابر اين قطعنامه شکست. جمهوري اسلامي در بيانيه اي با امضاي حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه، با تندي نوشت که اتحاديه اروپايي چگونه به خود اجازه داده است تا دستگاه ها و نهادهاي جمهوري اسلامي را به چالش بکشاند. اين لحن همانند لحن بيانيه اتحاديه اروپا، درباره محکوميت جمهوري اسلامي، بر پايه نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت ايران، چندان تند است که اگر جايي براي آشتي گذاشته باشد، آنجا، جاي کوچکي خواهد بود. سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي، با تاکيد بر اينکه تهران هيچگونه پيش شرطي را براي ادامه گفتگوهايش با اتحاديه اروپا نمي پذيرد، کوشيده است تا لاي در آشتي را اندکي باز بگذارد.
XS
SM
MD
LG