لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۴

ارقام بانك مركزي در باره كسري بودجه دولت در چهارماه اول سال جاري


(rm) صدا |
آرش قويدل (تهران): درحاليكه بودجه مصوب سال 1382 درآمدي بالغ بر 70 هزار ميليارد ريال را براي چهارماه نخست امسال پيش بيني كرده بود، دولت طي اين مدت درآمدي حدود 55 هزار ميليارد ريال داشته است. آمار نشان مي دهد كه طي اين مدت 79 درصد و سه هم درصد پيش بيني بودجه محقق شده است. همچنين، در آمد مالياتي دولت در اين دوره 16 هزار و 900 ميليارد ريال بوده كه مطابق بودجه، حدود 66 درصد از اهداف را محقق كرده است. اما از سوي ديگر هزينه هاي دولت در اين مدت با 105 درصد رشد نسبت به سال گذشته، به 95 هزار و 200 ميليارد ريال رسيده است. بر اساس آمار بانك مركزي، ايران طي اين مدت 55 هزار و 900 ميليارد ريال از محل صادرات نفت درآمد كسب كرده است كه در مقايسه با سال گذشته يك درصد و 4 دهم درصد بيشتر شده است. افزايش در آمد نفت طي اين مدت درآمدهاي محقق نشده دولت را جبران خواهد كرد. اما در مقابل، كارشناسان اقتصادي مي گويند تداوم وابستگي ايران به درآمد نفتي آينده اي نگران كننده را به دنبال دارد. طي چهارماه اول سال جاري، تنها 79 درصد و سه هم درصد از درآمد پيش بيني بودجه محقق شده است. همچنين، در آمد مالياتي دولت حدود 66 درصد از اهداف را محقق كرده است. اما از سوي ديگر هزينه هاي دولت در اين مدت با 105 درصد رشد نسبت به سال گذشته، به 95 هزار و 200 ميليارد ريال رسيده است. افزايش در آمد نفت طي اين مدت درآمدهاي محقق نشده دولت را جبران خواهد كرد. اما در مقابل، كارشناسان اقتصادي مي گويند تداوم وابستگي ايران به درآمد نفتي آينده اي نگران كننده را به دنبال دارد.
XS
SM
MD
LG