لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۲۲:۰۰

چشم انداز امضاي متن نهايي كنوانسيون حفاظت از درياي خزر در تهران


(rm) صدا |
رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست ايران، به اجرا درآمدن کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر را مشروط به تصويب مجلس و هيئت دولت دانسته و گفته است روند تصويب کنوانسيون در ايران ممکن است دو سال به طول بکشد. روزسه شنبه متن نهايي کنوانسيون حفاظت از درياي خزر در تهران امضا خواهد شد. جمشيد زند (راديو فردا): معصومه ابتکار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران، اجراي کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر را منوط به تصويب آن در پارلمان و هيئت دولت هر يک از کشورهاي ساحلي درياي خزر دانسته و گفته است: تاخير در مراحل قانوني تصويب اين کنوانسيون به معني دنبال نکردن تعهد ذکر شده در آن نيست. کشورهاي حوزه درياي خزر روز سه شنبه سند نهايي کنوانسيون زيست محيطي درياي خزر را در تهران امضا مي کنند. به گفته يکي از مقامات محيط زيست ايران، روز دوشنبه نشستي با نمايندگان کشورهاي حوزه درياي خزر براي بررسي متن نهايي اين سند برگزار خواهد شد. در اين سند دفتر محيط زيست سازمان ملل به عنوان مسئول پيگيري اجراي کنوانسيون تعيين شده است. معصومه ابتکار رئيس سازمان محيط زيست ايران، با اشاره به اين که کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر اولين توافق کشورهاي منطقه است، ضمانت اجرايي آن را همکاري دولت و جامعه بين المللي در اجراي مفاد آن ذکر کرد. به گفته او آلودگي درياي خزر ناشي از پسابهاي فعاليتهاي کشاورزي، بهره برداري نفتي، بهره برداري بي رويه از مناطق دريايي و فاضلابهاي مناطق همجوار با درياي خزر است. خانم ابتکار منشا بيشتر اين آلودگيها را کشوهاي روسيه و آذربايجان ذکر کرده است. متن نهايي اين سند در حالي به امضا مي رسد که ترکمنستان تا کنون موافقت خود را با آن اعلام نکرده است. روزسه شنبه متن نهايي کنوانسيون حفاظت از درياي خزر، در تهران امضا خواهد شد. معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفط زيست ايران، به اجرا درآمدن اين کنوانسيون را مشروط به تصويب مجلس و هيئت دولت دانست و اظهار داشت روند تصويب کنوانسيون در ايران ممکن است دو سال به طول بکشد، ولي اين تاخير به معني دنبال نکردن تعهد ذکر شده در آن نيست. وي با اشاره به اين که کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر اولين توافق کشورهاي منطقه است، ضمانت اجرايي آن را همکاري دولت و جامعه بين المللي در اجراي مفاد آن ذکر کرد. متن نهايي اين سند در حالي به امضا مي رسد که ترکمنستان تا کنون موافقت خود را با آن اعلام نکرده است در اين سند دفتر محيط زيست سازمان ملل به عنوان مسئول پيگيري اجراي کنوانسيون تعيين شده است.
XS
SM
MD
LG