لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۰۱

چشم اندازتصويب لايحه 87 ميليارد دلاري هزينه اشغال و بازسازي عراق در سناي آمريکا


(rm) صدا |
به دنبال يکي از خونين ترين وقايع عراق که طي آن 16 سرباز آمريکايي در جريان سرنگون شدن هليکوپترشان در نزديکي فالوجه کشته شدند، سناي آمريکا قرار است روز دوشنبه لايحه 87 ميليارد و 500 ميليون دلاري هزينه اشغال و بازسازي عراق را که جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، در خواست کرده است، مورد تصويب قرار دهد. با وجود آنکه شماري از نمايندگان جمهوري خواه نيز در مورد اينکه دست کم نيمي از هزينه بازسازي عراق بايد به صورت وام تامين شود، به نمايندگان دمکرات پيوسته اند، اما سنا خود را آماده تصويب اين لايحه کرده است. کاخ سفيد تهديد کرد که اگر لايحه خواستار هرگونه بازپرداختي شده باشد، تمامي آن را وتو خواهد کرد، زيرا که تقاضاي بازپرداخت، کوشش هاي مربوط به تثبيت عراق را تضعيف مي کند، اشغال عراق را از سوي آمريکا طولاني تر مي سازد و بدهي هاي بيشتري را به عراق تحميل مي کند. ليلي صدر راديوفردا): به دنبال يکي ازخونين ترين وقايع عراق که طي آن 16 سربازآمريکائي درجريان سرنگون شدن هليکوپترشان درنزديکي فلوجه کشته شدند، سناي آمريکا قراراست روزدوشنبه لايحه 87 ميليارد و 500 ميلون دلاري هزينه اشغال وبازسازي عراق را که پرزيدنت بوش درخواست کرده است، مورد تصويب قراردهد. علي سجادي (راديوفردا): قراراست سناي آمريکا روزدوشنبه لايحه بزرگترين هزينه اضطراري درتاريخ اين کشور را درمورد عراق تصويب کند وبه هفته ها بحث وجدل ميان برخي از کساني که احساس مي کنند بخشي ازاين هزينه بايد با درآمد حاصله ازنفت عراق بازپرداخت گردد، پايان دهد. با وجود آن که شماري ازنمايندگان جمهوري خواه نيز درمورد اين که دست کم نيمي ازهزينه بازسازي عراق بايد به صورت وام تامين شود به نمايندگان دمکرات پيوستند، اما سنا خود را آماده تصويب اين لايحه کرده است. کاخ سفيد تهديد کرده است اگرلايحه خواستارهرگونه بازپرداختي شده باشد، تمامي لايحه را وتوخواهد کرد. استدلال کاخ سفيد اين است که تقاضاي بازپرداخت، کوشش هاي مربوط به تثبيت عراق را تضعيف مي کند، اشغال عراق ازسوي آمريکا را طولاني تر مي سازد وبدهي هاي بيشتري را به عراق تحميل مي کند. درتصويب اين لايحه هرگز ترديدي وجود نداشته است، زيرا قانونگذاران آمريکا مي گويند اين پول براي حمايت ازنيروهاي آمريکا لازم است وآمريکا راه ديگري جزابقاي نيروهايش درعراق ندارد. اما لايحه به صورت عاملي براي انتقادهاي دمکرات ها ازسياست هاي پرزيدنت بوش درآمده است ودرهمان حال که نظرسنجي ها نشان مي دهد مردم آمريکا به طورفزاينده اي نسبت به عاقلانه بودن جنگ ابراز ترديد مي کنند، دمکرات ها نيزمعتقدند سياست هاي آقاي بوش آمريکا را درگيريک جنگ طولاني وپرهزينه کرده است. مجلس نمايندگان روزجمعه با اکثريت قاطعي لايحه نهائي را با 65 ميليارد دلار براي حمايت ازنيروهاي آمريکا درعراق وافغانستان و18 ميليارد و 600 ميليون دلاربراي بازسازي عراق مورد تصويب قرارداد. ريچارد دوربين، سناتوردمکرات ايالت ايلينوي، گفت اين لايحه عظيم نشان مي دهد آقاي بوش با عدم تقاضاي کمک هاي بين المللي بيشتري براي عراق، اشتباه کرده است. آقاي دوربين گفت هر روز که ما شاهد کشته شدن سربازان آمريکائي بيشتري درعراق هستيم، به ياد مي آوريم اگرائتلافي جهاني وگسترده تردرمورد عراق وجود داشت، امروز ما شاهد شرايط خيلي متفاوتي بوديم. به دنبال يکي از خونين ترين وقايع عراق که طي آن 16 سرباز آمريکايي در جريان سرنگون شدن هليکوپترشان در نزديکي فالوجه کشته شدند، سناي آمريکا قرار است روز دوشنبه لايحه 87 ميليارد و 500 ميليون دلاري هزينه اشغال و بازسازي عراق را که جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، در خواست کرده است، مورد تصويب قرار دهد. با وجود آنکه شماري از نمايندگان جمهوري خواه نيز در مورد اينکه دست کم نيمي از هزينه بازسازي عراق بايد به صورت وام تامين شود، به نمايندگان دمکرات پيوسته اند، اما سنا خود را آماده تصويب اين لايحه کرده است. کاخ سفيد تهديد کرد که اگر لايحه خواستار هرگونه بازپرداختي شده باشد، تمامي آن را وتو خواهد کرد، زيرا که تقاضاي بازپرداخت، کوشش هاي مربوط به تثبيت عراق را تضعيف مي کند، اشغال عراق را از سوي آمريکا طولاني تر مي سازد و بدهي هاي بيشتري را به عراق تحميل مي کند.
XS
SM
MD
LG