لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۳

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
امير آرمين(رآديو فردآ): روزنامه انتخاب در گزارشي ويژه که آن را بحران چاي مي نامد هشدار داده و مي نويسد در صورتي که چاي باقيمانده در انبارهاي دولتي و خصوصي به فروش نرود و همراه با آن توليد چاي در کشور افزايش يابد ايران با بحران چاي و انفجار سبز روبرو خواهد شد. انتخاب مي نويسد جديدترين آمارها نشان مي دهد امسال 250 تا 260 هزار تن برگ سبز چاي از چاي کاران خريداري شده که نسبت به سال گذشته 40 تا 50 هزار تن افزايش دارد. انتخاب اضافه مي کند، قاعدتا هر کشور ديگري که شاهد چنين افزايشي مي بود، دست اندر کاران کشاورزي آن به خود مي باليدند. اما از آنجايي که در ايران همه چيز بر عکس است، مسئولان سازمان چاي از چنين افزايشي نگران و متاسفند. زيرا نه جاي نگهداري آن را دارند و نه بازار خريد آن را. روزنامه انتخاب در صفحه سياسي خود در يک گزارش تحليلي زير عنوان: «ايران را تهديد نکنيد»، مي نويسد آيا ايران هدف بعدي است؟ و پس از اشاره به مشکلاتي که آمريکا هم اينک در عراق با آن مواجه است مي نويسد، هر گونه اقدام عليه ايران انزواي بيشتر آمريکا را در پي خواهد داشت. حتي دولت انگليس به عنوان متحد سنتي آمريکا خواستار حفظ مراوده با ايران است و با توجه به ترديد جامعه انگليس نسبت به برخورداري عراق تحت حاکميت صدام حسين از جنگ افزارهاي کشتارجمعي، اعلام کرده است که از اقدام نظامي آمريکا عليه ايران حمايت نخواهد کرد. تحليلگر انتخاب بر اين عقيده است که افزايش گفتگو و همکاري با ايران موجب ارتقاي درک متقابل دو طرف از يکديگر شده و بستري را براي بهبود گام به گام روابط و برآوردن نيازهاي امنيتي دو طرف فراهم مي سازد. حيات نو اقتصادي در ستون ديدگاه خود به افزايش 7/207 درصدي قيمت بنزين پرداخته و مي نويسد روند رو به رشد مصرف بنزين و بي تناسبي عرضه و تقاضاي آن در کشور که زمينه واردات روزانه حدود 16 ميليون ليتر بنزين را فراهم کرده يکي از دغدغه هاي اساسي دولت است. و همين امر دولت را وادار کرده تا طرحهايي را جهت کاهش مصرف بنزين مورد بررسي قرار دهد و در آن افزايش قيمت به عنوان يکي از راهها براي رسيدن به اين هدف مطرح شده است. هر چند که استفاده از اهرمهاي قيمت در گذشته موثر نبوده است. تحليلگر حيات نو اقتصادي مي نويسد با توجه به تجربه سالهاي گذشته به نظر مي رسد انتظارهاي تورمي ناشي از ترقي قيمت بنزين و پيشنهاد بالا بردن آن از ليتري 65 تومان به 200 تومان در شکل دهي رفتار اقتصادي مردم اهميت زيادي خواهد داشت. در روزنامه آفتاب يزد نظر کيانوش راد عضو کميسيون امنيت و نماينده مجلس شوراي اسلامي را مي خوانيم که مي گويد هنگامي که ساخت و توليد سلاحهاي هسته اي در سياست راهبردي دفاعي ايران جايي ندارد، اصرار بر برخي مواضع تند از سوي برخي جريانهاي سياسي شناخته شده و نشريات آنها غيرقابل تحمل است. در ستون «کلام سردبير» آفتاب يزد مي خوانيم پس از چند ماه بحث و جدل و گمانه زنيهاي متفاوت پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران در روندي قرار گرفته که بخشي از نگرانيها را رفع مي کند. روند جديد ناشي از تصميم مسئولان عاليرتبه کشور بوده که عده اي آن را ديرهنگام خوانده و عده اي ديگر نيز آن را با عبارتهايي چون ننگ و خطاي فاحش توصيف کردند. آفتاب يزد مي نويسد مسئولان يکي از مهمترين عوامل در تصميم گيري اخير را جلوگيري از اجماع جهاني عليه کشورمان برشمردند. موضوعي که متاسفانه در سالهاي گذشته ناديده گرفته شده است. اگر چنين کاري استراتژي پذيرفته شده نظام باشد، آنگاه بايد درباره برخي از رفتارها نيز تجديد نظر شود. در ستون روي خط آفاق، نظر خواننده اي را مي خوانيم که مي گويد خبر کسري بودجه 1000 ميليارد ريالي دولت طبيعي است. وقتي ظرف کمتر از يک دهه تعداد کارمندان 4 برابر و حقوق و حق ماموريت و خودروهاي اهدايي با پلاک شخصي بر عهده دولت باشد، اين کسري بودجه طبيعي است. خواننده ديگري مي گويد ضمن تبريک آزاد شدن دو مستند ساز ايراني، از قاتلان خانم زهرا کاظمي مي خواهم اين دو موضوع را با هم مقايسه کنند. مستند سازان و خانم کاظمي هر دو متهم به جاسوسي بودند. مستند سازان توسط آمريکاييان کافر اسير شدند و خانم کاظمي توسط مسئولان ايراني مسلمان. مستند سازان پس از مدتي آزاد شدند اما خانم کاظمي در زندان کشته شد. آيا اين ضربه اي به اسلام و نظام و ايران نيست؟ روزنامه «انتخاب» در گزارشي ويژه با عنوان بحران چاي، هشدار داد در صورتي که چاي باقيمانده در انبارهاي دولتي و خصوصي به فروش نرود و همراه با آن توليد چاي در کشور افزايش يابد ايران با بحران چاي و انفجار سبز روبرو خواهد شد. «حيات نو اقتصادي» به افزايش 207.7 درصدي قيمت بنزين پرداخته و از روند رو به رشد مصرف بنزين و بي تناسبي عرضه و تقاضاي آن در کشور که زمينه واردات روزانه حدود 16 ميليون ليتر بنزين را فراهم کرده، مي گويد و اين که اين مساله يکي از دغدغه هاي اساسي دولت است. روزنامه آفتاب يزد نظر خواننده اي را چاپ کرده که ضمن تبريک آزادي دو مستند ساز ايراني، از قاتلان خانم زهرا کاظمي خواسته تا اين دو موضوع را با هم مقايسه کنند. اين خواننده مي گويد، مستند سازان و خانم کاظمي هر دو متهم به جاسوسي بودند. مستند سازان توسط آمريکاييان کافر اسير شدند و خانم کاظمي توسط مسئولان ايراني مسلمان. مستند سازان پس از مدتي آزاد شدند اما خانم کاظمي در زندان کشته شد.
XS
SM
MD
LG