لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۸

بازتاب سخنان روز پنجشنبه رئيس جمهوري آمريكا در بنياد ملي دمكراسي


(rm) صدا |
سياوش اردلان (راديو فردا): آزادي و دموكراسي، تكيه كلامهاي رئيس جمهوري آمريكا در سخنراني بود كه به نظر مي رسد ديدگاه كسي را عوض نكرد، بلكه همان ديدگاههاي گذشته را نسبت به سياستهاي دولت آمريكا قوت بخشيد. جرج بوش اساسا كوشيد بين فروپاشي شوروي و كمونيسم و سرنوشت منطقه خاورميانه شباهتي قائل شود كه به گفته او تجربه اين منطقه را دنباله روي تجربه آلمان و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم و تجربه كشورهاي بلوك شرق و همچنين كشورهاي آسيايي مي كند. جرج بوش آزادي را طرحي آسماني براي بشريت دانست و گفت: كشورهاي اسلامي براي خاورميانه، چيزي كمتر از ملتهاي ديگر در شايستگيشان براي برخورداري از آزادي ندارند. آنجا كه پرزيدنت بوش گفت: سياست شصت سال اخير آمريكا مبني بر سكوت و تصامح در برابر ديكتاتورها، سياست درستي نبود، هدفش پاسخگويي به منتقداني بود كه مي گويند: آمريكا با حمايت برخي از متحدان خودكامه اش در خاورميانه، مانع تحقق آزادي شده است. اما واكنشهايي كه به سخنراني جرج بوش نشان داده شد، از اقناي منتقدان حكايت نمي كرد. اولين واكنش رسمي از جانب جمهوري اسلامي بود كه گفت: آمريكا در پيشبرد آزادي در جهان، كارنامه سياهي دارد. اما آنجايي كه جرج بوش از گامهاي برخي از حكومتهاي متحدش مانند عربستان سعودي و كويت براي برقراري دموكراسي سخن راند، ولي حكومت ايران را به شنيدن به گفته او، صداي آزاديخواهي مردم دعوت كرد، منتقدان برآشفتند و دولت آمريكا را به داشتن سياست يك بام و دو هوايي كردند. يكي از همين منتقدان به خبرگزاري رويتر گفت: جرج بوش از شيوه هاي غير دموكراتيك و سركوبگرانه متحدان عربش كه هرگز انتخاباتي آزاد نداشتند، چيزي نگفت، ولي ايران را كه از اين لحاظ بسيار جلوتر از آنها است، به باد انتقاد گرفت. اشاره پرزيدنت بوش به ايران در اين سخنراني، در واقع اشاره اي كوتاه بود. آقاي بوش گفت: آزاديخواهي در ايران قوي و وسيع است. آنگونه كه در مراسم استقبال هزاران تن از شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل ديديم و رژيم تهران بايد صداي اين آزادي خواهي را بشنود، وگرنه آخرين ادعاي مشروعيتش را از دست خواهد داد. پرزيدنت بوش سپس بر مساله هميشه بحث انگيز فلسطينيان انگشت گذاشت و گفت: مشكل اصلي در راه صلح، رهبران فلسطيني هستند كه جلوي اصلاحات دموكراتيك را گرفته اند، اظهار نظر ديگري كه نمك بر زخم اعراب و مخالفان اسرائيل پاشيد. اين منتقدان گفتند با پرهيز از هرگونه اظهار نظر درباره اشغالگري اسرائيل، بار ديگر سياستهاي جانبدارانه و گزينشي خود را نشان داد. با وجود آنكه سخنراني جرج بوش، حمل بر مداخله جويي هاي جانبدارانه آمريكا شده است، اما او كوشيد در سخنراني خود به لزوم برقراري دموكراسي از نوع بومي آن در هر كشوري تاكيد كند. آقاي بوش گفت: در حالي كه ما به اصلاحات در خاورميانه چشم دوخته ايم و آنرا تشويق مي كنيم، اما مي دانيم كه مدرنيزه شدن به معناي غربي شدن نيست. دولتهاي مردمي در خاورميانه، فرهنگ بومي خود را بازتاب مي دهند و نبايد شبيه ما باشند. سخنان ديروز رئيس جمهوري آمريكا در بنياد ملي دمكراسي National Endowment for Democracy در واشنگتن واكنش هايي را برابگيخت. اما اين واكنش ها از اقناي منتقدان حكايت نمي كرد. اولين واكنش رسمي از جانب مقامات جمهوري اسلامي بود كه اعلام كردند آمريكا در پيشبرد آزادي در جهان، كارنامه سياهي دارد. از سوي ديگر جرج بوش از گامهاي برخي از حكومتها مانند عربستان سعودي و كويت براي برقراري دموكراسي سخن راند، ولي حكومت ايران را به شنيدن صداي آزاديخواهي مردم دعوت كرد. منتقدان، دولت آمريكا را متهم به داشتن سياست يك بام و دو هوايي كردند. يكي از اين منتقدان گفت:رئيس جمهوري آمريكا از شيوه هاي غير دموكراتيك و سركوبگرانه متحدان عربش كه هرگز انتخاباتي آزاد نداشتند، چيزي نگفت ولي ايران را كه از اين لحاظ بسيار جلوتر از آنها است، به باد انتقاد گرفت.
XS
SM
MD
LG