لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۶

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «اصلاحات مظلومتراز خاتمي» مي نويسد: مردم به دنبال اصلاحات رفتند چرا که احساس قيم مآبي يک عده به تنگ آمده بودند. بري مردم قابل تحمل نبود که عده اي با شعار دلسوزي براي کشور و ملت، زنان و مردان و جوانان غيور و مومن اين کشور را صغير بدانند. اين تفکر تحقيرآميز که عده اي گمان مي کردند مامور انحصاري براي نجات دادن همه ملت از جهنم و هدايت آنان به بهشت هستند، براي مردم قابل پذيرش نبود و نيز مردم نمي خواستند که عده اي بگويند اگر ما نباشيم عده اي فاسد و فاقد صلاحيت ارکان حکومت را اشغال خواهند کرد. لزوم احترام به مردم و نمايندگان يکي از پايه هاي اصلي اصلاح طلبي ملت بود. اما وقتي همزمان باعدم تمکين ساير دستگاهها نسبت به حق تحقيق وتفحص مجلس و کشکي خواندن حاصل زحمات نمايندگان در دولت اصلاحات نيز يکي از وزراي پرمدعا حق طبيعي نمايندگان مجلس يعني استيضاح را به تمسخر مي گيرد، و هيچ برخوردي با او نمي شود، مردم حق دارند در مظلوميت اصلاحات سوگوار باشند. آفتاب يزد ادامه مي دهد: مردم از اين که عده اي حقوق بگير کارشناس نما مدام از امن و امان بودن کشور خبر دهند و گزارشاتي ارائه کنند که نشانگر شاخ غول شکستن توسط مديران باشد، به تنگ آمده بودند و مي خواستند از زبان دولتمردان و بخصوص رئيس دولت گزارشاتي بشنوند که صحت آن را در عمل و در تطبيق گزارشات با واقعيت زندگي خود لمس کنند. اما وقتي ديدند در دولت اصلاحات نيز دولتمردان به گونه اي سخن مي گويند که گويا هيچ مشکلي در کشور وجود ندارد، فهميدند که اصلاحات در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته و در بر همان پاشنه سابق مي چرخد و گزارشات همان کارشناسان قبلي بر لسان ارشدترين مديران دولت اصلاحات جاري مي باشد. نويسنده پس از آوردن نمونه هايي از شباهت اصلاح طلبان با صاحبان قبلي قدرت مي نويسد: تمام اين مسائل يک علت دارد و آن اين که مردم تا حدود زيادي به قهرمانان اصلاح طلبي دل بستند. در حالي که اصلاحات متعلق به مردم است و خود آنان بايد آن را پيگيري کنند. چنانچه که بسياري از مديران اصلاحات نيز مانند هر صاحب قدرت ديگري از مورد پرسش واقع شدن و تحت نظارت عام بودن، مکدر است. و شايد به عمد آن گونه رفتار کرده و مي کنند که مردم احساس کنند که اصلاحات نيز راه به جايي نخواهد برد. امري که عده اي درجناح مقابل اصلاحات به آن راضي و بلکه به نحوي مشوق آن هستند. نگارنده معتقد است مردم نبايد به اميد دستي باشند که از غيب برون آيد و کاري بکند و سپس پيشنهاد مي کند که مردم با حضور گسترده خود در انتخابات آينده کساني را به مجلس بفرستند که کاري براي مردم انجام دهند. ولي نگفته است اين کار با تجربه سالهاي اخير چگونه شدني است؟ مساله دموکراسي مشغله ذهني سرمقاله نويس جمهوري اسلامي هم هست، اما از ديدگاهي ديگر. وي با اشاره به سخنراني رئيس جمهوري آمريکا در بنياد دموکراسي آمريکا و نقل قسمتهايي از آن که در آن گفته بود تهران بايد به راي مردم احترام بگذارد وگرنه آخرين ادعاي مشروعيت خود را از دست خواهد داد. و نيز با اشاره به بخش ديگري از سخنان جرج بوش که گفته بود، کشورهاي خاورميانه بايد قدرت حکومت و ارتش را محدود کنند، قانون را پاس بداند، جامعه مدني و رسانه هاي مستقل را بنا نهند، آزادي مذهبي را تضمين کنند، بازارهاي آزاد را بپذيرند و زنان را از حقوق سياسي برخوردار کنند؛ و چنين اصولي را پادتن فقر و سرکوب گسترده در اين کشورها دانسته بود، به طور ضمني نتيجه مي گيرد که ارزشهايي مانند جامعه مدني، رسانه هاي مستقل، آزادي مذهب و بازار آزاد چون توسط آمريکا مطرح مي شود، مردود است. و سخنان جرج بوش را جنگ رواني جديدي ارزيابي مي کند که عليه آنچه دنياي اسلام خوانده شده، برپاگرديده است. روزنامه آفتاب يزد با اشاره به علل روي آوردن مردم به اصلاحات و روبرو شدن باکاستيهاي آن، به انتقاداز عملکرد اصلاح طلبان پرداخته و از سوگواري مردم در مظلوميت اصلاحات خبر داده است و در پايان راهکار شرکت مردم در انتخابات را پيشنهاد مي کند تامردم با راي خود کساني را به مجلس بفرستند که کاري برايشان انجام دهند. روزنامه جمهوري اسلامي با اشاره به سخنراني رئيس جمهوري آمريکا در بنياد دموکراسي اين کشور نتيجه مي گيرد که ارزشهايي مانند جامعه مدني، رسانه هاي مستقل، آزادي مذهب و بازار آزاد چون توسط آمريکا مطرح مي شود، مردود است. و سخنان جرج بوش را جنگ رواني جديدي ارزيابي مي کند که عليه دنياي اسلام برپاگرديده است.
XS
SM
MD
LG